דיכאון היא מחלה היכולה להופיע בהתבטאויות שונות ולעתים אף לסכן חיים. הרפואה הסינית מתייחסת לאבחנה המבדלת של הדיכאון ומציעה מכלול טיפולים. מאמר זה מתרכז בפורמולות הצמחים השונות הרלבנטיות לבעיות דיכאון. המאמר מפרט את הפורמולות השונות על תכולת הצמחים הבודדים ומציע מודיפיקציות אפשריות למצבים משתנים. המאמר מיועד בעיקר למטפלים סינים העוסקים בצמחי מרפא.

מאת: צוות הקליניקה של תמורות

תוכן המאמר

מבוא
Liv Qi Stagnation
Damp Phlegm
SP Qi Deficiency
Kid Yang Deficiency
Kid Yin Deficiency
Ht Blood Deficiency
Ht Blood Deficiency + SP Qi Deficiency
Summer Heat

מבוא

מאמר זה דן בטיפולים ההרבולוגים המוצעים לתופעת דיכאון על פי האבחנה המבדלת המקובלת ברפואה הסינית. קודם קריאת המאמר מומלץ לקרוא על:

התוויות נגד בפסיכיאטריה.
מחלת הדיכאון בראיה סינית ומערבית.
טיפול תרופתי בדיכאון ותרופת הפרוזאק.

Liv Qi Stagnation:

סימפטומים: דיכאון, תנודות מצב רוח, כעס, לשון נורמאלית או מעט סגולה, דופק תילי.

Liver Qi Stagnation with Phlegm
Ban Xia Hou Po Tang
(Pinellia and Magnollia Bark Decoction)
Rz. Pinelliae Ternatae (Ban Xia)
Cortex Magnoliae Officinalis (Hou Po)
Sclerotium Poriae Cocos (Fu Ling)
Rz Zingiberis Officinalis Recens (Sheng Jiang)
Fl. Perillae Frutescentis (Zi Su Ye)
[F&S p.291]

קטגוריה: פורמולות המווסתות את הצ´י.
פעילות: מניעה את הצ´י, מפזרת התגבשויות, סילוק ליחה, הנעת צ´י מורד כלפי מטה.

סימפטומים: גלובוס היסטריקוס, מחנק בחזה ובאפיגסטריום, חוסר תאבון.
מודיפיקציות: על רקע הצטברות מזון רצוי לצרף צמחים נוספים בהתאם לסוג המזון –
לבצקים - Mai Ya
למזון קר - Shen Chu
לבשר - Shan Zha
לדיכאון חמור עקב מלאות המלווה בכאבים בבית החזה נוסיף - Zhi Ke , Yu Jin

Liver Qi Stagnation with Blood Deficiency
Xiao Yao Wan
(Rambling Powder)
Rx.Bupleuri (Chai Hu)
Rx. Angelicae Sinensis (Dang Gui)
Rx. Peoniae Lactiflorae (Bai Shao)
Rz. Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Rx. Glycyrrhizae Uralensis (Zhi Gan Cao)
[F&S p.147]

קטגוריה: פורמולות מהרמנות, מווסתות, ומהרמנות בין הכבד לטחול.
פעילות: פותחת Liv Qi stagnation , מחזקת את הטחול, מזינה את הדם.
סימפטומים: כאב בהיפוכונדריום, כאב ראש, סחרחורות, טעם מר בפה, עייפות, תאבון ירוד, מחזור לא סדיר.

חזרה לתוכן המאמר

Damp Phlegm

סימפטומים: תחושת כבדות, נפיחות בבטן, לשון עם חיפוי דביק וצהוב במרכז, דופק מתגלגל.

