עבודת הגמר המוגשת לקראת סוף השנה השלישית ללימודי השיאצו מאפשרת למטפל להתמקד בנושא טיפולי מסוים וללמוד אותו לעומק, מבחינה תיאורטית ומעשית. העבודה כוללת חלק עיוני (רפואה מערבית ורפואה סינית) וחלק מעשי (הצגת מקרים של מטופלים). מאמר זה מפרט את ההנחיות להגשת פרויקט הגמר ומציג קישורים לעבודות טובות שיכולות לשמש דוגמא.

מאת: צוות ההדרכה של תמורות


שלום רב!
עבודת הגמר המוגשת לקראת סוף השנה השלישית ללימודים מאפשרת למטפל להתמקד בנושא טיפולי מסוים וללמוד אותו לעומק, מבחינה תיאורטית ומעשית. המטפל נחשף למגוון מקורות מידע, מעבר לנלמד בכתה, כהכנה לקראת עבודה עצמאית עם מטופלים. בנוסף, המטפל מתנסה בדיווח על עבודתו המעשית ובאינטגרציה של התוצאות של מספר טיפולים העוסקים בתלונה עיקרית משותפת.
שימו לב: את העבודה יש להגיש בשלשות. פעולה זו מרחיבה את היקף המטופלים הנכלל בעבודה, מאפשרת התנסות בעבודת צוות והסקת מסקנות משותפות ומפחיתה את נטל ביצוע העבודה ובדיקתה.
מטרות העבודה הן:
* יכולת מעקב, ניתוח ואינטגרציה של מקרים.
* יכולת הסקת מסקנות על בסיס עבודת צוות.
* התנסות בכתיבת עבודה ברמה מקצועית.
* בסיס להתמחות בתחום שיאצו מסוים.
* עבודה ייצוגית שניתן להציגה בראיונות עבודה.
* פרסום עבודה באתר תמורות עם שם והפניה.
בתמורות אנו שמים דגש רב על איכות ומקצועיות עבודות הגמר. אנו מצפים מהעבודות המוגשות לנו להיות ברמה גבוהה הן מבחינה עיונית ומעשית, והן מבחינת העריכה. עבודות שיעמדו בדרישות יוכלו להתפרסם באתר האינטרנט של תמורות. יצוין כי פרסום באתר מאפשר הצגתו (קישור) בקורות חיים ואיתורו במנועי החיפוש המקובלים ולכן מקדם מקצועית ושיווקית את כותב העבודה.

תאריך הגשה:

1. עד סוף חודש מאי (31.05) . בדיקה עד סוף שנת הלימודים בתמורות (קבלת התעודה בסוף השנה, אם לא יידרשו תיקונים או אם התיקונים יבוצעו במועד).

2. איחור בהגשה: עבודות שהוגשו באיחור ייבדקו תוך כ-6 חודשים.

3. איחור בהגשה - תשלום עבור הבדיקה: עבודות שיתקבלו לבדיקת תוכן לאחר סוכות יחויבו באגרת בדיקה 600 ₪ לכל תלמיד.

הבהרות:

* עבודה שאינה עומדת בכל הדרישות המפורטות בדף הנחיות זה, לא תתקבל לבדיקה.

* תעודת סיום קורס שיאצו תינתן רק לאחר אישור סופי של עבודת הגמר.

* במידה ונדרשים תיקונים, יש להגיש את העבודה לבדיקה חוזרת תוך חודש, (אנא, הימנעו מעיקוב הגשת העבודה כדי שלא יוחל עליכם גביית אגרת בדיקה בסך 200 ₪ לתלמיד).

* בדיקת העבודות נעשית לפי סדר ההגשה (עבודה שהוגשה קודם תיבדק קודם, לרבות עבודות לבדיקה חוזרת).

היקף העבודה:

היקף כללי: לא יותר מ 30 עמודים!
רקע תיאורטי
- 5-8  עמודים. מתבסס לפחות על 5 מקורות שונים.
החלק המעשי - תיאורי מקרה של 3 מטופלים לפחות, לפחות 10 טיפולים כל אחד (בילדים - 20 טיפולים).

* יש לבצע את העבודה בשלשות כל מטפל יציג מקרה אחד שנמצע בטיפול ומבמעקב של לפחות 10 טיפולים. חשוב להקפיד על אחידות הכתיבה בעת הצגת המטופלים והסיכום.

