הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. בנוסף, מעשים פעילים אלה מהווים עילה לתביעה בנזיקין. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים, פוגעות במטופלים ובמטופלות ומוציאות שם רע לעולם מקצועות המגע והרפואה הסינית. על כן, הטרדה זו עומדת בניגוד למדיניות תמורות. תקנון זה נועד להבהיר את עיקר הוראות החוק ובמקרה של סתירה, הוראות לשון החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח - 1998 והתקנות לפיו, הן הקובעות. כל שימוש בלשון אישה מתייחס גם לאיש ולהיפך.

מאת: צוות ההדרכה של תמורות

מהי הטרדה מינית?
1. סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני
2. מעשה מגונה, ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן
4. התייחסות מבזה ומשפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו
5. התייחסות חוזרת למיניותו של אדם שהאדם אליו מופנית ההתייחסות הראה שאינו מעוניין בה
6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ההתנכלות

דוגמא להטרדה מינית: מטפל או מורה הנוגע בתלמידה לשם גירוי מיני או החושף בפניה חלק מוצע מגופו בלא הסכמתה, בעל סמכות המאיים (במפורש או במשתמע) לפגוע בזכויות תלמידה אם היא תסרב לבלות איתו או לקיים איתו יחסי מין.

אילו מעשים לא יחשבו להטרדה מינית?
חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי. כל פעולת מגע הנעשית במסגרת הגדרות הלימוד של בית הספר. כל שאלה הכלולה בשאלון סטנדרטי של תשאול סיני.

מהי מסגרת יחסי עבודה / יחסי סמכות / יחסי מרות?
מדובר במקום לימודים או עבודה או כל מקום אחר בו מתנהלת פעילות הקשורה בתמורות, תוך כדי עבודה אבל גם תוך ניצול יחסי מרות בכל מקום שהוא (למשל בבית תלמיד אחר).

הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות תמורות והיא לא תשלים עימן!

על צוות ההדרכה ועל התלמידים לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת תמורות. על כן:
א - תמורות דורשת מכל עובדיה להימנע מהטרדה מינית הן של צוות המורים וההנהלה והן של התלמידות והתלמידים.
ב - החברה ממנה את  מרכז/ת הקורס כאחראי/ת למניעת הטרדה מינית במקום הלימוד וממונה זו תפעל בנחרצות וביעילות למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה בתמורות. פרטיה של הממונה למניעת הטרדה מינית נמצאים במזכירות ובידי התלמידים וזמינים לכל מבקשת או מבקש.

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות?
רצוי להתלונן על ההטרדה או על ההתנכלות כאשר הן מתרחשות. רצוי לתעד זאת בכתב או בהקלטה (במידת האפשר) וכן, במידה ויש, גם בעדויות צופים.

אם הוטרדת, מה עליך לעשות?
החוק מציע שלוש אפשרויות. ניתן לנקוט בכל אחת מהן לחוד או בכולן יחד:
א - דין משמעתי פנימי - ניתן להתלונן אצל הממונה למניעת הטרדה במטרה לפתוח בהליכי בירור פנימיים
ב - בבית הדין לעבודה - אם ההטרדה היא כלפי אחד העובדים בצוות ההדרכה או המזכירות
ג - במשטרה - במטרה לפתוח בהליכים פליליים

הליך התלונה בתמורות ואחריות הטיפול בהליך זה
- התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי מי שעבר/ה הטרדה או על ידי נציג/ה מטעם.
- אם האדם שעליו מתלוננים בעל נגיעה אישית לתלונה, תועבר התלונה למנהל תמורות.
- ניתן להגיש את התלונה בכתב או בע"פ.
- הממונה יידע את המתלוננת באשר לדרכי הטיפול ויפעל לבירור התלונה. יסייע בבירור הנושא ושמיעת כל הצדדים המעורבים.
- תמורות תגן על המתלוננת בפני פגיעה ותפעל להפרדת הנילון מהמתלוננת, ככל שניתן.
- בתום הבירור תגיש האחראית לתמורות סיכום של בירור התלונה בליווי המלצות
- תמורות תפעיל סמכויות תגובה תוך שבוע מזמן קבלת ההמלצות ותעביר אותן לנוגעים בעניין.

 

קישורים
יחסי מטפל מטופל

למידע נוסף
למידע אודות מסלול לימודי רפואה משלימה בתמורות
למידע אודות מסלול לימודי רפואה סינית בתמורות

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.