Wen Dan Tang
(Warm the Gall-Bladder Decoction)
Caulis Bambusae (Zhu Ru)
Fr. Immaturus Citri Auranti (Zhi Shi)
Rx. Pinelliae Ternatae (Ban Xia)
Pericarpium Citri Reticulatae (Chen Pi)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Rx. Glycyrrhizae Uralensis (Gan Cao)
Rz. Zingiberis Officinalis (Sheng Jiang)
[F&S p.435]

קטגוריה: פורמולות המטפלות בליחה, מפיגות חום ומתמירות ליחה.
פעילות: מווסתת את הצ´י, מתמירה ליחה, מפיגה חום מה GB , מאזנת את הקיבה.
סימפטומים: סחרחורת, בחילות או הקאות, נדודי שינה, פלפיטציות, גודש בחזה, השמנה.
מודיפיקציה: לנדודי שינה חמורים עקב חוסר ב Ht וב GB נוסיף:
Ren Shen )) Radix Ginseng
(Shi Gao ) Gypsum
Mai Men Dong )) Tuber Ophiopogonis Japonici
( (Long Yan Rou Arillus Euphoriae Longanae
Sm. Zizyphi Spinosae ( Zao Ren)

San Ren Tang
(Three Nut Decoction)
( Xing Ren) Sm. Pruni Armeniacae
Fr. Amomi Kravanh ( Bai Dou Kou))
Cx. Magnoliae Officinalis (Hou Po) )
Ban Xia) Rz.Pinelliae Ternatae (
Sm. Coicis Lachryma-Jobi (Yi Yi Ren )
Medullae Tetrapanacis Papyriferi (Tong Cao)
Hb. Lopatheri Gracilis (Dan Zhu Ye)
Talcum (Hua Shi)
[F&S p.186]

קטגוריה: פורמולות מסלקות לחות, מסלקות חום ולחות.
פעילות: הזרמת צ´י, סילוק חום ולחות, מתאים לבעיות מנטליות ונוירו-פסיכולוגיות.
סימפטומים: כאבי ראש אחר הצהריים, כבדות בגוף, מלאות ולחץ בבית החזה אחרי אוכל ליחתי, חוסר תאבון, גוון עור צהבהב חיוור, השמנת תפוח.

חזרה לתוכן המאמר

SP Qi Deficiency

סימפטומים: דיכאון, חוסר תאבון, יציאות רכות, עייפות, פנים חיוורות, אינסומניה.

Liu Jun Zi Tang
(Six Gentlemen Decoction)
Radix Ginseng ( Ren Shen)
Rz. Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Rx. Glycyrrhizae Uralensis (Gan Cao)
Pericarpium Citri Reticulatae (Chen Pi)
( Ban Xia) Rz .Pinelliae Ternatae
[F&S p.238]

קטגוריה: פורמולות מחזקות, מחזקות את הצ´י.
פעילות: מחזקת את הצ´י ואת הטחול.
סימפטומים: חזות חיוורת, חוסר תאבון, יציאות רכות, חולשת גפיים.

חזרה לתוכן המאמר

Kid Yang Deficiency

סימפטומים: דיכאון, גפיים קרות, עייפות, פחד, שינה מרובה, לשון חיוורת, דופק עמוק חלש ואיטי.

You Gui Wan
( Restore the Right Kidney Pill)
Rx. Lateralis Aconiti Carmichaeli (Fu Zi)
Cx. Cinnamomi Cassiae (Rou Gui)
Colla Cornu Cervi (Lu Jiao Jiao)
Rx. Remanniae Glutinosae Cconquitae (Shu Di Huang)
Fr. Corni Officinalis (Shan Zhu Yu)
Rx. Dioscoreae Oppositae (Shan Yao)
Fr. Lycii (Gou Qi Zi)
Sm. Cuscutae Chinensis (Tu Si Zi)
Cx. Eucommiae Ulmoidis (Du Zhong)
Rx. Angelicae Sinensis (Dang Gui)
[F&S p.278]

קטגוריה: פורמולות מחזקות, מחממות ומחזקות יאנג.
פעילות: מחממת ומחזקת את יאנג הכליות, מחזקת את הדם, משלימה את הג´ינג.
סימפטומים: תשישות בעקבות מחלה ממושכת, קור בגפיים, ספרמטוריאה, כאב וחולשה בגב תחתון ובברכיים, אי שליטה בסוגרים, עקרות.

