פירוט הנושאים הנלמדים בקורסים ברפואה סינית בתמורות, כולל מספר שעות הלימוד של כל קורס. על מנת להקל על חיפוש קורס בנושא מסויים, חולקה רשימת הקורסים לשלושה נושאים: תורת האבחון הסיני, אנטומיה טופוגרפית ודיקור, תזונה וצמחי מרפא.

מאת: תמורות

תכנית הקורסים ברפואה סינית , כולל מספר שעות הלימוד (=ש´ל) של כל קורס. על מנת להקל על חיפוש קורס בנושא מסויים, חולקה רשימת הקורסים לשלושה נושאים: תורת האבחון הסיני, אנטומיה טופוגרפית ודיקור, תזונה וצמחי מרפא. (ש´ס = שעות סמסטר).
למידע אודות מסלול לימודי רפואה סינית בתמורות.

תורת האבחון הסיני

פילוסופיה סינית I
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבת הפילוסופיה הסינית הראשונה נלמדת בשנת הלימודים הראשונה בשיאצו ומקנה הבנה במושגי יסוד מעולם הפילוסופיה והרפואה הסינית. נושאי הקורס כוללים סקירה היסטורית על התפתחות הרפואה הסינית ממקורותיה השונים ודרך הטמעתם בעולם המערבי. במסגרת חטיבה זו מחודדים ההבדלים בין התפיסה המערבית לסינית תוך הנחת תשתית להבנת עמודי התווך של הגישה הסינית: היין והיאנג. בשלב זה מועלה גם מושג הצ´י, הקשר שלו לבריאות ותחלואה והדרך להבינו הן בהיבט הפיזיולוגי – פילוסופי והן בהיבט הגופני – נפשי.

פילוסופיה סינית II
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבת הפילוסופיה הסינית השנייה מקנה הבנה בעולם הרוחני של הגישה הסינית. החטיבה נלמדת במהלך שנת הלימודים הראשונה להשלמה ברפואה סינית וניתן ללמוד אותה כמקצוע בודד. במהלכה נסקרים היבטים היסטוריים ופילוסופיים של גישות סיניות שונות כגון טאואיזם וקונפוציוניזם תוך דגש על יישומיות רפואית. קריאת טקסטים עתיקים וניתוחם מקנה העמקה והרחבת ידע בנושאים בעלי אפליקציה קלינית כמו חמש הפאזות וענפים ושורשים. חטיבה זו היא חלק בלתי נפרד מההבנה והלמידה הקלינית של חטיבת חמש הפאזות. בוגרי חטיבה זו יכולים להמשיך ולהעמיק בתחום זה במסגרת קורס בחירה בן 42 שעות לימוד נוספות (פילוסופיה III ).

פיזיולוגיה סינית
42 ש´ל [3 ש´ס]
חטיבת הפיזיולוגיה הסינית נלמדת לאורך שנת הלימודים הראשונה בשיאצו. במסגרת חטיבה זו נסקרים היבטים קליניים של הצ´י ומקורותיו, מחלות והפרות איזון המתקשרים לסוגי הצ´י השונים, תפקודי איברים ומרידיאנים והקשרים פיזיים ונפשיים באדם הבריא והחולה. חטיבה זו מהווה בסיס לביצוע אנמנזה (תשאול) ואבחנה על פי הגישה הסינית המסורתית.

אבחנה מבדלת וסינדרומים I
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו נלמדת לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה בשיאצו ומתייחסת למגוון האפשרויות האמורות להילקח בחשבון בזמן ניתוח תשאול. דגש מושם על אופן התשאול ואיסוף הנתונים לצורך קביעת אבחנה מבדלת תוך שימוש בשבע שאלות הזהב. חטיבה זו מהווה בסיס ליסודות האבחנה ברפואה הסינית, דרכי השילוב עם ממצאי הבדיקה הפיזיקאלית ויכולת האינטגרציה בין הגישה המערבית לגישה המשלימה.

