רגע לפני שניגשים לקרא את התוויות הנגד, כדאי להבהיר מהי בכלל רפואה משלימה (ולמה לא 'אלטרנטיבית'), להבין אלו משמעויות יכולות להסתתר מאחורי התוויות הנגד המוצגות באתר זה (התווית נגד מוחלטת / יחסית) ולהזכיר אלו תגובות יכולות להופיע במטופל בעקבות הטיפול (סיבוכים או ראקציות?). התוויות נגד למצבים מסוימים יופיעו בפרקים נפרדים.

מאת: צוות הקליניקה של תמורות

"רפואה משלימה" מהי?
הרפואה הטבעית זוכה בשנים האחרונות למודעות ציבורית הולכת וגוברת. קיימות עשרות שיטות טיפול הנכללות ברפואה הטבעית ולכן קיים קושי במציאת הגדרה כוללת לרפואה הטבעית. שמות נוספים לרפואה הטבעית כוללים: רפואה אלטרנטיבית, רפואה משלימה, רפואה הוליסטית, רפואה לא קונונציונלית ורפואה לא ממסדית. ההגדרה הכוללת ביותר היא הרפואה הלא ממסדית.הסיבה לחוסר ההכרה של הממסד בשיטות הטיפול ברפואה הטבעית היא חוסר הביסוס המדעי של השיטות השונות. חשוב לציין שלחלק משיטות הטיפול, כגון אקופונקטורה וכירופרקטיקה נמצא בסיס מדעי מסוים וקיימת מגמה של הכרה בשיטות טיפול אלו על-ידי הממסד להתוויות מסוימות. שיטות טיפול, כגון היפנוזה, שבעבר הממסד לא הכיר בהן, הוכרו על-ידי הממסד לאחר שנוצר בסיס מדעי לשיטה. שיטות טיפול שבעבר הוכרו על-ידי הממסד ונחשבו כבעלות בסיס מדעי, כגון טיפול בצמחי מרפא, נדחקו הצידה מן הממסד.השם "רפואה אלטרנטיבית" אינו מדויק וקימת בעיה עקרונית בהגדרה זו. הרפואה הטבעית אינה באה להחליף את הרפואה הממסדית (בעלת הביסוס המדעי), אלא מציעה שיטות טיפול משלימות לטיפולים המקובלים. בכל מקרה שהטיפול ברפואה הטבעית נעשה במקום הטיפול המקובל, המטופל צריך להיות תחת מעקב ובירור במסגרת הרפואה הממסדית.חשוב להכיר את שיטת הרפואה הטבעית שבה משתמשים וכן באילו מקרים אנו מנועים מלהשתמש בה. הכלל הראשון ברפואה (כל סוג של רפואה) שנוסח כבר לפני אלפי שנה הוא ´ראשית אסור להזיק לחולה” – “Primum non nochere”. שימוש לא נכון, גם בכלים של הרפואה הטבעית, עלול לגרום נזק לא הפיך. לכן, לימודי רפואה סינית ולימודי שיאצו מקיפים מצמצמים את הסיכון לנזק ומעלים את התועלת.

הגדרה אחרת לרפואה הטבעית היא ´רפואה הוליסטית´. הגדרה זו מניחה שתחומי הרפואה הטבעית מתייחסים לאדם כיחידה שלמה, בעוד הרפואה הממסדית מתייחסת רק לחלק גוף מסוים. הגדרה זו אינה מדויקת, מפני שתחומים שונים ברפואה הטבעית מתייחסים רק לבעיות אורטופדיות או נפשיות ותחומים ברפואה הממסדית, כגון רפואת המשפחה, מתייחסים לאדם באופן הוליסטי (כיחידה אחת).

התוויות נגד - הקדמה
פרק זה מציג בפני המטפל התוויות נגד לטיפול במצבים מסוימים בשיטות טיפול שונות.
היעדר כמות ואיכות מספקת של מחקרים אפידמיולוגים בתחומי הרפואה הטבעית מקשה מאוד בחירת המצבים בהם אסור לטפל. חלק מהתוויות הנגד שנכללות בפרק זה אינן מבוססות על מחקר מדעי אלא על ניסיון המחבר ועל הכרת המחלות והטיפולים השונים. חשוב לציין, שקיימות דעות שונות לגבי המותר והאסור בכל שיטת טיפול. פרק זה אינו בבחינת ´ראה וקדש´, אלא נועד לעורר אצל המטפל דילמות אפשריות בעת קבלת המטופל וההחלטה על הטיפול. בכל מקרה, מוטב לנקוט גישה זהירה ומחמירה במקרה של ספק. שיטות טיפול מסוימות חסרות כמעט התוויות נגד. שיטות אחרות מסוכנות לשימוש לעתים קרובות על-ידי יד בלתי מיומנת.
פרק זה מתייחס להתוויות הנגד מנקודת מבט מערבית. לשיטות רבות קיימים כללים, אשר המטפל המיומן לא יפר אותם. אי ציות לכללים אלו מהווה רפואה רשלנית מנקודת מבט של הרפואה הטבעית. כך למשל, אם מטפל ברפואה סינית בוחר להחליש את הגוף במקום לחזקו במצבים מסוימים, הנזק יתבטא בהחלשה כללית של הגוף וחשיפתו למחלות נוספות. פרק זה לא ידון בהיבטים אילו, מלבד החלק שיעסוק בהריון ואשר לגביו חלים איסורים חשובים שיפורטו.