חזרה לתוכן המאמר

Kid Yin Deficiency

סימפטומים: דיכאון, 5 palm heat , לשון אדומה ללא חיפוי, דופק דק ומהיר.

Liu Wei Di Huang Wan
(Six Ingredients Pill with Rehmanniae)
Rx. Rehmanniae Glutinosae Cconquitae (Shu Di Huang)
Fr. Corni Officinalis (Shan Zhu Yu)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Cx. Moutan Radicis (Mu Dan Pi)
Rx. Dioscoreae Oppositae (Shan Yao)
Rz. Alismatis Orientalis (Ze Xie)
[F&S p.263]

קטגוריה: פורמולות מחזקות, מזינות ומחזקות את היין.
פעילות: מעשירה את היין ומזינה את הכליות.
סימפטומים: five palm heat , סחרחורת, טיניטוס, לשון אדומה ללא חיפוי, דופק דק ומהיר.

חזרה לתוכן המאמר

Ht Blood Deficiency

סימפטומים: דיכאון, פלפיטציות, ירידה בזיכרון, אינסומניה, לחץ בחזה, חרדה.

Tian Wang Bu Xin Dan
(Emperor of Heaven´s Special Pill to Tonify the Heart)
Rx. Remanniae Glutinosae Cconquitae (Shu Di Huang)
Radix Ginseng ( Ren Shen)
Tuber Asparagi Cochichinensis (Tian Mei Dong)
Tuber Ophiopogonis Japonici ( Mai Men Dong)
Rx. Salvia Miltiorhizzae (Dan Shen)
Sclerotium Poria Cocos ( Fu Ling )
Rx. Scrophulariae Ningponensis (Xuan Shen)
Rx. Angelicae Ssinensis (Dang Gui)
Fr. Schisandrae Chinensis (Wu Wei Zi)
Sm. Biotae Orientalis (Bai Ren)
Rx. Polygalae Tenuifolliae (Yuan Zhi)
Rx. Platycodi Grandiflori (Jie Geng)
Sm. Zizyphi Spinosae (Suan Zao Ren)
Cinnabaris (Zhu Sha) (לא בשימוש, רעיל מאוד!)
[F&S p.378]

קטגוריה: פורמולות המשקיטות את הנפש, מזינות את הלב ומשקיטות את הנפש.
פעילות: מעשירה את היין, מזינה את הדם, מחזקת את הלב, משקיטה את הנפש.
סימפטומים: פלפיטציות, חרדה, עייפות, ירידה בזיכרון, אינסומניה, צואה יבשה.
מודיפיקציה: לפלפיטציות חמורות ולנדודי שינה מוסיפים
Aurillus Euphoriae Longanae (Long Yan Rou)
Caulis Polygoni Mmultiflory (Ye Jiao Teng)

Gan Mai Da Zao Tang
(Licorice, Wheat and Jujube Decoction)
Rx. Glycyrrhizae Uralensis (Gan Cao)
Fr. Ziziphi Jujubae (Da Zao)
Sem.Tritici Aestivilensis (Fu Xiao Mai)
[F&S p.383]

קטגוריה: פורמולות המשקיטות את הנפש, מזינות את הלב ומשקיטות את הנפש.
פעילות: משקיטה את הנפש, מאזנת את המחמם האמצעי.
סימפטומים: חוסר התמצאות, התקפי בכי תכופים, שינה חסרת מנוחה, התקפי פיהוקים תכופים.
מודיפיקציות:
לפלפיטציות, קוצר נשימה, חוסר תאבון, לשון נפוחה ומשוננת ודופק קטן וחלש מוסיפים את הפורמולה Gui Pi Tang .
להפרעות קצב לב (Sinus Arythmia ) ולדופק מקוטע מוסיפים Rx.Codonopsis (Dang Shen).

