coteret_alon650

'תמורות' - המרכז לרפואה משולבת נוסד בשנת 1988, במטרה ליצור נקודת מפגש וגשר בין הרפואה הקונוונציונלית לשיטות משלימות אחרות. מייסדי תמורות מציגים את ה'אני מאמין' שלהם, על פיו בנוי ומנוהל המרכז

דבר המייסדים

´תמורות´ – המרכז לרפואה משולבת נוסד בשנת 1988, במטרה ליצור נקודת מפגש וגשר בין הרפואה הקונוונציונאלית לשיטות משלימות אחרות.
מיום היווסדה העמידה ´תמורות´ בראש סולם העדיפויות שלה את השילוב בין הרמה המקצועית הגבוהה לבין החוויה בתוך תהליך הלימוד, כאשר הדגש הוא על יחס אישי, כיתות לימוד קטנות וצוות הוראה מעולה.
צוות ההוראה ב´תמורות´ ובוגריו מקיים פעילויות התנדבותיות במסגרות קהילתיות, בצה´ל, עזרה לילדים בסיכון והדרכת נוער בבתי ספר וזאת על מנת לקיים את השליחות, שמטרתה הגברת התודעה הציבורית לבריאות ולהכשרת מטפלים מקצועיים ביותר.
´תמורות´ בנויה כמסגרת שיתופית דמוקרטית, בה המורים והמטפלים קובעים יחד את מדיניותה ודרכה של תמורות. דרך זו בה אנו פועלים, משתקפת בשביעות הרצון של בוגרינו לאורך כל שנות קיומנו.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לדרך, להצטרף למשפחת ´תמורות´, לתרום לעצמכם ולסביבתכם מהידע והחוויה שבתהליך הלימוד למען החברה בה אנו חיים.

גיורא ליכט וד'ר ניר עמיר