מאת: צוות הקליניקה של תמורות

מיקום נקודות דיקור ותפקידיהן

מרידיאן החוצה הקדמי (CV)

מרידיאן החוצה האחורי (GV)

בחזרה לרשימת המרידיאנים המלאה

מרידיאן החוצה הקדמי (CV)

מסלול:
המרידיאן מתחיל ברחם אצל נשים, ובבטן תחתונה אצל גברים ונובע בפרינאום, בנקודה CV1 .
המסלול עולה לאורך קו אמצע הבטן, החזה, הגרון והלסת ומסתיים בנקודה CV24 .
המסלול מקיף את השפתיים, מתחבר ל GV בנקודה GV 28 ומסתיים מתחת לעין בנקודה St 1 .
ענף פנימי נובע מחלל הפלביק, נכנס לחוליות הגב ועולה לאורכו.

באופן כללי, נקודות החוצה הקדמי מטפלות ב:
- בעיות מקומיות.
- הנקודות שמתחת לטבור מטפלות בבעיות צואה ושתן, גניטליה, רחם ומחזור וסטגנציה בבטן תחתונה.
CV8 ו - CV9  מטפלות בבעיות של מעיים ובטן.
CV10   ו-  CV12  מטפלות בסטגנציה ובצ´י מתמרד של ה- St , גם כשממוקמות גבוה בחזה.
- מהנקודה CV13  ומעלה, מטפלות רוב הנקודות בבעיות של Ht ומ  CV14  ומעלה בבעיות של Lu וחזה.
- הנקודות ממוקמות באיזור אנטריורי, ייני ורך כך שיש נגישות ישירה לאיברים.
- על המרידיאן יש שש  נקודות MU :
CV3 - UB , CV5 - TW , CV12 - St , CV14 - Ht , CV17 - Pc , CV24 - CV
במקרים רבים, יווסתו נקודות אלה את האיברים להם הן קשורות.
- הבטן התחתונה היא המשכן של האנרגיות העמוקות. CV14   ו  CV6   שתיהן נקודות חשובות לחיזוק והזנת הגוף. יחד עם CV8 הן יכולות להשיב יאנג והכרה במקרים של קריסת יאנג.

שם הנקודה

תפקוד עיקרי מיקום הערות

CV 1


Hui Yin

מווסתת יין, מנקזת לחות חמה,
מרגיעה ומקשרת בין היין ליאנג.
אמצע הדרך בין האנוס לסקרוטום/ וגינה. מפגש עם הchongוה Sp ,Liv ,Kid, Gv.

CV 2


Qu Gu

מחממת יאנג ומחזקת Kid. מיטיבה עם ההשתנה, מווסתת LJ. 5 צון מתחת לטבור, בגבול הפוביס. מפגש עם הכבד.

CV 3


Zhong Ji

מיטיבה עם ה Bl, רחם, ווסת ו LJ , מנקזת לחות ולויקוריאה. פותחת סטגנציה ומחזקתKid. 4 צון מתחת לטבור. Bl mu , מפגש יין הרגל.

CV 4


Guan Yuan

מחזקת Yuan qi, תומכת בג´ינג. מחזקת ומזינה Kid. מחממת SP, תומכת ברחם ומסייעת בלידה . מווסתת LJ,SI ותומכת בBl . 3 צון מתחת לטבור. SI mu , נקודת ´ים הדם´, מפגש עם הChong ועם יין הרגל.

CV 5


Shi Men

מניעה ומיטיבה עם מעברי המים. מווסתת צ´י ומרגיעה רחם וכאב. 2 צון מתחת לטבור. TW mu

CV 6


Qi Hai

מחזקת ומזינה Yuan qi , Kid ויאנג מחזקת צ´י ומסדירה צ´י ודם. צון וחצי מתחת לטבור. נקודת השפעה וחיזוק של צ´י. מחזקת יאנג בגוף. ´ים הצ´י´.

CV 7


Yin Jiao

  מסדירה דם, ווסת, גניטליה ומיטיבה עם בטן תחתונה. מפגש עם Chong, TW, . נקודת LJ mu

CV 8


Shen Que

מחממת יאנג ומעיים, מחזקת טחול. במרכז הטבור. מוקסה בלבד!

CV 9


Shui Fen

מסדירה מעברי מים ומטפלת בבצקות. מווסתת מעיים ומפזרת הצטברויות. צון מעל הטבור.  

