במאמר זה מופיעה טבלה ובה תרגום שמות חלקי הצמח בשלוש שפות: לטינית, אנגלית ועברית.
מאת: צוות ההדרכה של תמורות

לחזרה למדריך הצמחים יש ללחוץ כאן

שם לטיני אנגלית עברית
Arillus = Ar. Flesh בשר, ציפת פרי
Bombyx Larva זחל
Bulbus Bulb פקעת
Cacumen Tip, end twig קצה הענף,החוטר
Calculus Stone אבן
Calyx Calyx גביע הפרח
Carapax Dorsal shell שריון גב החיה
Caudex Stalk גבעול
Caulis Stem גזע (פטוטרת)
Cinis Ash אפר
Colla Glue דבק
Concha Shell קונכיה
Concretio Hard secretion הפרשות קשות
Cornu Horn קרן
Cortex = Cx. Bark קליפת עץ
Cortex radicis Root bark קליפת השורש
Endothelim Inner lining ציפוי פנימי
Excrementum Stool צואה
Exocarpium Outer rind קליפה חיצונית
Exuvia Slough נשל
Farina Flour קמח
Fel Gallbladder כיס מרה
Flos Flower פרח
Folium = Fol. Leaf עלה
Frutificatio Mushroom פטרייה
Fructus = Fr. Fruit פרי
Galla Gall מרה
Gelatinum Glue דבק ג´לטין
Gemma Bud נבט, ניצן
Herba Herb עשב, צמח
Lamina Blade עלה מוארך
Lichen Lichen חזזית
Lignum Wood עץ
Medulla Pith חומר ספוגי בצמח
Nodus Node בליטה, צומת
Oleum Oil שמן
Oleum aethereum Essential oil שמן אתרי
Ootheca Egg case ביצי חרק
Os Bone עצם
Pedicellus Pedicel רגל, גבעול פרח
Pericarpium Rind , husk קליפה
Periostracum Slough נשל
Placenta Placenta שליה
Plastrum Ventral Shell שריון קדמי
Plumula Plumule נוצה
Pollen Pollen אבקת הפרח
Radix = Rx. Root שורש
Ramulus = Rm. Twig זמורה, ענפיף
Ramus Branch ענף
Resina Resin שרף
Rhizoma = Rz. Rhizome קנה שורש
Sclerotium = Sc. Mushroom פטרייה
Secretio Secretiom הפרשה
Semen = Sm. Seed זרע
Spica Spike חוד, דקר
Spina Spine קוץ, עוקץ
Spora Spore נבג
Squama Scale קשקשת
Staminus Stamen אבקן
Stigma Stigma כתם
Stylus Stylus מקלות (חוטים)
Succus Juice מיץ
Terra Clay, Earth טיט, אדמה
Thallus Thallus יצע
Tuber Tuber פקעת
Turio Sprout נבט, נצר
Uncus Thorn קוץ
Venenum Venom רעל