מאמר המקושר למאמרי משנה מפורטים על כל איבר בנפרד. מאמר זה מציג את תפקידי האיברים הייניים, תוך דיון על ההקבלה בין התפקודים הסינים לפיזיולוגיה שלהם כפי שמקובל ברפואה המערבית. המאמר מציג את הטיפולים השכיחים במקרים של פתולוגיות בראות, טחול, כבד, לב וכליות, תוך התייחסות למרידיאנים המטופלים ולנקודות החשובות שלהם. המאמר זה מתאים בעיקר לפוסעים בצעדיהם הראשונים בשיאצו וברפואה סינית ומשלים את סדרת המאמרים הדנים בתפקודי האיברים ובפתופיזיולוגיות שלהם.

מאת: צוות ההדרכה של תמורות

תוכן המאמר:
מבוא
פתופיזיולוגיה של הראות
פתופיזיולוגיה של הטחול והלבלב
פתופיזיולוגיה של הכבד
פתופיזיולוגיה של הכליות
פתופיזיולוגיה של הלב

מבוא:

התפיסה הסינית של האיברים מתייחסת לא רק להיבט הפיזיולוגי שלהם אלא גם ובעיקר להיבט האנרגטי. לכל איבר מתאימים התפקודים המערבים ובצדם תפקודים נוספים אשר הרפואה המערבית אינה מכירה. סקירה זו מתמקדת בהקשרים השונים של התפקודים הסיניים מערביים ומתייחסת לפתולוגיות שכיחות אשר מטפל בשיאצו בטווינה מכירן. מצבים של חסר צ´י ויאנג לרוב מטופלים בכלים אנרגטיים בעוד מצבים של חסר דם ויין עשויים להיות מטופלים בכלים חומריים כמו תזונה וצמחים. עם זאת אנו יודעים שמקור הדם הוא הצ´י וכך גם הליכי הטמעת המזון החיוניים לבניית היין בגוף. לכן לכל טיפול יש גם השלמות והשלכות אנרגטיות בהן משתלבים השיאצו לגווניו (נמיקושי, מצונאגה = זן שיאצו, קיו שיאצו ואחרים), הטווינה, העיסוי התאילנדי ושיטות תנועה ונשימה שונות.
למאמר המפרט על תפקודי האיברים השונים לחץ כאן.

פתולוגיה של הראות

מבוא:
במובנים רבים דומות הראות לטחול. בשניהם נעשים תהליכי טרנספורמציה וטרנספורטציה, אלא שבטחול הדבר קשור למזון, ואילו בראות התהליכים מכוונים לעיבוד האויר והפצת הנוזלים. הראות ממצות את הצ´י מן האויר הננשם ומעניקות לו איכות מורידה ומפזרת. על כן פתולוגיה באה לא פעם לידי ביטוי כתקיעה או הצטברות נוזלים (אשר בשני המקרים יכולה להיות קשורה גם לכליות).
הראות שולטות על הצ´י המגן - Wei Qi - אשר בהיותו יאנגי מגיע מן הפריפריה ומגן עלינו מפני פתוגנים אגרסיבים, על כן חולשת הגוף לפתוגנים חיצוניים ברמת הראות והעור מהווה בד´כ סינדרום של הראה.

תפקידי הראות:
שולטות על הצ´י ואחראיות על הנשימה.
בעלות תפקיד מוריד ומפזר.
אחראיות על ויסות מעבר מים.
אחראיות על עור ושיער גוף.
נפתחות אל האף.

