מחקרן של יסמין דרורי ואסינה ארדר הבוחן את הקשר בין גודש בוריד התת לשוני לתסמונת קדם וויסתית. המאמר סוקר היבטים גינקולוגים של מחזור האישה ומאושש במידה רבה את ההנחה הסינית לגבי קשר בין בדיקת הלשון לסטגנציה של צ'י ודם במצבים גינקולוגיים אילו. אל המאמר מצורף קישור לעבודת המחקר המלאה.
מאת: יסמין דרורי, יאסינה ארדר ושות´


מבוא:
סינדרום ה- PMS - premenstrual Syndrome הינו תופעה מחזורית שמערבת סימפטומים התנהגותיים, ריגשיים, פיזיולוגיים ומנטליים שמופיעים בדרך כלל שבעה עד ארבעה עשרה ימים לפני הווסת ונעלמים עם תחילת הווסת. למעלה מ- 95% מהנשים חוות סימפטומים אלה במהלך ה- 14 יום שלפני הווסת. הסימפטומים מפריעים לאישה במידה כזו שהם מצדיקים טיפול. ברפואה המערבית נעשו מחקרים רבים באשר לסימפטומים שנכללים בסינדרום וגורמי התופעה. מחקרים אלו העלו תיאוריות רבות באשר לאטיולוגיה ולפתופיזיולוגיה. ברור שיש מעורבות של הציר היפותלמוס-היפופיזה-שחלה, אך המכאניזם עצמו שמוביל לסימפטומים אינו ברור. קיימות תיאוריות נוספות באשר לרמות ההורמונים והשפעתם על התופעות הקדם וויסתיות כמו גם תיאוריות על מערבותם של שינויים כימיקליים במוח.

למרות המחקרים הרבים, התיאוריה באשר לאטיולוגיה והדרכים לריפוייה לוטה בערפל . ברפואה הסינית מתייחסים בצורה בהירה לגורמי התופעה והיא מוגדרת היטב בספרות הרפואית הסינית.

תיאור המחקר:
במחקר זה נבדק הקשר בין וריד תת לשוני גדוש לבין התופעות הקדם וויסתיות. וריד תת לשוני גדוש מציין על פי הרפואה הסינית מצב המכונה תקיעות של דם. בין היתר תקיעות של דם יכולה לנבוע מתקיעות של אנרגיית הכבד. על פי הרפואה הסינית כ- 7 ימים לפני הווסת מתחילה תנועת הנעה מסיבית של אנרגיית הכבד, במידה ואנרגייה זו תקועה יש סבירות גבוהה להופעת תסמינים קדם וויסתיים, ובנוסף, תקיעות של אנרגיית הכבד יכולה להוביל לתקיעות של דם הכבד ומכאן לגדישות של הווריד התת לשוני.

25 נשים בגיל הפוריות נשאלו באשר להופעת התסמינים הקדם וויסתיים השונים וכן נבדקה רמת גדישותו של הוריד התת לשוני. תוצאות המבדק הצביעו על קשר בין גדישות של הוריד התת לשוני לסדירות המחזור, נמצא כי בכל הקבוצות (מקבצי סימפטומים שיש להם מכנה משותף ברור) ערכי הסימפטומים היו גבוהים יותר בקרב הקבוצה עם וריד תת לשוני גדוש באופן כלשהו. נמצא גם קשר בין גיל לנפיחות באיברים כך שהנשים המבוגרות יותר דווחו על יותר סימפטומי נפיחות לעומת הנשים הצעירות מהן באופן מובהק סטטיסטית (ללא קשר לרמת הגודש בוריד התת לשוני או לסדירות מחזור). בסימפטומי החרדה נמצא קשר מובהק סטטיסטית עם וריד תת לשוני גדוש (ערך הנמוך מ- 0.05) ובדיכאון ערך הקרוב למובהקות סטטיסטית.