חזרה לתוכן המאמר

Ht Blood Deficiency + SP Qi Deficiency

Gui Pi Tang
(Restore The Spleen Decoction)
Radix Ginseng ( Ren Shen)
Rx. Astragali Membranacei (Huang Qi)
Rz. Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Sm. Zizyphi Spinosae (Suan Zao Ren)
(Mu Xiang) Rx. Saussoreae Lappae
Rx. Glycyrrhizae Uralensis ( Zhi Gan Cao)
Rx. Angelicae Sinensis (Dang Gui)
Rx. Polygalae Tenuifoliae (Zhi Yuan Zhi)
[F&S p.255]

קטגוריה: פורמולות מחזקות, מחזקות את הצ´י והדם.
פעילות: מחזקת את הצ´י והדם, מחזקת את הטחול, מזינה את הלב.
סימפטומים: פלפיטציות, ירידה בזיכרון, אינסומניה, חזות חיוורת וחולנית, לשון חיוורת עם חיפוי דק ולבן ודופק קטן וחלש. מתאימה לדיכאון לאחר לידה המלווה בדמומים.

חזרה לתוכן המאמר

Summer Heat

הערה: כדאי לשים לב שהסינדרום של ´חום קיץ´ נדיר ואינו מופיע ברוב הספרות כאבחנה מבדלת לדיכאון. פר הגדרה מערבית הוא בכלל אינו נחשב לדיכאון, אבל הוא מעניין מספיק כקוריוז כדי להופיע במאמר זה.

Qi Shu Yi Qi Tang
(Clear Summer Heat and Augment the Qi Decoction)
Rx. Panacis Quinquefoli ( Xi Yang Shen)
Pc. Citrulii Vulgaris (Xi Gua Pi)
Hb.Dendrobi (Shi Hu)
Rm. Nelumbinis Nuciferae (Lian Geng)
Hb. Lophatheri Gracilis (Dan Zhu Ye)
Tuber Ophiopogonis Japonici ( Mai Men Dong)
Rx. Anemarrhenae Asphodeloidis (Zhi Mu)
Rz. Coptidis (Huang Lian)
[F&S p. 106]

קטגוריה: מסלקות חום, מסלקות חום קיץ.
פעילות: מטהרת חום קיץ, מזינה יין, מסייעת לצ´י. מייצרת נוזלים.
סימפטומים: הזעה מרובה, איריטביליות, צמא, שתן כהה, אפאטיות.

חזרה לתוכן המאמר

הערות ותוספות

* פורמולה נוספת במסגרת זו: [Yue Ju Wan [F&S p. 290
* בעודף ניתן לחשוב גם על האבחנה המבדלת הבאה: טרנספורמציה של סטגנצית צ´י לאש. במקרה זה ניתן להשתמש בשילוב של Zuo Jin Wan [F&S p. 98] עם פורמולת אסוציאציה של Xiao Yao San .

Dan Chi Xiao Yao San
Cx. Moutan Radicis (Mu Dan Pi)
Fr. Gardeniae Jasminoidis ( Zhi Zi)
Rx.Bupleuri (Chai Hu)
Rx. Angelicae Sinensis (Dang Gui)
Rx. Paeoniae Lactiflorae(Bai Shao )
Rz. Atractylodis Macrocephalae ( Bai Zhu)
Sclerotium Poria Cocos (Fu Ling)
Hb. Menthae Arvensis (Bo He )
Rz. Zingiberis Officinalis (Sheng Jiang )
Rx. Glycyrrhizae Uralensis (Zhi Gan Cao)

חזרה לתוכן המאמר

עבודה זו מתבססת על עבודתם של עדי פרום, איציק גייר ומיטל דלשר ועל חומר של תמורות - המרכז ללימודי רפואה משולבת


להפניות
למאמר אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות
להסבר אודות תכניות לימודים בתמורות ניתן ללחוץ כאן: לימודים בתמורות
להסבר אודות התכנית המשולבת ברפואה סינית (נטורופתיה סינית) ניתן ללחוץ כאן: המסלול המשולב

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות הקליניקה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.