אבחנה מבדלת וסינדרומים II
56 ש´ל [3 ש´ס]
חטיבה זו נלמדת מתחילת שנת הלימודים השנייה בשיאצו. בשלביה הראשונים החטיבה מעניקה כלים להבנת בעיות בסיסיות כמו כאבי ראש, מתח ונדודי שינה, עצירות ושלשול, כאבי גב ובעיות נשימה שונות. בהמשך מורחבים ומועמקים נושאים אילו תוך שימוש בכלים מתוך הרפואה המערבית (תוצאות בדיקה פיזיקאלית ובדיקות מעבדה) וממצאים פיזיקאליים על פי האבחנה הסינית (אבחנת לשון, בטן, גב ובהמשך גם דופק).

טיפולים לפי סינדרומים I

35 ש´ל [2.5 ש´ס]
חטיבה זו נלמדת במסגרת השנה הרביעית במסלול טווינה. בחטיבה זו עוברים על תסמונות שונות עם דגש רב על תחומים אורתופדיים וביו-מכנים. הבעיות מנותחות בהיבטים סינים אנרגטיים תוך שימת דגש על אסטרטגיות טיפול במגע ובעיקר מתחום הטווינה. בעיות כמו תסמונת התעלה הקרפאלית, טורטיקוליס ובעיות ברכיים שונות הן חלק ממגוון הבעיות הנלמדות במהלך חטיבה זו. חלק מחטיבה זו מוקדש להצגות מקרים קליניות המבוססות על החטיבה הקלינית ועל מטופלי הסטודנטים.

טיפולים לפי סינדרומים II
91 ש´ל [6.5 ש´ס]
חטיבה הנלמדת במסגרת השנה הרביעית במסלול תזונה. בחטיבה זו עוברים על פי פתופיזיולוגיות של איברים ועל פי הסינדרומים השונים תוך התאמת טיפול משלים הכולל מרכיבים מתוך הטיפול המנואלי, אקופרסורה ותזונה. התפיסה הסינית רואה בכאבי ראש, למשל, תסמונת ולא מחלה עצמה. מדובר בהתבטאות של חוסר איזון פנימי היכול להיגרם ממרחב רב ביותר של גורמים פיזיים ונפשיים המושפעים בהפרעות בזרימת הצ´י, וביחסי הגומלין בין היין והיאנג בגוף. ניתוח מרכיבים אילו תוך מתן התייחסות להיבטים מערביים מאפשר הבנת הבעיה וקביעת אסטרטגית טיפול מחד תוך הימנעות מנזקים אפשריים הן ברמה הפיזית והן ברמה האנרגטית.

בדיקה פיזיקאלית  (לשון, בטן, גב)
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה קצרה הנלמדת בשנה ב על בסיס ידע מעשי שהועבר כבר משנה א במסגרת שעות הלימוד המעשיות בשיאצו / טווינה. במסגרת חטיבה זו ניתנים הכלים הראשוניים לאבחנה על פי מישוש וראיה. כלים אילו יפותחו באופן מעמיק בשלבי הקליניקה השונים . אבחנת הלשון על פי הרפואה הסינית יכולה לתת תמונת מצב עדכנית בעיקר של איכות הדם ומצבי חוסר איזון אפשריים בו. אבחנת הבטן עשויה לתת כלים להערכת מצבי עודף וחסר באיברים ובמרידיאנים השונים. אבחנת גב עשויה לאושש מצבי חוסר איזון של איברים ומרידיאנים ובעיקר מתייחסת למצבים כרוניים ממושכים.

