כאבי ראש בילדים בגיל בית ספר, מהווים תופעה בעלת שכיחות גבוהה. מחקר הפיילוט המשותף של סימה אופיר, אורי קידר ונחום פנירי ז´ל בחן 20 מקרים של כאבי ראש בילדים במרפאה המשלימה שבבית חולים וולפסון הן מבחינת שכיחות הסינדרומים המובילים על פי הרפואה הסינית המסורתית והן מבחינת ההצלחה. תוצאות המחקר מלמדות על שכיחות גבוהה של סטגנצית צ´י בכבד ועל אחוז הצלחה טיפולית גבוה מאוד בילדים.

מאת: בוגרי המסלול לרפואה סינית

Abstract: division of syndromes of headaches in children according to Traditional Chinese Medicine - pilot researche

Headaches in children are wide and frequent complain. This study scanned 20 cases of sever headache in the complementary office of Wolfson hospital revising the syndromes and results of treatment according to Traditional Chinese Medicine

תקציר:
כאבי ראש בילדים בגיל בית ספר, מהווים תופעה בעלת שכיחות גבוהה. הסימפטומים גורמים סבל רב לילדים עד לחוסר תפקוד בלימודים,בבית, ועד היעדרות מבית ספר. במקרים רבים אין לרפואה המערבית פתרון לבעיה ובמקרים אחרים הילדים צורכים תרופות משככי כאבים שגורמות לתופעות לוואי בלתי רצויות ואף לתלות בהן. הרפואה הסינית מציעה התייחסות שונה ביחס לגורמי התופעה, ומתן תשובות אחרות לבעיה .
מחקר זה בודק את הקשר בין כאבי ראש בילדים לבין תפקודי הכבד על פי הראיה הסינית. במחקר נבדקו 20 ילדים אשר סבלו מכאבי ראש וטופלו ביחידה הנוירולוגית לילדים בבי´ח וולפסון בחולון, במרפאת הילדים המשלימה. המחקר עקב אחר התקדמות הטיפול החל משלב התשאול ועד לשלב סיום הטפול, ובדק את יעילות הטיפול באמצעות שיאצו, צמחי מרפא, תזונה ודיקור.
בשלב איסוף הנתונים נבדק התיק הרפואי של כל מטופל, ובו בדיקות, טיפולים ואבחנה מערבית וסינית, ואף את מידת הצלחת הטיפול .
כאבי ראש הממוקדים בעיניים, מצח, רקות וקודקוד יכולים להצביע על תקיעות אנרגית הכבד. תקיעות אנרגית הכבד יכולה לנבוע מגורמים שונים הכוללים רגשות כעס ותסכול, תזונה, הרגלי שינה ואכילה לקויים וגורמים סביבתיים סטרסטוגנים .
במחקר זה נמצא כי בכל המקרים הייתה מעורבות מובהקת של הכבד על פי הרפואה הסינית. הסינדרום הדומיננטי שהופיע ב 19 מקרים מתוך 20 הילדים הייתה מעורבות של Liver Qi Stagnation, ובמקרה אחד מעורבות של Liver Wind .
עוד נמצא כי הטפולים בדרך הרפואה הסינית יעילים ביותר. ב % 90 מהמקרים חל שיפור ניכר עד מלא בכאבי הראש.
כדי לייעל את דרך האבחון ומיקוד הטיפול בילדים נבנה שאלון תשאול אשר יקל על המטפל ברפואה הסינית.
כיוון שנמצא קשר מובהק בין הסינדרום של הכבד לבין כאבי ראש סביר להניח שהתוצאות שהתקבלו היו מובהקות יותר במדגם גדול יותר. לכן, כדאי לערוך מחקר נוסף על פי הממצאים הללו.

הנחת יסוד :
קיים קשר בין מקרי כאבי ראש בילדים להימצאות של Liver Qi Stagnation..

מטרות המחקר:
1. יצירת בסיס למחקר מקיף על כאבי ראש בילדים שמסקנותיו יהוו כלי טיפולי זמין למטפלים.
2. קביעת אפיונים נוספים, מעורבות אברים וחומרים אחרים בכאבי ראש בילדים, [צ´י, דם, ליחה].
3.הערכת הצלחות טיפוליות במרפאת ילדים נוירולוגית משלימה בבי´ח וולפסון.

כלים:
מחקר רטרוספקטיבי הבוחן 20 תיקים רפואיים במרפאת ילדים נוירולוגית משלימה בבית חולים וולפסון.

