שלום רב

התאריכים של מבחני האיגוד הם:

חלק ראשון:  12.10.23 

חלק שני:     19.10.23  

בהתאם לכך המבחן הפנימי יהיה בתאריך 21.09.23, יום חמישי ב10:00.

(מועד ב' ב 28.09.23 יום חמישי בשעה 10:00)

לקראת המבחן המסכם אנא בדקו שלא חסרה לכם שום מטלה או מבחן. הבדיקה באמצעות מערכת הציונים שבאתר ובכל בעיה או אי הבנה ניתן לפנות למזכירות.

כמו כן יש לסיים מכסת טיפולים של 100 טיפולים בקליניקה.

כיצד להתכונן לקראת המבחן המסכם ברפואה סינית?
מומלץ לקרוא את ההנחיה בעיון. ההנחיה כוללת את הסעיפים הבאים:
א - מבנה המבחן המסכם הפנימי
ב - פירוט החומר הנכלל במבחן
ג - המלצות לארגון סדר הלימוד
ד - המלצות כיצד  להתכונן למבחן הארצי

א - מבנה המבחן המסכם
מבחן הגמר הסיני נחלק לשני חלקים:

חלק "מעשי" הכולל 30 שאלות (פתוחות) על סיפור מקרה
בחלק זה מוצג תשאול עם שאלות פתוחות. מומלץ לעבור בצורה יסודית על הדוגמא המצורפת וכן, לעבור על אבחנה מבדלת ועל תכניות טיפול מתוך מאגר התשאולים של כיתתכם. לחלק זה מוקצבת עד שעה. עם תום חלק זה ניתן לצאת להפסקה קצרה ולהתחיל מיד את החלק השני.

חלק "עיוני" הכולל 100 שאלות רב-ברירה (אמריקאיות).
המבחן מחולק לשני חלקים אשר בניהם מומלץ לקחת הפסקה בת 15 דקות. בגמר החלק הראשון יש להגיש את המבחן למשגיחה ולצאת מכיתת הבחינה. לאחר תום ההפסקה (אפשר לקחת פחות אך לא מומלץ לקחת יותר זמן) יש לחזור לכיתה ולקבל את החלק השני של הבחינה. ניתן לוותר על ההפסקה ולהתחיל את החלק השני מיד.
לאחר מסירת חלק א של הבחינה למפקח/ת לא ניתן לקבלו בחזרה!!  לא ניתן לצאת להפסקה מרגע שהתחלנו את החלק השני.
שימו לב: לחלק זה מוקצות שלוש שעות הכוללות את זמן ההפסקה. ניתן (אך לא מומלץ) לבקש הארכת זמנים עד לגבול של 4 שעות מזמן התחלת הבחינה. תכננו את הזמן שלכם בצורה הטובה ביותר!
הערה: המבחן הפנימי לא כולל את החומר ברפואה מערבית שנכלל במבחני האיגוד. כדי לחזור על חומר זה יש לעבור על כל שאלות התרגול שמתוך מערכת ההכנה למבחנים ולפעול לפי ההנחיות הרשומות באתר: מידע ומצגות כהכנה לבחינות האיגוד הארציות ברפואה סינית  (אין להתייחס לתאריכים שמופיעים שם).

ב - פירוט החומר הנכלל במבחן העיוני
המבחן זהה למתכונת המבחן הקדם קליני שעשיתם בתחילת השנה. יש להתכונן אליו בדיוק כמו שהתכוננתם למבחן הקדם קליני. וביתר פירוט:
מומלץ לעבור על כל שאלות התרגול שבמערכת ההכנה למבחנים.
מומלץ לעבור על משחקי התרגול (למעט רפואה מערבית שלא נכלל במבחן הפנימי).
הדרכה מפורטת יותר ניתן לקבל במאמר: מידע ומצגות כהכנה לבחינות האיגוד הארציות ברפואה סינית בחלקים העוסקים ברפואה סינית.

ג - המלצות לארגון סדר הלימוד
כיוון שמדובר בחומר רב מומלץ לעבור עליו בשני שלבים:
- עד שבועיים לפני המבחן ניתן לעבור על כל נושא בנפרד, לדפדף במצגות, לעבור על השאלות המופיעות במערכת הלמידה מרחוק (לרבות מחלות עור) ולפתור את כל שאלות התרגול שבחוברות הלימוד.
- בשבועיים שלפני הבחינה מומלץ לעבור על כל שאלות התרגול מתוך מערכת ההכנה לבחינות (ואפשר גם על משחקי לימוד שבאתר תמורות). שימו לב שהשאלות המופיעות במערכת הבחינות מכסות לפחות 30% מחומר הבחינה.

ד - חובות שיש להשלים לפני המבחן המסכם
סטודנטים שלא ישלימו מבחנים, מכסה של 100 טיפולים בקליניקה  או עבודות שנדרשו להגיש, לא יוכלו לגשת למבחן המסכם!!

השלמת מבחנים:
יש לוודא שכל הנושאים שנבחנו עומדים על ציון הגבוה משישים ושהציון הממוצע גבוה מ 70
(היעזרו במערכת הציונים שבאתר תמורות. במקרה והנכם צריכים להשלים מבחן, אנא, פנו למזכירות לתיאום תאריך).

השלמת עבודת מחקר עד לשלב הנדרש:
יש להשלים את כל החובות בעבודת המחקר עד ה  20.09.23 . את העבודה יש להגיש בפורמט הבא:
א - שם כתב העת אליו אנו שואפים לכוון את המחקר
ב - מבוא מסודר עם ביבליוגרפיה
ג - שאלון התואם את נושא העבודה
ד - קובץ אקסל ובו הזנה (אפשר גם פיקטיבית) של נתוני נדגם אחד
* במקרים שנדרש קידוד לשאלון, הצוות החוקר יקבל הנחיה אישית והארכת זמנים גם לאחר המבחן.
כמו כן, את איסוף הנתונים, ניתוח התוצאות והדיון המסכם, ניתן להגיש עד סוף חודש נובמבר.
את העבודה יש לשלוח, על פי הנחיות המדריכים, לאייל, נגה ולניר. לאחר השלמת החלק של השאלון, יש לשלוח גם להנאא ולניר.

הערות:

  • סטודנטים שמבקשים לדחות את כתיבת העבודה לשנה הבאה יכולים להגיש בקשה במייל. במקרה זה יש  להגיש את הבקשה כאשר כל המשתתפים בעבודה מכותבים ומסכימים על כך.
  • בבקשת דחיית הגשת מחקר הסטודנטים מתחייבים להיות נוכחים במפגשי חטיבת האפידמיולוגיה  והמחקר מחדש. הדרכה תינתן רק למי שנוכח במפגשים!
  • המפגשים יתקיימו בימי שישי . תאריכים ימסרו בתחילת שנת הלימודים.
  • במהלך המפגשים ניתן יהיה לבנות את העבודה מתחילתה תחת השגחת המדריכים.
  • סטודנט שלא יגיע למפגשים, לא יוכל להגיש את העבודה לבדיקה (ולכן לא יקבל תעודת סיום).

 

ועוד הערה:
מי שעובר את המבחן הפנימי ומבחן האיגוד יהיה זכאי לתעודה זמנית שמאפשרת לו לעבוד ולבטח את עצמו. לקבלת תעודה קבועה יש להגיש את עבודת הגמר במלואה.

 

המשך קיץ נעים ובהצלחה

צוות ההדרכה של תמורות