הקבלות סיני - מערבי:
קבלת צ´י מן האוויר והוצאתו הן למעשה הפעולות העיקריות המוסכמות בין הרפואה המערבית לסינית. ספיגת החמצן לדם מקבילה לתהליך ספיגת הצ´י של האוויר. הראות שייכות למחמם העליון, אשר בין תפקידיו גם הזרמת דם. הפיזיולוגיה המודרנית מכירה בחשיבות תהליך הנשימה ופעולת הראות כעזר ללב בשאיבת הדם ובהזרמתו. פתיחת הראות אל האף מנקודת ראות מערבית טריוויאלית. השליטה על העור מוסברת פחות, אך ידועות לנו מחלות רבות אשר מתבטאות גם בראות וגם בעור - אסטמה ואלרגיות - ומבחינות רבות העור מאפשר נשימה ומהווה את ´הראה השלישית´. לגבי וויסות מעברי המים, תפקיד זה בא לידי ביטוי בצורה יותר ברורה באיבר כמו הכליות, אך גם כאן ידוע לנו כי נידוף נוזלים רב נעשה דרך תהליך הנשימה ובכללו העור (הזעה) כך שגם לאספקט זה יש מקבילה מערבית.

פתולוגיות של הראות:
חסר צ´י בראות – שיאצו, מוקסה ותרגילי נשימה כמו בטאי צ´י או יוגה, מתאימים לחיזוק צ´י הריאות.
חסר יין בראות – כאן נחוצה התערבות של צמחי מרפא ותזונה כיוון ששיאצו לבדו אינו מספיק לבניית יין.
פלישת רוח לראות – שילוב טווינה ומוקסה ישירה עשויים בהחלט להקל ומהווים תחליף מוצלח לדיקור.
ליחה בראות – שילוב של שיאצו, טווינה ולעתים כוסות רוח בפעולה פיזורית משלימים את תרגילי הנשימה.
למאמר (למטפלי שיאצו - טווינה) המפרט על פתולוגיות של הריאות לחץ כאן.
למאמר (למטפלי דיקור וצמחים) המפרט על פתולוגיות של הריאות לחץ כאן.

טיפולים הקשורים בראות:
טיפול חזה.
טיפול בג´יאג´י שליש עליון.
תרגילי נשימה.
עבודה על מרידיאן הראות לפי מצונגה. רוטציות ויד בסופינציה ב- 30 מעלות במקביל לגוף. יש הממליצים על מתיחה בכיוון 45 מעלות כשהיד מונפת מעלה. שיטה זו טובה במיוחד אצל כאלה ששרירי העזר הנשימתיים שלהם קצרים.

שימוש בנקודות אקופרסורה :
Lu - 1, 5, 6, 7, 9
UB - 12, 13

פתולוגיה של הטחול והלבלב

מבוא:
הטחול/לבלב אחראי על הטרנספורמציה. זאת אומרת שינויים במזון ומיצוי הצ´י מן המזון. זו הסיבה לתשישות במקרה של ליקוי בטחול/לבלב . מבחינת הטרנספורמציה אחראי הטחול/לבלב בעיקר על תנועת נוזלי הגוף. כך למשל, הצטברות ליחה מצביעה על כך שיש פגם בתהליך הטרנספורמטיבי של ה הטחול/לבלב, וגם בתהליך סילוקו מן הגוף. התפקיד ´המעלה´ של הטחול/לבלב הוא שמירת דברים במקומם. זה כולל את שמירת הדם בכלי הדם כך שבצקות או המטומות (דימומים) רלבנטיות אף הן. אלו מרוכזים בחלקו התחתון של הגוף, (לשם הם נופלים), על כן שיעול דמי מתקשר לראות, בעוד שדימום במחזור מתקשר לטחול (ולכבד). ברמה הרוחנית לחות שחדרה פנימה מונעת גבולות ברורים ויוצרת בלבול, בעיקר בכל הקשור לשינויים (טרנספורמציות). זה מתבטא באי סדר גדול: בגדים מרושלים, בית מבולגן ומעל לכל: עודף מחשבות. עודף מחשבות מתקשר לא פעם לאי יכולת החלטה הנקשר לכיס המרה. יש להבדיל בין עודף מחשבות הנובע מעייפות שהיא תוצאה של חוסר אנרגיה לעודף מחשבות הנובע בשל עודף אפשרויות או חוסר גבולות ברורים, המאופיין כעודף ליחה.

תפקידי הטחול והלבלב:
שולט על טרנספורמציה וטרנספורטציה.
שולט על שרירים, גפיים ורקמות רכות.
מושל בדם.
שומר על האיברים במקומם.
נפתח אל הפה ומתבטא בשפתיים.