מקורות העבודה (ביבליוגרפיה):

1. יש להסתמך לפחות על חמישה מקורות שונים. ניתן להיעזר בקלסר הלימודים ובחומר שנלמד בכתה, אך רצוי להשיג חומר נוסף דרך עיתונים, ספרות מקצועית (בתמורות, בספריה ציבורית/ אוניברסיטאית) או אינטרנט.

2. הקפידו לצטט מקורות אמינים ככל האפשר!

3. יש לשלב את מספרי המקורות במקומות הרלוונטיים בגוף העבודה, ואת רשימת המקורות בסוף העבודה.

ברשימת המקורות יש לציין את הפרטים המלאים של כל מקור, כנהוג בעבודות אקדמיות: שם הספר או המאמר, שם המחבר, מספר הפרק/העמודים, שם ההוצאה ושנת הוצאת הספר.

4. לגבי מקורות מהאינטרנט - לציין כתובת מדויקת של העמוד ששימש אתכם, לא רק את הכתובת הכללית של האתר. בנוסף יש לציין את שם האתר, כותרת המאמר המצוטט ושם הכותב (אם מופיע). יש לציין את התאריך בו נבדק האתר (כי כתובות באינטרנט נוטות להיות זמניות).

הנחיות מפורטות לכתיבת מקורות

מבנה העבודה:

הקפידו על מבנה העבודה. עבודות שיחסרו בהן חלקים, תוחזרנה לתיקון. ניתן להוסיף פרקים לפי הצורך.

1. כותרת הפרויקט - שם הפרויקט, שמות המגישים (כולל טלפון ו-e-mail, אם רוצים), ושנת ההגשה.

2. תוכן העבודה - פירוט סדר הפרקים.

3. תקציר העבודה - (עד שני עמודים. ראו פירוט נפרד על דרך כתיבת התקציר)

4. מבוא - בהיקף עמוד אחד. כולל את הרקע לכתיבת העבודה, מה ניתן למצוא בעבודה (בכל פרק או בכלליות).

5. רקע מערבי - אתיולוגיה, אפידמיולוגיה, סימפטומים, אבחנה, בדיקות, אבחנה מבדלת, דרכי טיפול וכו´

(2-4 עמודים).

6. רקע מבחינת הרפואה הסינית - אתיולוגיה, אבחנה מבדלת (סינדרומים) ודרכי טיפול. אפשר לכלול טיפול בשיאצו/טווינה – הנחיות וטכניקות, או תרגילים שניתן לתת למטופל, התייחסות לתזונה וכו´ (2-5 עמודים).

7. שיטות נוספות - (רשות). שיטות טיפול משלימות אחרות, או הצגת ניסיונם של מטפלים (לציין מקור!)

8. סיכום העבודה המעשית - אנו מבקשים להקפיד על הסעיפים לעיל כדי שעבודתכם תאושר ותהיה ראויה לפרסום!

א. מודל הטיפול: כולל את כל פרטי המסגרת של הטיפולים: אופן בחירת המטופלים, מיקום, תדירות הטיפול, מסגרת הזמן של הטיפולים (למשל ינואר עד אפריל 2009), מספר המטופלים ואפיונם, המטפלים, טכניקות עבודה, שילוב גישות נוספות, כגון פסיכולוג או רופא המשפחה וכל פרט אחר.

ב. תקציר התשאולים: כולל אבחנה סינית (אין לכתוב שמות או ראשי תיבות אמיתיים או כל פרט מזהה)

ג. תיאור הטיפולים בקצרה: כמה שורות לכל טיפול, אפשר לרכז דיווח על מספר טיפולים בפסקה אחת, באופן שיתאר את הקווים הכללים של הטיפול, דרכי טיפול והתפתחויות בטיפול.

ד. יש להמנע משימוש בטבלאות! (גוזלות מקום רב ומסרבלות את העבודה). ניתן להציג טבלאות קצרות המודבקות כתמונה בגוף הקובץ, אם הן ממחישות נתון או מסקנה חשובה.

ה. יש לדאוג לסגנון אחיד של הדיווח על התשאולים והטיפולים, גם כאשר יש מספר מטפלים שונים.

ו. סיכום טיפול. לכל מטופל! סיכום קצר המכיל את עיקרי התשאול, האבחנה, העקרונות הטיפוליים, הטיפול שבוצע בפועל ותיאור תוצאות הטיפול (בין חצי עמוד לעמוד וחצי לכל מטופל).