חמש הפאזות I – מבואות
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו נלמדת במהלך שנה ב בשיאצו במקביל ללימודי הפיזיולוגיה הסינית. החטיבה מתבססת על התפיסה המסורתית הסינית ופותחת צוהר להבנה מעמיקה אך מעט שונה של יחסי הגומלין בין המערכות השונות בטבע ובאדם. יחסים אילו באים לידי ביטוי על ידי בניה (המעגל הבונה) ובקרה (המעגל המבקר) בין אברי הגוף והמרידיאנים, ומאפשרים שילוב המאקרו (ריחות, טעמים, השפעות מזג אוויר, צלילים, חומרי טבע שונים) עם המיקרו (חומרי הגוף, האיברים והמרידיאנים, רגשות ותודעה).

חמש הפאזות II
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במסגרת שנת הלימודים הראשונה ברפואה סינית ומתבססת על הידע הנלמד בשנים הקודמות ועל קורס הפילוסופיה הסינית המועבר במקביל ליחידה זו. חטיבה זו ניתנת בדגש קליני תוך למידת נקודות הדיקור הרלבנטיות לאבחנה המתאימה, יחסי הגומלין בין הנקודות השונות בגפיים, יחסי אם – בן, אלמנטים של האש, אדמה, מתכת, מים ועץ. חטיבה זו מתבססת גם על הידע המועבר במהלך שנת הלימודים הראשונה בדיקור ולכן כוללת פרקטיקה קלינית ראשונית.

אנטומיה טופוגרפית ודיקור

אנטומיה טופוגרפית I  (מרידיאנים ואקופרסורה)
56 ש´ל [4 ש´ס]
חטיבה מעשית המועברת לאורך שנת הלימודים הראשונה בשיאצו וכוללת לימוד מקיף ומעמיק של שנים עשר המרידיאנים הקלאסיים. נלמדות נקודות אקופרסורה רבות הן בהיבט האנטומי – טופוגרפי שלהן והן בהיבט הקליני – אנרגטי. הנקודות נלמדות על פי חשיבותם ויכולת היישום הקליני במגע (ולכן ההתייחסות אליהן שונה מזו אשר בדיקור). שיטות המגע השונות להפעלתן נלמדות בחטיבה זו ומיושמות במסגרת לימודי השיאצו / טווינה בחטיבות המעשיות השונות.

אנטומיה טופוגרפית II   (מרידיאנים ואקופרסורה)
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה מעשית המועברת בתחילת שנה ב בשיאצו ומשלימה את החומר הנלמד בשנת הלימודים הראשונה. בחטיבה זו לומדים מספר נקודות משלימות לאילו המוכרות ונלמדים שני מרידיאני אקסטרה נוספים: החוצה הקדמי והחוצה האחורי, אשר להם אפליקציה מיוחדת הן בלחיצה (אקופרסורה) והן בחימום (מוקסה).

אנטומיה טופוגרפית III  (מרידיאנים ואקופרסורה)
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה מעשית הנלמדת במהלך מסלול טווינה (המועבר בשנה ד). חטיבה זו מעמיקה את הידע בשימושים אנרגטיים הנוגעים לנקודות שנלמדו עד כה ומלמדת נקודות נוספות שניתנות לשימוש ספציפי בטווינה. חטיבה זו מהווה בסיס חשוב ללימוד מסלולי המרידיאנים החיצוניים והפנימיים כפי שנלמדים בחטיבת הדיקור ונותנת רקע מקיף בשילוב מרידיאני האקסטרה.

אנטומיה טופוגרפית ודיקור I
140 ש´ל [10 ש´ס]
חטיבה מורחבת המועברת במהלך שנת הלימודים הראשונה להשלמה ברפואה סינית. בחטיבה זו חוזרים ומעמיקים בכל הנקודות המוכרות והחדשות תוך הבנת המבנים האנטומיים העוטפים אותן, השפעותיהן על מערכת העצבים ומערכות נוספות, חקירת המשמעות האנרגטית שלהן בתפיסות המסורתיות ואילו הנובעות מגישת חמש הפאזות ודרכי הדיקור. בתום חטיבה זו הסטודנט מכיר את כל הנקודות ואת דרכי היישום שלהן ומסוגל לדקור בשיטות השונות את הנקודות שנלמדו. כמו כן התלמיד רוכש כלים להבנת סיכונים והתוויות נגד בדיקור וטכניקות הדיקור השונות המקובלות בקליניקה בעולם.