הקבלות סיני - מערבי:
ההקשרים הסיניים מערביים מובנים יותר אם נתייחס לטחול / לבלב כיחידה אחת: טרנספורמציה הוא הכינוי לשינויים מטבולים (חילוף חומרים) כדוגמת פירוק שומנים וספיגתם, תפקיד המבוצע יפה על ידי אנזימי הלבלב. ייצור הדם מבוצע על ידי הטחול בשלב העוברי ואחר כך עור למח העצם. אך אם נתייחס לטחול הסיני כמייצר את החלק הנוזלי של הדם, הרי שההקשר לפלזמה ברור. הטחול הוא איבר לימפתי ובתור שכזה קשור לתפקידים שנים של הפלזמה ולסינון שלה.
גם הקשר למערכת החיסון ידוע ומתקשר לצ´י המגן והמזין (לקיבה שהיא בת זוגו של הטחול). סוכרים הם עניין של הלבלב וכך גם שומנים. זה מסביר את השליטה על הרקמות הרכות והקשר בעיקר לרפיסות של הגוף. גוף שמן רוטט מתקשר לחילוף חומרים של הלבלב. מערכת רופסת אינה מסוגלת להחזיק איברים ומכאן הצניחה.
לגבי היציאות: שמנוניות יתר מתקשרת לליחה מנקודת ראות סינית. צואה שמנונית ומבריקה מתקשרת לבעיות של ליחה מנקודת ראות סינית ולבעיות ספיגת שומנים מנקודת ראות מערבית.
הפתיחה אל הפה והשפתיים מומחשת בגלל הופעת פצעים (אפטות) כשיש בעיות תזונה וחילוף חומרים, אף שמבחינה מערבית העניין לא ברור עדיין.

פתולוגיות של הטחול והלבלב:
חסר צ´י בטחול – שיאצו, מוקסה ותזונה מחזקת ופעילות גופנית מתונה תורמים לחיזוק הצ´י.
חסר יאנג בטחול – הטיפול הוא כמו בחסר צ´י אלא שכאן המוקסה חיונית ולעתים נדרשת הוספת צמחים.
קור ולחות פולשים לטחול – לרוב הטיפול פיזורי ולכן מתאים טווינה, כוסות רוח, מוקסה ולעתים צמחים.
חום ולחות פולשים לטחול – הנעה בעזרת שיאצו, טווינה, מוקסה, כוסות רוח וצמחי מרפא תוך צמצום תזונה מלחלחת מתאימים לפתולוגיה.
למאמר המפרט על פתולוגיות של הטחול והלבלב לחץ כאן.
למאמר (למטפלי דיקור וצמחים) המפרט על פתולוגיות של הטחול לחץ כאן.

טיפולים הקשורים בטחול ובלבלב:
טיפול בטן.
טיפול בג´יאגי שליש אמצעי.
תרגילי נשימת בטן.
עבודה על מרידיאן הטחול לפי מצונגה (רוטציות ובוהן כף הרגל מוצמדת לעקב הרגל השניה).

