אורתופדיה לתלמידי שנה ג שיאצו – חלק ב

שיעור זה הינו המשך של השיעור הקודם אשר מפאת אורכו פוצל לשניים. גם כאן אנו דנים בעבודת האורתופד בדגש על בדיקות פיזיקאליות ובדיקות נוספות שהרופא מבצע. השיעור מסכם את עבודת האורתופד מול המטופל אך גם מרחיב לתחומים הנמצאים יותר בשליטת הפיזיותרפיסט. בתום שיעור זה יהיו בידינו מספיק כלים להתמודד עם מכתבים רפואיים ותיאורי מקרה [...]