אנטומיה טופוגרפית ודיקור II
56 ש´ל [4 ש´ס]
חטיבה המועברת במהלך שנת הלימודים השנייה בהשלמת הרפואה הסינית. בחטיבה זו מעמיקים בהיבטים אנרגטיים של הנקודות השונות, תוך למידת נקודות אקסטרה אשר אינן ממוקמות על המרידיאנים הקלאסיים. במסגרת חטיבה זו נלמדות השפעות הנקודות לפי פתופיזיולוגיות של כל מרידיאן.

מוקסה, כוסות וגוואשה I
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך שנת הלימודים השנייה בשיאצו. החטיבה כוללת היכרות עם השימושים הקליניים של טכניקות אילו, התוויות נגד ושימושים קליניים. במהלך החטיבה מתרגלים מספר פעמים כל טכניקה ומשלבים את החומר הנלמד עם הגישה האסטרטגית הטיפולית שנרכשה עד כה. חזרות בתחום זה מבוצעות בעיקר במהלך היישום הקליני.

מוקסה, כוסות וגוואשה II
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך שנת הלימודים השלישית בשיאצו. החטיבה כוללת היכרות עם השימושים הקליניים של מוקסה בגרגר, מוקסה ממוקדת או כלקט על פני משטח גדול. בשלב זה מכירים התלמידים שיטת האבחנה על פי אקבנה המאפשרת איתור מצבי חוסר ועודף בצדדים השונים של הגוף. שלב זה מאפשר אימוץ אסטרטגיה של חיזוק דם, יין ונוזלים ולא רק של צ´י ויאנג.

מרידיאני אקסטרה
56 ש´ל [4 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה להשלמה ברפואה סינית. חטיבה זו מועברת בצורתה המורחבת ביותר בארץ. החטיבה מאפשרת היכרות על שמונה המרידיאנים המיוחדים, שימושים קליניים שונים תוך שילוב טיפול בעזרת מגנטים. במהלך החטיבה נלמדים היבטים קלאסיים ומודרניים של הרפואה הסינית תוך דגש על שילוב הצדדים המעשיים והיעילים של הרפואה היפאנית.

רפואת ילדים בגישה הסינית
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה בשיאצו. מטרתה לפתח ולחדד את ההבדלים בין הטיפול במבוגר ובילד, ולהכשיר את המטפלים לעבוד על ילדים בריאים בלבד. דגש רב מושם על הבעיות המייחדות את הילד מן המבוגר הן ברמת התשאול והן ברמת מאפייני הטיפול. חטיבה זו מתמקדת בבעיות נוירולוגיות והתפתחותיות הכוללות התייחסות למצבי ליקוי מוטוריים, הפרעות התפתחות מולדות, שיתוק מוחין, הפרעות קשב והתנהגות, טיקים ועוד. חטיבה זו מהווה בסיס לפרויקט בחירה טיפולי בילדים בסיכון ולהכשרות המשך בתחום.

גינקולוגיה בגישה הסינית
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך הפרק הפרה-קליני של השנה השלישית בשיאצו. החטיבה סוקרת היבטים פיזיולוגיים של האישה מנקודת ריאות סינית ומשווה אותם לגישה המערבית. החטיבה דנה בבעיות שכיחות כמו כאבים קדם ותוך וויסתיים, בעיות פוריות, בעיות גיל המעבר, בחילות בוקר בהריון, כאבי גב בזמן ההיריון, ועוד. חטיבה זו מתמקדת בטיפולים במגע ומשלבת טכניקות שיאצו ואקופרסורה מתקדמות המבוססות, בין היתר, על היכרות עם מרידיאני האקסטרה.

