רשימת הסמינרים והעבודות שנעשו בקליניקה המשולבת של תמורות בנושאים השייכים לתחום האנדוקרינולוגיה, למשל סמינר על סוכרת.

מאת: בוגרי הקליניקה המשולבת של תמורות

סוכרת – מערבי וסיני, דגש על תזונה. (מאת משה שיפמן)