מאת: המרפאה המשולבת של תמורות

יומן תזונה של: _________________________                        תאריך_____________________

יום: 
מתי אכלתי
מה אכלתי
הער
בוקר
ביניים
צהריים
ביניים
ערב
לילה
יום: 
מתי אכלתי
מה אכלתי
הערות
בוקר
ביניים
צהריים
ביניים
ערב
לילה
יום: 
מתי אכלתי
מה אכלתי
הערות
בוקר
ביניים
צהריים
ביניים
ערב
לילה

חומר זה מוגש כשירות ע"י הקליניקה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.