CV 10


Xia Wan

מעודדת ירידת St qi , מפזרת מזון תקוע ומחזקת טחול. 2 צון מעל הטבור. מפגש עם הטחול.

CV 11


Jian Li

מסדירה מחמם אמצעי. 3 צון מעל הטבור.  

CV 12


Zhong Wan

מחזקת טחול וקיבה, מווסתת צ´י הקיבה ומסדירה MJ . 4 צון מעל הטבור. מפגש אברי היאנג.,MJ mu St mu.

CV 13


Shang Wan

מסדירה St qi , לצ´י מתמרד, להרגעה. 5 צון מעל הטבור. מפגש עם הקיבה והמעי הדק.

CV 14


Ju Que

מסדירה Ht, לצ´י מתמרד, מרגיעה ומנקה חסימות של לחות. 6 צון מעל הטבור. Ht mu

CV 15


Jiu Wei

מרגיעה, תומכת ב Yuan qi ובחזה. 7 צון מעל הטבור או בסוף הקסיפואיד. נקודת חיבור. (לדקור עם ידיים למעלה).

CV 16


Zhong Ting

פותחת החזה, מסדירה St וצ´י מורד. במרכז המפרק של הסטרנום עם הקסיפואיד.  

CV 17


Shan Zhong

מסדירה צ´י ופותחת החזה. לצ´י מתמרד שלLu, St . מיטיבה עם ה Gathering qi. על הסטרנום ברווח בין צלעי (ר.ב.צ.) 4. ´ים הצ´י´ ,Pc mu, UJ mu . מפגש עםSP ,Kid, SI, TW.

CV 18


Yu Tang

פותחת החזה ומסדירה צ´י. על הסטרנום בר.ב.צ 3 .  

CV 19


Zi Gong

פותחת החזה ומסדירה צ´י. על הסטרנום בר.ב.צ 2.  

CV 20


Hua Gai

פותחת החזה ומסדירה צ´י. על הסטרנום בר.ב.צ 1. ממש מעל המפרק.  

CV 21


Xuan Ji

מורידה St qi ומפזרת הצטברות מזון. פותחת חזה ומורידה Lu qi , מיטיבה עם הגרון. במרכז המנובריום.  

CV 22


Tian Tu

מורידה צ´י מורד של Lu , מיטיבה עם הגרון והקול, מפזרת ליחה. חצי צון מעל הsuprasternal notch. מפגש עם Yin wei mai , נקודת אשנב לרקיע.

CV 23


Lian Quan

מחזקת תפקוד הגרון , מיטיבה עם הדיבור, מפזרת ליחה ומורידה צ´י מורד. מעל עצם הhyoid . נקודה על ה Yin wei mai .

CV 24


Cheng Jiang

מסלקת רוח ונפיחות. מעל הסנטר, במרכז הMentolabial groove . מפגש עם GV, LI, St. CV mu.

בחזרה לראש העמוד

בחזרה לתפריט המרידיאנים

מרידיאן החוצה האחורי (GV)

מסלול ראשי:
מתחיל בחלל האגן (בטן תחתונה) ונובע בפרינאום בנקודה GV 1 .
ממשיך פוסטריורית לאורך אמצע הסקרום ועמוד השדרה ל GV 16 שם נכנס למוח. ממשיך ועולה לורטקס ל GV 20 .
יורד לאורך קו האמצע לגשר האף והפילטרום, מסתיים בצומת שבין השפה העליונה והחניכיים.

ענף ראשון:
מתחיל בבטן תחתונה, יורד לגניטליה ולפרינאום, חוצה את האנוס, עולה בצד האנטריורי של עמוד השדרה ונכנס לכליות.

ענף שני:
מתחיל בבטן תחתונה, סובב את הגניטליה מבחוץ, עולה למרכז הטבור, עובר דרך הלב לגרון, סובב את השפתיים ועולה להסתיים באזור האינפראורביטלי.

ענף שלישי:
מתחיל ב UB 1 וממשיך עם המרידיאן עד לורטקס - שם מתאחד למסלול אחד ונכנס למוח. יוצא שוב ב GV 16 ושם מתפצל לשני מסלולים היורדים מ UB 12 עד לכליות.

מרידיאן החיבור:
מתחיל ב GV 1 ועולה לאורך צדי החוליות בשני מסלולים עד לבסיס הצוואר. מבסיס הצוואר עולה ומתפזר באוקסיפוט.
באזור הסקפולה, מתחבר עם ה UB .