חומר ושיטות:
בתחילת שנת 2002 אספנו את כל תיקי המטופלים מהשנים 2002-1999, שתלונתם העיקרית כאבי ראש , שפנו למרפאה המשלימה לילדים בבי´ח וולפסון.
שיטת המחקר היא רטרוספקטיבית דהיינו: סקירת התיקים הרפואיים, קביעת אבחנה סינית, בדיקת התשאול וסוגי הטיפול ותוצאותיו.
במחקר נסקרו קבוצה של ילדים מגיל 8 עד 17 מתוכם 9 בנים 11 בנות.
גיל חציון בנים :12 גיל חציון בנות : 10

תוצאות:
סה´כ נבדקו 20 תיקי מטופלים שטופלו בתקופה שבין ספטמבר 1999 לאוקטובר 2002.
חציון גיל הבנים 12 וטווח הגילים היה בין 9 ל 16 (ראה טבלה מס´ 1 ).
חציון גיל הבנות היה 10 וטווח הגילים בין 8 ל 17 (ראה טבלה מס´ 1 ).

מאיסוף הנתונים נמצאה מעורבות בולטת ביותר של איבר הכבד ביחס לאיברים אחרים ( ראה טבלה מס´ 3 ) ו הסינדרום השכיח ביותר הנו סטגנציה של צ´י (Qi stagnation ) ביחס לשאר הסינדרומים (ראה טבלה מס´ 2 ).

הצלחה טיפולית:
הגדרה:
הצלחה טיפולית מלאה : לפחות חודשיים ללא כאבי ראש לאחר סיום הטיפולים.
הצלחה טיפולית חלקית: ירידה בעוצמת,משך,ותדירות כאבי הראש ב 50% לפחות.
אי הצלחה טיפולית: קבלת טיפול ללא הטבה.
הפסיקו טיפול: במקרים אלה הופסק הטיפול לפני סיומו ועל כן לא ניתן ללמוד מהם על מידת הצלחת הטיפול.

דיון :
חשיבות המחקר נובעת מכמה סיבות: סיבה עיקרית היא שכיחות גבוהה של כאבי ראש בילדים.
לאור העובדה שעדיין לא נמצא טיפול ברור שיעילותו הוכחה במחקרים, מסתמן צורך למצוא שיטות טיפול נוספות. ברפואה הסינית והמשלימה קיימים טיפולים שהועילו, אך עד היום לא נערך מחקר מסודר המעיד על יעילותם.
מחקר זה עשוי לפתוח דרך הסתכלות נוספת על אחד הסינדרומים העיקריים- סטגנציית צ´י הכבד- על השלכותיה, ולהציע דרכי טיפול נוספות על פי הרפואה הסינית.
האתיולוגיה וההתבטאות של סטגנציית צ´י הכבד על פי ה T.C.M. (Traditional Chinese Medicine ) מקבילה ותואמת את סימני כאב הראש על פי הרפואה המערבית כהגדרתה: כאבי ראש פרונטלים וטמפורלים, כאב ואודם בעיניים, עם או ללא אאורה, פוטופוביה, מתח, הפרעות שינה, תזונה לקויה, וורטיגו, עצבנות, כעס, אי שקט נפשי וכו´.
על פי התיאוריה הסינית הכבד אחראי, בין היתר, על זרימת צ´י חלקה בגוף. זרימת צ´י שאיננה חלקה, הנקראת סטגנציית צ´י הכבד, יכולה לגרום לסינדרומים משניים נוספים שנובעים אף הם מפלישת צ´י הכבד לאיברים אחרים, כמו: St / SP - ואז נראה בחילות והקאות, שלשולים, כאבי בטן וכו´.
מאחר שהכבד בראיה סינית אחראי על ייצור, אגירה וסינון דם, ניתן היה לשער כי בבנות מתבגרות תבאנה לביטוי תופעות של חסר דם הכבד בנוסף לסטגנציית צ´י הכבד. אולם באופן מפתיע ראינו שדווקא בבנים מתבגרים, ביחס של 4 בנים לעומת בת אחת, בגילאים ביו 11-16, נמצא חסר דם. ייתכן שתופעה זו מתרחשת בעטייה של תזונה לקויה. יחד עם זאת, עקב קבוצת מדגם קטנה, תיתכן שגיאה סטטיסטית בממצאים.
לדעתנו, מחקר חלוץ זה יכול לשמש כאבן שפה למחקר מקיף יותר אשר יכלול :
א - מספר רב של ילדים שיאפשר לבדוק את מעורבות האברים והחומרים האחרים.
ב - במחקר שערכנו מצאנו מעורבות נמוכה של הראות. מקרה אחד מתוך עשרים. ניתן להפנות את המחקר לאוכלוסיות שונות באזורים שונים בארץ, כדי לראות האם לאקלים הסביבתי יש השפעה על כאבי ראש ביחסי כבד-ראות. ייתכן שבאזורים לחים יותר נראה פחות מעורבות הכבד ויותר ליחה הגורמת לכאבי ראש או באזורים אקולוגיים שונים כמו אזורים תעשייתיים, נצפה במעורבות אברים אחרים דומיננטיים.
ג - מצאנו כי חסר הדם הופיע במתבגרים. על פי הרפואה הסינית חסר דם הכבד יכול לנבוע כתוצאה מתזונה לקויה או מהמחזור החודשי בבנות ויכול להוביל לכאבי ראש. כתוצאה מהנתונים שהוזכרו לעיל הקשורים לחסר דם הכבד, יש צורך לדעתנו לערוך מחקר שיתמקד במתבגרים בלבד, על מנת לבדוק את השפעת המחזור על כאבי ראש הנובעים מחסר דם, ומחקר אחר שיבדוק רק את השפעת התזונה.

