לימודי רפואה סינית - תנאי קבלה

תנאי קבלה

  • ראיון קבלה
  • הצהרת בריאות

דרישות אקדמיות – מסלול לימודי רפואה סינית

על מנת להשלים את התכנית על התלמיד לעמוד בדרישות הבאות:

  • עמידה בתכנית הלימודים המלאה של תמורות.
  • ציון עובר של 70 ברפואה המערבית וברפואה הסינית.
  • ציון גמר משוקלל (ציון ממוצע מצטבר) של לפחות 75 .
  • השתתפות לפחות בפרויקט התנדבותי אחד (מינימום 28 שעות) התורם לקהילה.
  • השתתפות לפחות ב 270 שעות לימודי בחירה (מתוך יותר מ 800 שעות בחירה), בקורסים המפורטים בתכנית (אינו כרוך בעלות נפרדת).