שימוש בנקודות אקופרסורה:
SP-6,10
UB-20,21
0St-4

פתולוגיה של הכבד

מבוא:
הכבד הוא ´גנרל הגוף´, ´ראש אגף המבצעים´. ביצועיו נחלקים לאספקטים יינים ויאנגים. בראש התפקידים היינים (מבנה) עומד אחסון הדם. הדם אחראי על הזנת הרקמות. ללא דם ראייתנו לקויה (עיניים) הגוף ירעד (אין הזנה לשרירים או רוח בשרירים).
מן האספקט היאנגי (תפקוד) ניתן להגדיר את הכבד כ ´ממטרה האנרגטית של הגוף´. תפקידו מתבטא כיחידה לפריצת דרכים של חיל ההנדסה. עליו לדאוג שלא יהיו חסימות לאורך הדרכים. במיוחד ניכרת השפעתו הטרנסוורסאלית על הטחול.
הסטגנציות בעקבות תפקוד לקוי של הכבד משפיעות גם על הרגשות. אלו יתבטאו בתקיעות, עקשנות ואובססיביות. לעיתים נפרצת אותה חסימה, בדומה לפלג שזרימתו הואטה בשל סחף, ולפתע נפתח. זרימה מהירה זו מתבטאת בהתפרצות רגשות מהירה וקיצונית. אם ה´סכר´ לא נפרץ עלולה להופיע הדחקה הבאה לידי ביטוי בתסכול ובמחלות על רקע של חוסר זרימה. דרך אחרת להתמודד עם התופעה היא לפתוח ערוץ עוקף לאותו פלג (זוהי ´השלכה´ ובנסיבות מסוימות הדבר מהווה פתרון טוב). בנוסף לכל אלו נזכיר את הגידים, הרצועות והציפורניים.

תפקידי הכבד:
הכבד אחראי על זרימה חופשית של הצ´י.
הכבד מאחסן דם בזמן מנוחה.
שולט על גידים ורצועות.
נפתח אל העיניים.
מתבטא בציפורניים.

הקבלות סיני - מערבי:
הכבד מאחסן את הדם, לפי הרפואה הסינית. פונקציה כזו לא קיימת ממש ברפואה המערבית, אף שהכבד עצמו עשיר מאוד בדם. המקביל הקרוב ביותר הוא היות הכבד מעבדה לניקוי רעלים (מנקודת ראות סינית, רעל מחמם את הדם ולכן על הכבד לקרר את הדם כשהוא מתפקד כראוי).
נושא הסטגנציות בא לידי ביטוי בכבד באשר הוא אחראי על יצור חלק מגורמי הקרישה. הפרעה במנגנון זה עלולה לגרום לקרישת יתר או חוסר קרישה ולסטגנציה של דם או דימומים. לא בדיוק ברור הקשר לגידים ורצועות אך הקשר לציפורניים מתקבל על הדעת משום שתרופות שונות המטפלות בזיהומי ציפורניים פוגעות לעתים בכבד וגם כשאינן פוגעות, תופעות הלואי שלהן (כאבי ראש, עליית לחץ דם, כעס...) מתאימים להפרעה אנרגטית של הכבד. הקשר לעיניים ידוע משכבר: בצהבת העיניים מצהיבות גם כן. יתר לחץ דם מתבטא בשטפי דם מיקרוסקופים ולעיתים אף בשטפי דם גלויים בעיניים. מבחינה מערבית, רוב המקרים ליתר לחץ דם אינם קשורים לכבד, אך יש כאלו שכן (בחסימה פורטלית למשל).

פתולוגיות של הכבד:
סטגנציה בצ´י הכבד – טכניקות פתיחה מתוך השיאצו והעיסוי התאילנדי ושילוב צמחי מרפא תורמים בעיקר במעורבות נפשית.
חסר דם בכבד – כאן תזונה וצמחי מרפא חיוניים והשיאצו משלים את הטיפול בזכות תמיכתו בצ´י.
התפרצות אש הכבד (עליית רוח) – טווינה, שיאצו, דיקור ושילוב צמחים הן האסטרטגיות המועדפות לבעיה זו.
סטגנציה של קור וכבד – חימום בעזרת מוקסה, שיאצו, תזונה או צמחים משפרים את תנועת הצ´י.
חום ולחות בכבד ובמרה – הטיפול החשוב כאן הוא צמחי מרפא. דיקור או שיאצו וטווינה עשויים להשלים ולסייע להנעה.
למאמר המפרט על פתולוגיות של הכבד לחץ כאן.
למאמר (למטפלי דיקור וצמחים) המפרט על פתולוגיות של הכבד לחץ כאן.

טיפולים הקשורים בכבד:
טיפול בג´יאג´י שליש אמצעי או תחתון.
טיפול בטן - בסטגנציות.
טיפול על מרידיאן הכבד (רוטציה והצמדת כף הרגל לירך השניה.