אורתופדיה בגישה הסינית
14 ש´ל [1 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך הפרק הפרה-קליני של השנה השלישית בשיאצו. החטיבה סוקרת היבטים מוטוריים ומכנים המתקשרים למערכת התנועה מנקודת ריאות סינית. החטיבה כוללת סקירה של מחלות מערכת השלד והשרירים מנקודת ריאות סינית, התוויות הנגד המוכרות למחלות אילו וגישות טיפוליות שונות בתחום המגע. חטיבה זו משתלבת עם לימודי הטווינה – הפיזיותירפיה הסינית – ולימודי סוטאי – תרגילי תיקון ושיפור יציבה.

תזונה וצמחי מרפא

תזונה על פי הרפואה הסינית I
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך הפרק הפרה-קליני של השנה השלישית בשיאצו. החטיבה בוחנת היבטים אנרגטיים של המזונות הסובבים אותנו ומקנה כלים להבנת הקשר בין תזונה לבעיות בריאותיות שונות. התפיסה הסינית גורסת שלכל אדם קיימת תזונה המתאימה לו ביותר. כך למשל, בעוד שמוצרי חלב עלולים להיות מזיקים ומעוררי ליחה באדם אחד, הרי הם מסוגלים לחזק צ´י ויין באדם אחר. במהלך החטיבה ניתנים כלים להמלצות בתחום התזונה למטופלים בריאים בלבד על פי האבחנה הסינית שנקבעה. דגש מיוחד ניתן על דרכי שילוב הטיפול עם תזונאים קליניים באותם מקרים של חולי או הפרות איזון מטבוליות.

תזונה על פי הרפואה הסינית II
56 ש´ל [4 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך השנה הרביעית ללימודים במסלול תזונה. החטיבה בוחנת שילובי תפריטים שונים בהתאם לפתופיזיולוגיות מוכרות ומעניקה כלים משלימים למצבי דיסהרמוניה וחולי. חלק מחטיבה זו מוקדש להצגת מקרים מתוך הקליניקה הלימודית ומתוך מגוון המטופלים של התלמידים, הצעת תפריטים משלימים ושילובם עם צמחי מאכל ותבלינים. פרק תזונה זה כולל יסודות בסיסיים לשימוש, ובעיקר לזהירות מפני תוספי מזון בהיבטים סינים מערביים משולבים. חטיבה זו משתלבת עם הידע הנלמד בביוכימיה ומעניקה תמונה רחבה לגבי האנרגטיקה של ויטמינים, מינרלים ותוספי מזון אחרים.

צמחי מרפא I – מבואות
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך השנה הראשונה להשלמת הרפואה הסינית. פרק זה עוסק בהיכרות ראשונית עם תכונות הצמחים השונות כפי שמשתקף ברפואה הסינית והמערבית. הפרק כולל סקירה היסטורית, היבטים אנרגטיים וכימיים על פי טעמים, ריחות, צבעים, משקל סגולי, חלקי הצמח השונים, אזורי גידול, טכניקות עיבוד ומיצוי ועוד. חטיבה זו כוללת גם התייחסות להבנת השם הלטיני והסיני של הצמחים, חלוקתם בהיררכית עולם הצומח וסיווגם לפי קטגוריות אנרגטיות שונות.

צמחי מרפא II – צמחים לפי קטגוריות
70 ש´ל [5 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך השנה הראשונה להשלמת הרפואה הסינית. פרק זה עוסק בהיכרות שיטתית עם קרוב ל 300 צמחי מאכל ומרפא הכלולים במטריה מדיקה הסינית. הלימוד נעשה בדרך של הבנת האינטראקציות בין הצמחים השונים ומיקומם בהיררכיה הטיפולית תוך הצגת דוגמאות רבות מתוך העולם הקליני. חלק גדול מן הצמחים נלמד על פי הקטגוריות כפי שמקובל ברפואה הסינית המסורתית. לחטיבה זו צמודים שיעורי מעבדה והיכרות עם הצמחים השונים כפי שהם מופיעים במצבם הגולמי בטבע. פרק משלים של חטיבה זו הוא השתתפות במסלול הכשרת המטפל לעבודה כ´רוקח סיני´ הכולל היכרות מעשית עם צמחים גולמיים ועם אבקות והכנת פורמולות למטופל. נושא זה מועבר במסגרת קורסי הבחירה.