כיוון שנמצא קשר בין מרבית הסימפטומים והווריד התת לשוני או לפחות קו מגמה ברור סביר להניח שהתוצאות שהתקבלו היו מובהקות ביותר במדגם גדול יותר, ולכן כדאי לערוך מדגם נוסף על פי ממצאים אלו.

חשיבות המחקר:
חשיבות מחקר זה נובעת מכמה סיבות: סיבה עיקרית היא שכיחותה הגבוהה של התופעה והעדר טיפול ברור שיעילותו הוכחה במחקרים. ברפואה הסינית והמשלימה קיימים טיפולים ובמחקרים שונים שפורסמו בעיתונים רפואיים מקצועיים נאמר כי הטיפולים הועילו לסימפטומים רבים של סינדרום ה- PMS, אך עד היום לא נעשה מחקר מסודר המעיד על הגורמים לתופעה זו. תוצאות מחקר זה עשויות לשפוך אור על אחד הגורמים העיקריים לתופעה על פי הרפואה הסינית.

ניתוח תוצאות:
הימצאות של קשר בין וריד תת לשוני גדוש לסדירות מחזור (לכל הבנות ללא SL גדוש היה מחזור סדיר, לעומת 72.2% עם מחזור סדיר בקרב הקבוצה עם וריד תת לשוני גדוש באופן כלשהו) מתאימה לתיאוריה הסינית שלפיה הכבד הינו אחראי בין היתר על זרימת צ'י חלקה בגוף. זרימת הצ'י שאינה חלקה (המינוח המקובל ברפואה הסינית הינו Stagnation of Liver Qi) יכולה לגרום להפרעה בתנועת הדם במרדיאני ה- Chong Mai & Ren Mai ובכך להשפיע על הרחם ולגרום לווסתות לא סדירות.

הימצאות של קשר בין גיל לנפיחות באיברים: הנשים המבוגרות יותר דווחו על יותר סימפטומי נפיחות לעומת הנשים הצעירות מהן באופן מובהק סטטיסטית (ללא קשר לרמת הגודש בוריד התת לשוני או לסדירות מחזור).
על פי הרפואה הסינית נפיחות באיברים הינה תולדה של פגיעה בזרימה החופשית של צ´י הכבד שמובילה לאי יכולת של הכבד להזרים את הצ´י ובכך לגרום לתקיעות של נוזלים וכתוצאה מכך לנפיחויות באיברים השונים. השדיים הינם תחת השפעת מרידיאן הכבד שמסלולו עובר דרכם ולכן נפיחות וכאבים באיבר זה לפני הווסת הינם שכיחים. כפי שהוזכר בפרק הרקע של עבודה זו, כשבוע לפני תחילת הווסת מתחיל השלב הרביעי של המחזור שבו אמורה להיות תנועה רבה יותר של צ´י הכבד. במידה וזרימת צ´י הכבד אינה חלקה בדרך כלל יופיעו התופעות הקדם ווסתיות.

יתכן כי הקשר החיובי שנמצא בין יותר סימפטומים של נפיחות בגיל המבוגר לעומת הגיל הצעיר לפני הווסת מוסבר על ידי כך שעם הגיל יש החלשות של טחול-קיבה, ריאות וכליות שאחראים על משק הנוזלים על פי הרפואה הסינית (אלו הם האיברים העיקריים שאחראים על פיזור, טרנספומציה וטרנספורטציה ומיצוי נוזלים).
סביר להניח שהנפיחות באיברים מראה על תקיעות של צ´י שלא הובילה עדיין לתקיעות של דם ולכן לא נמצא קשר לרמת הגודש ב- SL שמראה על תקיעות דם.