קיימים כמה סוגים של התוויות נגד:
* התווית נגד כללית - זוהי התווית נגד כללית של כל שיטות הטיפול בשל חשש לעיכוב באבחנה ובטיפול במצבים מסוימים.
לדוגמא, אדם הסובל מכאב ראש בשל גידול מוחי פונה לטיפול ברפואה הטבעית. למטפל הטבעי אין הידע והכלים (כמו אמצעי הדמיה משוכללים) המאפשרים ביצוע אבחנה מדויקת של הגורם לכאב הראש. דחיית הטיפול במקרה מעין זה עלולה לגרום למות החולה. אין ספק, שהבחירה של שיטת הטיפול צריכה להיעשות על-ידי המטופל, אך זאת רק לאחר שנבדק על-ידי רופא, ששלל קיום מחלות שאסור לדחות את הטיפול בהן. שלילת מידע לגבי אפשרויות טיפול ברפואה טבעית על-ידי הרופא הממסדי אינה הוגנת, אך שלילת המידע שיכול הרופא הממסדי לספק בנוגע למחלה מסוכנת לחולה. על המטפל ברפואה הטבעית לדרוש מהמטופל לעבור בדיקה על-ידי רופא ממסדי ולאחר קביעת האבחנה לאפשר למטופל לבחור בין שיטות הטיפול השונות.
* התוויות נגד בשל בעיה מדיקולגלית - בשנים האחרונות מתרבות התביעות המשפטיות כנגד רופאים ממסדיים ומטפלים מהרפואה המשלימה. קימות אוכלוסיות סיכון מסוימות שהטיפול בהן כרוך בסיכון בתביעה אזרחית או פלילית. לדוגמא, אישה בהריון העוברת טיפול בשיאצו ומפילה את עוברה תוך כדי הטיפול, עלולה לתבוע את המטפל, למרות שלא קיים כל קשר בין הטיפול לבין ההפלה.
* התווית נגד מסיבה רפואית - זוהי התווית נגד המכוונת לסוג טיפול מסוים, באזור מסוים בגוף, על-ידי שיטת טיפול מסוימת.

ניתן להבדיל בין התוויות נגד מוחלטות לבין התוויות נגד יחסיות. התווית נגד מוחלטת מקובלת על דעת רוב המטפלים והפרה שלה עלולה לגרום נזק למטופל בסבירות גבוהה.
התווית נגד יחסית מקובלת על דעת חלק מהמטפלים והפרה שלה עלולה לגרום נזק למטופל בסבירות נמוכה באופן יחסי. התווית נגד יחסית מאפשרת עבודה על החולה תחת מגבלות מסוימות והכשרה מתאימה לעניין. למשל, בוגרי שנה שלישית שהשלימו לימודי שיאצו או לימודי טווינא יכולים לטפל במגוון רחב של בעיות אשר נחשבות להתווית נגד בשנות הלימוד הראשונות. חלק מהתוויות הנגד המפורטות כאן מתייחסות למטפלים שלא עברו הכשרה לטיפול ייעודי במחלות המוזכרות!

תגובות לטיפול:
במידה והמטפל מחליט לטפל במחלה מסוימת, למרות קיום התווית הנגד (אם בגלל חוסר ידיעה ואם בגלל התעלמות מהתווית הנגד), עלול להיגרם סיבוך כתוצאה מהטיפול. סיבוך מוגדר כהחמרה בלתי צפויה בבעיה הקיימת או היווצרות בעיה חדשה. הסיבוך יכול להיות סיבוך בלתי ישיר, כתוצאה מדחיית אבחנה וטיפול (כמו בדוגמא של כאב הראש), או סיבוך ישיר כתוצאה מהטיפול , לדוגמא שבר בצלע שנגרם מטיפול בשיאצו.
ראקציה מוגדרת ברפואה הטבעית כהחמרה קלה במצב הנמשכת זמן קצר יחסית. לטיפולים מסוימים מופיעה ראקציה בעקבות הטיפול, כחלק מתהליך ההחלמה. בתחום ההומיאופתיה התופעה נקראת רגרסיה ובה מצבו של המטופל מחמיר לאחר הטיפול בשל ´יציאת´ מחלות שנכלאו בגוף עקב טיפולים קודמים.

ראקציה טיפולית טובה הנובעת משיטת הטיפול כוללת כמה עקרונות:
1. אינה נובעת מהפסקת טיפול או תרופות אחרות.
2. התופעות המופיעות ניתנות לשליטה ולא מצריכות התערבות רפואית.
3. התופעות המופיעות מהוות מעין חזרה של מחלות ישנות של המטופל ולא מחלות חדשות.

בכל מקרה של החמרת תסמינים, המטפל יצטרך לבחון אם השינויים נובעים כתוצאה מראקציה ולא מהחמרה הנובעת ישירות מן הטיפול, או שהופיעה במקרה. אחת הדרכים החשובות היא לבחון האם התסמינים משתפרים מטיפול לטיפול ואינם נמשכים יותר ממספר ימים. אם התסמינים נמשכים מעל מספר ימים (שלושה ארבעה) או לחילופין, אם מדי טיפול חלה הרעה נוספת במצב, הרי שמדובר בסיבוך ויש לשקול את האסטרטגיה הטיפולית מחדש. במקרה זה, סביר להניח שמדובר בתגובה שלילית לטיפול ולא בראקציה חיובית.

למידע נוסף:
מסלול לימודי רפואה משלימה בתמורות.
מסלול לימודי רפואה סינית בתמורות.

חומר זה מוגש כשירות ע´י הקליניקה של תמורות.  © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.