* חשוב לציין כי יעילות הטיפול חוסכת: סבל רב מהילד ובני משפחתו, ימי היעדרות מבית הספר מעלה ומשפרת את יכולת הלמידה שלו ואת איכות חייו וחוסכת אובדן ימי עבודה של הוריו. כמו כן , חשוב לציין את עלותו הנמוכה של הטיפול הסיני ביחס לעלותם היקרה של הבדיקות הטיפולים והתרופות ברפואה הקונבנציונלית.
* ראוי להערכה שתוף הפעולה בבית חולים וולפסון- מח´ נוירולוגית ילדים בין צוות הרופאים הקונבנציונאלי ובין היחידה לרפואה סינית.

מסקנות:
במחקר הפיילוט נבדקו סה´כ עשרים ילדים, מתוכם תשעה בנים ואחת עשרה בנות. הנחת היסוד לעבודה הייתה שבכל המקרים של כאבי הראש תהיה מעורבות מובהקת של הכבד. כמו כן ניסינו למצוא מעורבות איברים וחומרים נוספים. כפי ששיערנו, נמצא קשר בין כאבי ראש בילדים לבין סינדרומים של הכבד.

א - קיימת מובהקות ביחס בין סינדרום סטגנצית צ´י הכבד לבין כאבי הראש בילדים.
יעילות הטיפול בכאבי הראש באמצעות שילוב שיאצו, צמחי מרפא, דיקור ותזונה נמצא יעיל ביותר והשיג תוצאות גבוהות מאוד ( 93% - 14 מתוך 15 נדגמים שהשיגו תוצאה חלקית או מלאה! ).
ב - קיים הבדל בין בנים לבנות בשכיחות כאבי הראש. על פי רוב המחקרים, אחרי גיל ההתבגרות - גיל הופעת המחזור החודשי, אולם במדגם שסקרנו לא ניכרו הבדלים. ייתכן שהדבר נובע מפאת גילם הצעיר יחסית ומשך הזמן שעבר מעת הופעת גיל ההתבגרות אך סביר שהתופעה נובעת גם מגודל המדגם ומפיזור הגילים. ייתכן, כאמור לעיל, שיש לבצע מחקר נוסף שיבסס או ישלול טענה זו על פי מדגם גדול יותר.
יש לתת את הדעת על מעורבות של סינדרומים ואברים נוספים על כאבי ראש בגילאים מאוחרים יותר.
ג - בין הממצאים עולה כי ב –50% מהמקרים שדגמנו הייתה מעורבות של לחות ולכן יש לתת חשיבות טיפולית לאלמנט התזונה והצמחים להצלחת הטיפול.
ראוי להערכה שתוף הפעולה בין צוות הרופאים ברפואה מערבית בניהולה של ד´ר טלי שגיא לבין הצוות המטפל ברפואה הסינית(8) בניהולו דל ד´ר ניר עמיר. מומלץ ליישם דגם זה בבתי חולים נוספים.
ד - בשל השכיחות הגבוהה של כאבי הראש בילדים ההולכת וגוברת בנינו אב טיפוס לטופס תשאול אשר נועד לאבחון יעיל ומדויק יותר, אשר ימקד ויכוון את הטיפול המומלץ. (ראה נספח מס´ 2 במאמר המלא). לשם השוואה הצגנו את השאלון המקובל ( נספח מס´ 1 במאמר המלא ). לא נבדקה תקפות הטופס בצורה רחבה, ולאור היעילות שלו נראה שהדבר תומך במחקר נוסף.

לקריאת המאמר המלא יש ללחוץ כאן

מאמר זה מהווה תקציר לעבודת הגמר שהוגשה כחלק מדרישות הסיום של לימודי המסלול הארבע שנתי לרפואה סינית.
מגישי העבודה:

אופיר סימה simadva@netvision.net.il
אורי קידר urikdr@internet-zahav.net.il
נחום פנירי ז´ל

מנחים:
ד"ר ניר עמיר – מנהל המרפאה המשלימה לילדים ביחידה הנוירולוגית התפתחותית בבית חולים וולפסון.
רותי ברגר, M.Sc - אפידמיולוגית ובוגרת מסלול שיאצו בתמורות, מנהלת ומנחה מחקרים בתחום הרפואה הסינית והמשולבת.

סמינרים ועבודות נוספים של בוגרי תמורות

להפניות
למאמר אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות
להסבר אודות תכניות לימודים בתמורות ניתן ללחוץ כאן: לימודים בתמורות
להסבר אודות התכנית המשולבת ברפואה סינית (נטורופתיה סינית) ניתן ללחוץ כאן: המסלול המשולב

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות הקליניקה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.