שימוש בנקודות אקופרוסורה:
Liv-2,3
UB-18,19

פתולוגיה של הכליות

מבוא:
הכליות הן המקור ליין וליאנג בגופנו. אספקט ייני של תפקידן הוא אחסון התמצית, כלומר מקור האנרגיה המולדת שמהווה בסיס למרכיבים התורשתיים שבנו. תמצית זו כוללת מרכיבים שנרכשו לפני הלידה ולאחריה. ניצול יתר של מה שקיים יפגע באספקט הטרום לידתי ויחייב ´הצטיידות´ במרכיבים אחר-לידתיים. על כן, בכל מחלה ממושכת, יש לקחת בחשבון את חולשת הכליות. המושג ´תמצית´ מתייחס למושג ג´ינג בסינית, אשר בעיקרון קשור לאספקט החומרי של המרכיב המולד (ולכן מצוי בחומר הזרע). הצ´י המולד, גם הוא בכליות, מתייחס יותר לאספקט האנרגטי והוא ספק ´אש החיים´ כלומר בבסיסו הוא יאנגי.

האספקט היאנגי מתייחס לשליטה על ´אש החיים´ Ming Men , שאחראי על שליטה במשק הנוזלים בעזרת חימום ואידוי. חוסר בו יגרום לאובדן היאנג, דבר המתבטא בתסמונת אבישג השונמית (קור בעצמות, בצקות ואי שליטה על השתן).

מן האספקט הפסיכולוגי, הכליות מתקשרות לפחד. על כן בפחד מופרש אדרנלין (וכשמופרש אדרנלין אנו נכנסים לפחד), משתינים מרוב פחד, העור סומר מפחד (כמו בקור שהוא הפתוגן שמחליש הכי הרבה את הכליות.

תפקידי הכליות:
מאחסן את התמצית
מקור היין והיאנג.
אחראי על משק המים.
אחראי על העצמות, מח העצמות וים מח העצמות (=מוח).
אחראי על קבלת צ´י מן הראות.
נפתח אל האוזניים ומתבטא בשיער הראש.

הקבלות סיני - מערבי:
ניתן למצוא הקבלות רבות בין התפקוד הסיני למערבי. עצמות נשלטות על ידי הכליה לפי הרפואה הסינית. לפי הרפואה המערבית, הכליה מווסתת מאגרי זרחן וסידן בגוף, שהם חומרי בניין של העצמות. ויטמין D נעשה פעיל בזכות הכליה וגם הוא קשור קשר ישיר לספיגת הסידן. הורמוני המין נקשרים לכליה וכך גם כל המערכת המינית שמוצאה בשלב העוברי בקשר עם הכליות. אובדן היין של הכליות בגיל מוקדם מתבטא בהפסקת הפוריות. אובדן יין משמעו אובדן חומר ודבר זה משתקף בברור בתופעת האוסטאופורוזיס (הדלדלות העצם) בעיקר בנשים מבוגרות. הקשר בין הכליות הוא לא רק לעצמות, אלא גם למח העצמות. הכליות מפרישות הורמון הנקרא אריתרופואטין שמשפיע על מח העצמות לייצר דם.
תפקיד קבלת האוויר שייך מנקודת ראות מערבית לראות, אולם הכליות שולטות על וויסות האיזון בין חומצה לבסיס. כאשר מצטברת חומציות יתר מגיב הגוף בנשימות יתר כדי לפלוט דו-תחמוצת הפחמן. לגבי הקשר בין הכליות למערכת השתן ומכאן על פינוי והעברת נוזלים, אין צורך להוסיף.

פתולוגיות של הכליות:
חסר צ´י או יאנג בכליה – מצבי חסר אילו תובעים כל התערבות אפשרית (ביחס לחומרה), ולכן שיאצו ומוקסה חשובים, אך נחוצה גם תמיכה תזונתית ולעתים גם של צמחי מרפא.
חסר תמצית או יין בכליה – חסר יין מטופל בעיקר בהוספת חומרים מעולם התזונה והצמחים. השיאצו כאן תומך ומונע הצטברויות וסטגנציות האופייניות לסוג חומרים אילו.
למאמר המפרט על פתולוגיות של הכליות לחץ כאן.
למאמר (למטפלי דיקור וצמחים) המפרט על פתולוגיות של הכליות לחץ כאן.