שם הנקודה

מיקום טופוגרפי

תפקוד עיקרי

הערות

GV 1


Chang Qiang

  פותחת CV + GV, מרגיעה.
לטחורים, עצירות, פיסורה ופרולפס של האנוס.
נקודת חיבור עםGB,Kid ו CV.

GV 2


Yao Shu

  מיטיבה עם האזור הלומברי והרגליים. מסלקת רוח ולחות.  

GV 3


Yao Yang Guan

L4 - L5(LI) חיזוק גב תחתון ורגליים. הסדרת LJ.  

GV 4


Ming Men

L2 - L3(Kid) חיזוק Kid Yang, גב תחתון, הטבה עם הJing .  

GV 5


Xuan Shu

L1 -L2(TW) חיזוק SP, וויסות St, הטבה עם LJ.  

GV 6


Ji Zhong

T11-T12(SP) חיזוק SP , סילוק לחות הטבה עם החוליות.  

GV 7


Zhong Shu

T10-T11(GB) מיטיבה עם החוליות וה MJ  

GV 8


Jin Suo

T9-T10(Liv) מרגיעה Liv, משקיטה רוח ועוויתות, מרגיעה נפש. יעילה לעמ´ש שהתקשח.  

GV 9


Zhi Yang

T7 - T8(דם וסרעפת) מסלקת לחות, מסדירה MJ
פותחת חזה
 

GV 10


Ling Tai

T6 - T7(GV) מרגיעה שיעול וצפצופים.מטהרת חום.  

GV 11


Shen Dao

T5 - T6(Ht) חיזוק Ht + Lu , הרגעת נפש  

GV 12


Shen Zhu

T3 - T4(Lu) מנקה חום מ Ht + Lu, מרגיעה נפש, משקיטה רוח.  

GV 13


Tao Dao

T1 - T2(עצמות) מנקה חום ופתוגנים חיצוניים.מסדירהGV . מפגש עם ה UB.  

GV 14


Da Zhui

T1 - C7
מפגש כל היאנגים
סילוק רוח וחום, חיזוק ושחרור חיצון,הסדרת Wei + Ying Qi, ים הצ´י.
חיזוק Yang והרגעה
 

GV 15


Yang Wei Mai

C1 -C2.
מפגש עם ה Ya Men
מיטיבה עם הלשון, הקול והדיבור.  

GV 16


Feng Fu

תחת ה E.O.P. מפגש עם ה Yang Wei Mai סילוק רוח, הרגעת נפש,הטבה עם המוח. נקודת ים המוח, אשנב לרקיע.

GV 17


Nao Hu

  סילוק רוח, הרגעת נפש, הטבה עם המוח. מפגש עם ה UB

GV 18


Qiang Jian

אמצע הדרך בין 16-20. משקיטה רוח ומרגיעה.  

GV 19


Hou Ding

  משקיטה רוח ומרגיעה.  

GV 20


Bai Hui

5 צון פוסטריורית לקו שיער קדמי. מיטיבה עם המוח והחושים מרגיעה,מחזקת ומרימה Yang,
נקודת ים המוח.מסלקת רוח.
מפגש עםUB,GB,SJ,Liv

GV 21


Qing Ding

צון וחצי אנטריורית ל GV20. מסלקת רוח ומיטיבה עם הראש.  

GV 22


Xin Hui

צון וחצי אנטריורית ל GV 21. מסלקת רוח ומיטיבה עם הראש  

GV 23


Shang Xing

צון פוסטריורית לקו שיער קדמי. מיטיבה עם האף והעיניים.  

GV 24


Shen Ting

חצי צון פוסטריורית לקו שיער קדמי. מסלקת רוח, מרגיעה, מיטיבה עם המוח, הראש, האף והעיניים. מפגש עםSt ו UB

GV 25


Su Liao

בקצה האף. מיטיבה עם האף.  

GV 26


Ren Zhong

1/3 עליון של הפילטרום מחזירה להכרה, מנקה מוח וחושים, מיטיבה עם החוליות ועמה´ש. לכאב לומברי אקוטי מפגש עםLI + St

GV 27


Dui Duan

  מנקה חום, מיטיבה עם השפתיים ומרגיעה  

GV 28


Yin Jiao

  מנקה חום, מיטיבה עם החניכיים, האף והעיניים. מפגש עםCV + St.

בחזרה לראש העמוד

בחזרה לתפריט המרידיאנים

 

חומר זה מוגש כשירות ע´י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.