צמחי מרפא III - מבוא להכרת פורמולות
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במקביל לחטיבת הצמחים השנייה במהלך השנה הראשונה להשלמה ברפואה סינית. פרק זה עוסק בהיררכיה בין הצמחים השונים, שילובים סינרגיסטיים ואנטגוניסטיים ואמנות הרכבת הפורמולות. חטיבה זו נועדה לבסס את הידע המצטבר בלימוד צמחי המרפא הבודדים ולאפשר, עם סיומה, התחלה של התנסות קלינית בתחום. במסגרת פרק זה נלמדות ביסודיות כשלושים פורמולות צמחים שכיחות.

צמחי מרפא IV - צמחים לפי סינדרומים
28 ש´ל [2 ש´ס]
חטיבה זו מועברת בסוף החטיבה השלישית לצמחים במהלך השנה הראשונה להשלמת הרפואה הסינית. בחטיבה זו חוזרים על הצמחים הנלמדים והפעם לפי האיברים והמרידיאנים המוכרים לרפואה הסינית המסורתית. חטיבה זו מאפשרת יצירת חתכי רוחב משתנים המסווגים את הצמחים לא רק לפי קטגוריות ואיברים אלא גם לפי אזורי מטרה, תפקידים משותפים והתוויות מערביות שונות.

פורמולות צמחים I – פורמולות קלאסיות
140 ש´ל [10 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך סמסטר ראשון של שנת הלימודים השנייה להשלמה ברפואה הסינית. פרק זה סוקר ביסודיות יותר ממאה פורמולות שכיחות. חטיבת לימוד זו מפתחת את יכולות האבחנה והטיפול המבוססות על האבחנה הסינית המסורתית ומפתחת כישורים קליניים להתאמת הפורמולה ועיצובה על פי דפוסים קליניים ונפשיים של המטופל. בנוסף לפורמולות הנלמדות מתקיימת התייחסות נרחבת לפורמולות אסוציאציה ומודיפיקציות שונות. לימודי הפורמולות כוללים חזרה על הצמחים הסינים הבודדים כפי שנלמדו בחטיבות הקודמות.

פורמולות צמחים II – לפי אבחנה מבדלת
140 ש´ל [10 ש´ס]
חטיבה זו מועברת במהלך סמסטר שני של שנת הלימודים השנייה להשלמה ברפואה הסינית. פרק זה סוקר ביסודיות מחלות שכיחות מנקודת ריאות מערבית ומציב את הפורמולות המתאימות על פי האבחנה המבדלת. בפרק זה יסקרו מערכות כמו בעיות מפרקים, כאבי ראש, בעיות גינקולוגיות, הפרעות שינה, סוכרת, בעיות כבד וכליות, הפרעות בתפקודי עיכול (עצירות, שלשולים ומחלות ספיגה), הפרעות חרדה ודיכאון ועוד מגוון רב של בעיות. כל הפורמולות הנלמדות מבוססות על הידע שנלמד בסמסטר קודם. לכן חטיבה זו נחשבת לאינטגרציה בין הידע הנלמד על צמחים בודדים, פורמולות, אבחנה מבדלת וסינדרומים. חטיבה זו משלבת גם היבטים טיפוליים בדיקור ובתזונה ומהווה את הבסיס הקליני החשוב ביותר לקראת סיום הלימודים.

מידע נוסף

למידע אודות מסלול לימודי דיקור סיני.
למידע אודות מסלול לימודי שיאצו.
למידע אודות מסלול לימודי טווינא.