לדוגמא מפורטת למכתב סיכום רפואי, ניתן ללחוץ כאן: מכתב סיכום של א.ב.

ז. סיכום של כל המטופלים: אינטגרציה של הטיפול בכל המטופלים: מאפיינים משותפים למטופלים (האם היו?) מבחינת מאפייני רקע, אבחנה, טיפול או תוצאות, דרכי טיפול, נושאים לא פתורים, בעיות שעלו וכד´. להזכירכם, 3 אנשים אינם מהווים מדגם מספק לשם הסקת מסקנות תקפות, כך שבסוף הפרויקט תוכלו להצביע רק על מגמה המסתמנת כתוצאה מניסיונכם או על אפשרויות העולות מניסיון זה. עם זאת, צברתם ניסיון רב במהלך העבודה, וחשוב לדווח על כך, לטובת המטפלים שיעיינו בעבודה (עד 3 עמודים).

הבהרה:

הסיכומים של כל מטופל בנפרד וכל המטופלים ביחד נועדו לאפשר לקורא המזדמן לקבל מושג על הטיפולים שנערכו ובעיקר על העקרונות הטיפוליים ותוצאותיהם, ללא צורך לקרא את כל העבודה. זה חשוב גם למטפלים שרוצים ללמוד מניסיונם של אחרים, למשל לקראת קבלת מטופל חדש.

9. סיכום העבודה - תקציר הנקודות החשובות ביותר שהועלו בעבודה, הן בצד התיאורטי והן בצד המעשי.

10. מקורות - כרשימה ממוספרת. על המספור להתאים למספור המופיע בעת אזכור המקורות בגוף העבודה.

סה"כ - לא יותר מ 30 עמודים!

דוגמאות לעבודות גמר:

באתר של תמורות מפורסמות עבודות טובות, אך לא כולן עומדות בדרישות שהוגדרו כאן, משום שהדרישות השתנו עם השנים. לכן, ליקטנו לכם מספר קישורים, מהם תוכלו לקחת דוגמא.

1. דוגמא לעבודה שעמדה בדרישות נכון לשנת  2007 – אסטמה -

קישור לתקציר עבודה על אסטמה, קישור לתקציר ממנו ניתן להגיע גם לעבודה המלאה.

אפשר לקחת דוגמא מעבודה זו גם לאופן כתיבת המקורות.

2. דוגמא לסיכומי טיפולים - עבודה על פיברומיאלגיה -

פיברומיאלגיה

דוגמא טובה  לסיכומי טיפולים של כל מטופל ושל כל המטופלים ביחד.

דוגמא טובה לרשימת המקורות (חוץ מכך שלא ציינו תאריכים ליד מקורות מהאינטרנט).

3. דוגמא לסיכומי טיפולים - עבודה על סטרס -

סטרס

דוגמא טובה לסיכומי טיפולים של כל מטופל וכל המטופלים ביחד.

דוגמא לא טובה לתיאורי הטיפולים, כי השתמשו בטבלאות.

4. דוגמא לעבודה עם ילדים -

ילדים

דוגמא טובה לסיכומי טיפולים של ילדים וסיכומי כל הטיפולים. (בילדים אפשר לכתוב בפורמט הזה)

דוגמא טובה למקורות ושילוב המקורות בתוך הטקסט.

דוגמא טובה לעבודה ברמה גבוהה באופן כללי.

עיצוב העבודה:

שוליים – 2.0 ס"מ מכל צד

(איך? זה נמצא בתפריט קובץ>>הגדרת עמוד>>שוליים, או באנגלית-file/pagesetup).

גופן – גודל 12, עברית – David או Arial, באנגלית Times New Roman.

רווחים - בין שורות – שורה וחצי

(איך? בתפריט עיצוב>>פיסקה>>כיוון וכניסות, או באנגלית – format/paragraph, יש לסמן את הטקסט שעליו רוצים להכיל את העיצוב (כל הקובץ) לפני שנכנסים לתפריט).

מעבר עמוד – במידה ורוצים לאלץ מעבר עמוד, יש לעשות זאת ע´י הפקודה המתאימה (הוסף>>מעבר עמוד), ולא ע´י הקשה של מעברי פיסקה רבים!

טבלאות – כדאי להמעיט בשילוב טבלאות, ובפרט טבלאות מסורבלות.