טיפולים הקשורים בכליה:
טיפול בגב תחתון (וחימום במקרה הצורך).
טיפול בג´יאג´י שליש תחתון.
טיפול במרידיאן הכליות ( טיפול במרידיאן בטיפול צד אז הוא נחשף לפנינו באופן הטוב ביותר. או כמו שמצונאגה לימד, לאחר הרוטציה יש לקפל את הרגל, כשהברך מופנית לכוון השקע הסטרנלי. דרכים נוספות נלמדות בקורס השיאצו).

שימוש בנקודות אקופרסורה:
Kid- 1,3
UB- 23,52

פתולוגיה של הלב

מבוא:
גם בלב ניתן להצביע על שני אפקטים: הייני - איחסון. הוא מכיל את ה- Shen , זהו אותו מרכיב הנוצר מצ´י מזוקק ואשר נותן לנו את התאבון לחיים, היצירתיות והאינדבידואליות. אמנם אלמנט זה נוצר מן הצ´י אך הוא זקוק לדם הלב כדי לשכון בו. על כן בחסר דם בלב קיים חשש לפגיעה ב- Shen שתוביל לדיכאון ואיבוד הרצון לחיות.
האספקט היאנגי הוא כוח הפעימה והדחיפה של הלב. חולשה באספקט זה תפגע בתפקוד הלב מנקודת ראות מערבית. חסר יאנג מוביל לקור, זיעה קרה גם בלא מאמץ (זיעת יום), חולשה כללית וחרדה. אלו הם סימנים המזכירים התקף לב (בנוסף לעוד סימנים שכבר למדנו. במקרה זה, עד לבוא רופא או איש מד´א נסייע בכלים המערביים שלמדנו. שום שיאצו כמובן.

תפקידי הלב:
הלב שולט על זרימת הדם וכלי הדם.
מאחסן את ה- Shen.
נפתח את הלשון ומתבטא בפנים.

הקבלות סיני - מערבי:
בדומה לרפואה המערבית הלב קשור להזרמת דם, אלא שלפי התפיסה הסינית הוא נקשר ליצירתיות ודמיון. מושג זה אינו מוכר ברפואה המערבית. אלא שחסר דם המוכר ברפואה המערבית כאנמיה, מתיחס לסימפטומים שונים המזכירים במידה רבה גם תופעות של חוסר שן. יש לזכור כי לא תמיד קיים הקשר בין אנמיה לחסר דם.

פתולוגיות של הלב:
חסר צ´י או יאנג בלב.
חסר דם בלב.
חסר יין בלב.
סטגנצית דם בלב.
ליחה - אש המפריעים ללב.
למאמר המפרט על פתולוגיות של הלב לחץ כאן.
למאמר (למטפלי דיקור וצמחים) המפרט על פתולוגיות של הלב לחץ כאן.

טיפולים הקשורים בלב:
ג´יאג´י שליש עליון.
עבודה על הבטן (במצוקה נפשית).
עבודה על מרידיאן הלב והפריקארד (רוטציה והנחת היד באבדוקציה של 90 מעלות בפריקרד או הישר למעלה במקרה של הלב. מנח לב מקובל אחר: קיפול היד מעל הראש כך שהמרפק בפלקציה של 90 מעלות. זהו מנח נוח מכיוון שהוא חושף יפה את הנקודות Ht-3 . Ht-7

שימוש בנקודות אקופרסורה:
Ht-1,3,7
UB-14,15
Pc-6
SI-7

למידע נוסף:
מסלול לימודי רפואה משלימה בתמורות
מסלול לימודי רפואה סינית בתמורות
מסלול לימודי דיקור סיני בתמורות
מסלול לימודי שיאצו בתמורות
מסלול לימודי טווינא בתמורות
למאמר אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.