גם התוצאה שבכל הקבוצות ערכי הסימפטומים היו גבוהים יותר בקרב הקבוצה עם SL גדוש באופן כלשהו מצביעה על קשר ברור לשלב הרביעי של המחזור שבו נדרשת זרימת צ´י חלקה של הכבד. רשימת הסמפטומים הארוכה שמופיעה בעמודים 7-8 (במאמר השלם) יכולה להיות משויכת לתקיעות צ´י של הכבד. הסימפטומים השכיחים ביותר מבחינה רגשית שמיוחסים לתקיעות של צ´י הכבד הינם חוסר אושר, מלנכוליה, דיכאון, נטייה למצבי רוח, תנודות במצב המנטלי, רגזנות ועצבנות.
התוצאה שבסימפטומי החרדה נמצא הבדל מובהק סטטיסטית (ערך הנמוך מ- 0.05) מראה על פי הרפואה הסינית קשר לפתולוגיה של הלב ופחות מזה לפתולוגיה של הכבד. לא מצאנו בספרות קשר ברור בין תקיעות בזרימת הצ´י החלקה של הכבד לבין פתולוגיות של הלב שמובילות לחרדה. ייתכן כי במחקר רחב וממוקד יותר בסימפטום זה יהיה ניתן לעלות על הקשר הספציפי. קשר אפשרי הוא תסמונת חסר דם בכבד אשר מובילה לחסר דם בלב ומכאן החרדה. חסר דם בכבד יכול להוביל לתהליך קומפנסטורי של סטגנצית דם (על מנת לשמר את הדם מפני אובדן נוסף), דבר שיכול להתבטא ברמת הגודש של ה SL .
סימפטום הדיכאון נמצא קרוב למובהק סטטיסטית, דבר שיכול להתאים בסבירות גבוהה לתקיעות של צ´י הכבד (אך גם לחסר דם).
כמו ברוב התוצאות הקודמות במחקר גם כאן יש מגמה בכולם וייתכן כי ההבדל היה מובהק לו גודל המדגם היה גדול יותר.

מסקנות:
מחקר זה מצביע כי יש מגמה ברורה של קשר בין גודש בוריד התת לשוני לבין הסינדרום הקדם וויסתי ברוב התוצאות. עם זאת, חלק מהתוצאות אינן מובהקות סטטיסטית ויתכן שהסיבה לכך הינה שגודל המדגם הינו קטן.
זהו מחקר ראשון בנושא זה. לאור המגמתיות הברורה בתוצאות כדאי לבצע מחקר רחב יותר בנושא. ניתן לבדוק האם ישנה נטייה לוריד תת לשוני גדוש יותר בימים שלקראת הווסת לעומת שאר הימים בנשים הסובלות מתסמונת קדם וויסתית. בנוסף ניתן לבדוק האם ישנם טיפולים שעדיפים על אחרים בנשים שסובלות מתסמונת קדם ווסתית ומופיע אצלן וריד תת לשוני גדוש (ייתכן כי טיפול להנעת דם וצ´י יהיה עדיף במצב כזה על טיפול להנעת צ´י בלבד).
כל מחקר עתידי ראוי שיבחין בין מקרים הכוללים סטגנציה של דם עם חסר דם לבין אילו שתופעת חסר הדם אינה בולטת.

שיפור האבחנה והגדרת הספציפיות והסגוליות של בדיקה פיזיקלית זו עשויה להקל על המטפל ברפואה סינית, כמו גם על רופא המשפחה והגינקולוג, במתן פתרונות לא תרופתיים פשוטים וחסרי תופעות לוואי המתאימים לבעית המטופלת.

תקציר זה מבוסס על מחקרן יסמין דרורי, אסינה ארדר, רותי ברגר, ד"ר דן לוין וד"ר ניר עמיר
לחץ כאן להורדה של המחקר המלא (קובץ Word בגודל Kb)

להפניות
לכתבה על PMS ברפואה הסינית לחץ כאן
למאמר אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות
להסבר אודות התכנית המשולבת ברפואה סינית (נטורופתיה סינית) ניתן ללחוץ כאן: המסלול המשולב
להסבר אודות תכניות לימודים בתמורות ניתן ללחוץ כאן: לימודים בתמורות

חומר זה מוגש כשירות ע´י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.