תמונות – יש לנעול עוגן של התמונה. (בתפריט עיצוב>> תמונה>>לשונית פריסה>מתקדם>מיקום תמונה>לסמן את האפשרות ´נעל עוגן´, אם זה מתאפשר)

תרשימים – לשלב בקובץ כאובייקט אחד בלבד - ע´י שימוש בפקודה ´קבץ´ לאיחוד רכיבי התרשים. (מסמנים את כל רכיבי התרשים ע´י לחיצה בעכבר+shift. בתפריט ´צייר´>>פקודה ´צייר´>> בוחרים ´קבץ´. עכשיו כל חלקי התרשים ´נודדים´ יחד בתוך הקובץ. אחרת, התרשים מתפרק ומופיע בחלקים בתוך הקובץ.

מה עושים אם משהו לא מובן?

מסיימים לכתוב את כל העבודה איך שאתם יודעים.

שואלים חבר בקורס או איש צוות הדרכה. מבקשים שיראה לכם כיצד מבצעים את השינוי בספריה של תמורות או בכל מקום אחר.

אם עדיין לא ברור ונתקלתם בבעיות, ניתן לפנות במייל בשאלה לגלית קורניאנסקי.

איך מגישים את העבודה?

שלב א´:

שמירה בשם

שומרים את מה שעשינו תחת שם הקובץ כדלקמן:
קודם לכתוב שזו עבודה בשיאצו, אח"כ לציין את שמות המשתתפים בקיצור, אח"כ את נושא העבודה ולבסוף את שתי הספרות האחרונות של השנה (אם השנה היא 2010 אז לציין 10).  לדוגמא:
עבודה בשיאצו של יוסי ש. יפית ג. דני פ.  גיל המעבר 10

שולחים את העבודה כקובץ מצורף

בגוף ההודעה הנלווית לקובץ יש לכתוב את שם המגיש/ים, כתה, נושא העבודה ורצוי לצרף טלפון. (אם יש לכם מייל ב yahoo, כיתבו באנגלית). לאחר מס´ ימים, תקבלו הודעה לאישור שהעבודה נתקבלה.

לאחר בדיקת העבודה, תשלח הודעת דוא´ל לכתובת ממנה נשלחה העבודה, עם תוצאות הבדיקה: אישור של העבודה, או בקשה לתיקון העבודה.

* במידה ונדרשים תיקונים, יש להחזיר את העבודה המתוקנת תוך חודש מיום קבלתה. החזרת העבודה במועד מאוחר יותר תגרום לחיוב באגרת בדיקה (600 ₪ לכל תלמיד).

שלב ב´:

לאחר אישור סופי של העבודה תשלח הודעה לכם ולמזכירות תמורות, המאשרת הגשת העבודה. במקביל, יש להגיש 2 עותקים מודפסים של העבודה לאלה או לשוש, במזכירות תמורות (בת´א או בחיפה).

הנחיות לכתיבת תקציר:

התקציר מהווה את ´תעודת הזהות´ של העבודה. הוא נקרא ראשון (ולפעמים קוראים רק אותו, ולא את כל העבודה), והוא משמש להצגת העבודה כאשר אין אפשרות להציג את כל העבודה. לכן חשיבותו הרבה.

מטרה: התקציר נועד להוות סיכום כולל ותמציתי מאד של העבודה, כך שבדקות ספורות ניתן יהיה לקבל את עיקרי המידע החשוב המופיע בעבודה.

היקף:  עד 2 עמודים.

מבנה: התקציר כולל את התמצית של כל פרקי העבודה, על פי סדר הופעתם. יש אזכור כללי בלבד ותמציתי מאד לחומר הרקע התאורטי. החלק המעשי מפורט יותר (אך לא כולל דיווח ספציפי לכל מטופל בנפרד, אלא במקרים חריגים). יש להציג מה נעשה, ומה המסקנות, בצורה ברורה.

מתי? את התקציר כותבים לאחר סיום כתיבת העבודה כולה.

דוגמאות לתקצירים שאפשר למצוא באתר תמורות:

תקציר עבודת גמר על אסטמה

תקציר עבודת מחקר על כאבי ראש בילדים

תקציר עבודת מחקר בנושא פיברומיאלגיה

דוגמא מפורטת למכתב סיכום רפואי

דוגמאות נוספות ניתן למצוא בכל מאמר מדעי. מאמרים מדעיים נפתחים תמיד בתקציר (abstract)

צוות תמורות מאחל לכם הנאה והצלחה בעבודת הגמר, בלימודים ובקליניקה.
בשם צוות תמורות
גלעד פסל, גלית קורניאנסקי וניר עמיר