תיאור מסלול ההכשרה: סטנדרטים גבוהים ללא פשרות

כדי לעמוד בדרישות הגבוהות שתמורות מציבה לעצמה, אנו מקפידים על בחירת המורים הטובים ביותר והכשרתם בהתאם. המאמר כולל סרטון מעולה על תולדות תמורות וצוות ההדרכה.

כל סגל ההוראה בתחומי השיאצו, הטווינה והרפואה הסינית בתמורות חייבים לעבור את מסלול הלימודים המלא בשיאצו ורפואה סינית ולשמש כאסיסטנטים בכיתות לפחות למשך שלוש שנים. מבין האסיסטנטים נבחרים, אחת לשלוש שנים, מועמדים מתאימים לקורס מדריכים הנמשך על פני יותר ממאה שעות. בוגרי הקורס, עוברים חפיפה במשך שנתיים נוספות עם מורים בכירים ורק לאחר שקלול משובים מצד התלמידים, צוות ההדרכה, הוכחת נסיון קליני ומעורבות קהילתית, הם מצטרפים לסגל ההוראה הבכיר.

כל צוות ההוראה חברים באיגודים המקצועיים הרלבנטים.יצוין, כי מורים לרפואה סינית אמורים לעבור, בנוסף למסלול המפורט לעיל, גם מסלול לימודים ארבע שנתי ברפואה סינית במכללה. מורים לרפואה מערבית עוברים סדנאות הדרכה והרחבת הידע בתחום הרפואה המשלימה.בנוסף לצוות ההדרכה מבוגרי תמורות, משובצים במערכת מספר מרצים בעלי שם ארצי ונסיון הוראה וקליניקה בארץ ובעולם. מרצים אילו נבחרים על פי הקריטריונים הבאים:

  • בוגרי אחד מבתי הספר לרפואה משלימה המובילים בארץ ובעולם
  • לפחות 7 שנות ניסיון קליני
  • חברים באיגוד המקצועי הרלוונטי
  • בעלי יכולת דידקטית
  • בעלי אישיות- מורה לחיים.

הערה:
בהיעדר הגדרה אחרת לרישוי ברפואה סינית נלקחה ההגדרה של האיגוד הישראלי לרפואה סינית D.Ac (בעל דיפלומה לאקופונקטורה). אנו מקווים כי הגדרות אילו תשוננה בהקדם על פי חוק מדינה. כמו כן, לצורך ההגדרה, מ.ש.ב פירושו מטפל שיאצו בכיר (כלומר מי שלמד לפחות 3 שנות לימוד ובעל וותק ונסיון קליני).

הכשרה