שלום רב,
מומלץ לקרוא את ההנחיה בעיון, ההנחיה כוללת את הסעיפים הבאים:
א - מבנה המבחן המסכם ברפואה מערבית
ב - פירוט החומר הנכלל במבחן
ג - המלצות לארגון סדר הלימוד
ד - חובות שיש להשלים לפני המבחן המסכם

א - מבנה המבחן המסכם

מבחן הגמר המערבי נחלק לשני חלקים:
1. חלק הכולל זיהוי 20 תמונות של בעיות רפואיות
חלק זה נמשך 20 דקות בדיוק (עד דקה לכל תמונה) ויתחיל בדיוק בזמן. איחור (גם בדקה) יגרור את הצורך לגשת למועד ב!

2. חלק עיוני הכולל 50 שאלות רב-ברירה (אמריקאיות)
חלק זה נמשך עד שעתיים וחצי. במקרה הצורך, ניתן לקבל הארכת זמנים של עד שעה נוספת.

ב - פירוט החומר הנכלל במבחן
מבחן זיהוי בעיות רפואיות על פי תמונות

בחלק זה נצפה ב 20 תמונות ונתבקש לזהות בעיה/מחלה מתוך 4 תשובות הרשומות בדף התשובות. המבחן כולל רק תמונות ברורות. אין בהכרח התאמה מלאה לתמונות במצגות הנלמדות, אבל מי שניחן בזיכרון צילומי יכול לעבור על התמונות במצגות, ולזהות את הדמיון. בכל מקרה, מומלץ ללמוד היטב את החומר העיוני, ודרך הבנתו, אפשר לזהות את התמונות גם אם לא זוכרים אותן במדויק.

מבחן עיוני עם שאלות רב ברירה
המבחן כולל את כל החומר שלמדנו למעט כימיה, ביוכימיה ואפידמיולוגיה / מחקר. עם זאת, שאלות בתחום התזונה (חומצות אמינו, פחמימות ושומנים שלמדנו כחלק מקורס הביוכימיה וקיימים גם בלמידה מרחוק) כן נכללות במבחן. את חלק זה מומלץ ללמוד באמצעות מערכת ההכנה למבחנים ובאמצעות מערכת המשחקים (שמכסה כל שאלה אפשרית בתזונה).

ג - המלצות לארגון סדר הלימוד
כיוון שמדובר בחומר רב מומלץ לעבור עליו בשני שלבים
1. עד שבועיים לפני המבחן ניתן לעבור על כל נושא בנפרד, לדפדף במצגות, לעבור על השאלות המופיעות במערכת הלמידה מרחוק (לרבות מחלות עור) ולפתור את כל שאלות התרגול שבחוברת.

2. בשבועיים האחרונים שלפני הבחינה מומלץ לעבור על כל שאלות התרגול מתוך מערכת ההכנה לבחינות (ואפשר גם על משחקי לימוד שבאתר תמורות). שימו לב שהשאלות המופיעות במערכת הבחינות מכסות לפחות 30% מחומר הבחינה.

בנוסף - מצורף עבורכם קובץ אקסל ובו כל המושגים שלמדנו ברפואה מערבית. ניתן לעבור על כל מושג ולוודא שהוא מובן (כיוון שחלק מהמבחן כולל התמצאות במושגים ברפואה מערבית). שימו לב שבלשונית השנייה ישנן גם הגדרות לחלק מהמושגים.

ד - חובות שיש להשלים לפני המבחן המסכם

יש לוודא שלא חסרים מבחנים ושכל הציונים גבוהים משישים וממוצע הציונים גבוה מ-70. (תבדקו במערכת הציונים שבאתר, ואם אתם צריכים להשלים מבחן – תאמו עם המזכירות).
תלמידים שלא ישלימו מבחנים לא יוכלו לגשת למבחן המסכם!

המשך קיץ נעים ובהצלחה
צוות ההדרכה של תמורות