"לקות למידה" הינו מושג כוללני אשר מתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגנית המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישת מיומנויות בסיסיות בלמידה. המאמר שלפניכם מתאר את הסיווגים השונים של דיסלקציה בהתאם לתסמיניה השונים.

מאת: קו לחינוך

"לקות למידה" הינו מושג כוללני אשר מתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגנית המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישת מיומנויות בסיסיות של הקריאה, הכתיבה, הדיבור והמתמטיקה, ויש אנשי מקצוע המכלילים גם את הפרעות הקשב והריכוז באותה הקטגוריה.
הדיסלקציה הינה לקות אשר מתייחסת לקשיים בלימוד קריאה, כתיבה, איות ויש הסבורים כי הדיסלקציה והדיסגרפיה הינן שתי צורות ביטוי של אותה הלקות, ואחרים המכלילים בה גם את הדיסקלקוליה וקשיים במיומנויות למידה נוספות. ניתן לסווג את הדיסלקציה בחמישה תחומים עיקריים הכוללים קשיים שפתיים, קשיים בקריאה, כתיבה, מתמטיקה וקשיים במיומנויות הלמידה. קיימות כאמור הגדרות רבות ומגוונות לדיסלקציה, והיא עשויה לבוא לידי ביטוי באמצעות תסמינים שונים ודרגות חוּמרה שונות, ונכון להווה קיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי הסיווג בהתאם לתסמינים המשתנים.


דיסלקציה פונולוגית

בניגוד ליתר הסיווגים, סוג זה של דיסלקציה ניתן לחיזוי ולטיפול עוד בטרם החל הילד לרכוש את מיומנויות הקריאה והכתיבה, כשהתסמינים הם אוצר מילים דל וקשיי דיבור כבר בגיל הרך. בגיל המבוגר יותר תבוא התופעה לידי ביטוי בקשיים ברכישת מיומנות קריאה, האיות והכתיבה. ללוקים מדיסלקציה פונולוגית קיים קושי לפענח צלילים רצופים, והדבר עשוי ליצור קשיים בהבנת הנשמע במיוחד אם קיימות הסחות דעת כמו רעש. על מנת לקרוא באופן יעיל יש צורך בהבנת ההקשר בין צורתה של  האות לבין הצליל שהיא מפיקה. כמו כן, ישנו הכרח לחבר את האותיות לצליליהן לכדי מילה הגיונית ואת המילים לכדי משפטים. במידה וקיים ליקוי במודעות הפונולוגית יתקשה בעל הדיסלקציה בשל חוסר היכולת לפרק את המילה לחלקיה השונים, וחוסר היכולת לאבחן את השוני בין הצלילים. במידה ועולה חשד לדיסלקציה פונולוגית כבר בגילאים הרכים, מומלץ לפנות לאבחון על מנת לטפל בבעיה באמצעות קלינאי תקשורת ובכך למנוע את הקשיים הצפויים בגילאי בית הספר.

דיסלקציה לקסיקלית

דיסלקציה זו באה לידי ביטוי בקושי לשלב מילים חדשות ובלתי מוכרות באוצר המילים הקיים בהתאם לחוקיות של התבנית ומיקומה במשפט, ולהפכה למילה מובנת. התופעה מובילה לשגיאות באיות, ויישנם חוקרים הרואים בה כמקבילה לבעיית הדיסגרפיה. בנוסף לשגיאות הכתיב, האנשים הלוקים בדיסלקציה לקסיקלית יתקשו בהתמודדות עם הקריאה וההבנה של טקסטים הכתובים ברמת קושי גבוהה יותר או בקריאה והבנה של טקסטים הכתובים בסגנון השונה מהסגנון אליו הם מורגלים כמו טקסט מקראי, שפה טכנית, שפה משפטית ועוד.

דיסלקציה וויזואלית

דיסלקציה ויזואלית הינה קושי בעיבוד המידע החזותי ואי היכולת ליצור הפרדה בין המילה הכתובה לבין הרקע שלה. קריאת טקסט כתוב מושתת על תהליך של סריקה חזותית והקפצת העיניים להמשכה של השורה הכתובה בטקסט. בגילאים הצעירים התסמינים מתבטאים בקושי בהבחנה בין דמויות לרקע,  קושי במיקוד הראייה, קושי ראייתי ביכולת הסריקה, בלבול ויזואלי בין אותיות הדומות בצורתן ובזכירת מראן הכללי של המילים, וגם בדיסלקציה ויזואלית ישנם חוקרים הרואים בה כמקבילה לדיסגרפיה. לא פעם, אנשים הלוקים בסוג זה של דיסגרפיה מתלוננים על מיגרנות קשות בשל הרחבתם של כלי הדם הנמצאים סביב אונת הראייה.

דיסלקציה משולבת

דיסלקציה משולבת הינה דיסלקציה שתסמיניה מתקיימים בשניים או יותר מהקטגוריות הללו. כל המחקר לגבי לקויות למידה והדיסלקציה בפרט עדיין לא מוצא עד תום, וקיימת השערה כי כל התסמינים נובעים מכשל באותו המנגנון הפתולוגי, כאשר הסברה היא כי למעשה תסמיני הדיסלקציה תלויים אלו באלו. כמו כן נמצא כי כל הלוקים  בדיסלקציה ויזואלית לוקים גם בדיסלקציה פונולוגית. הסימוכין לסברה כי כשל במנגנון פתולוגי אחד הוא האחראי לכל התסמינים נעוץ בקשר שבין התסמינים הללו של הדיסלקציה לבין קושי ביכולת לעבד נתונים בפרק זמן קצר, קושי המתבטא בעיבוד מידע מוטורי וויזואלי.

דיסלקציה מולדת ודיסלקציה נרכשת (אלקציה)

קיים סיווג נוסף של דיסלקציה שלגביו קיימת בין החוקרים הסכמה מוחלטת והוא הסיווג לדיסלקציה מולדת הנובעת מלידה ותורשתית לעומת הדיסלקציה הנרכשת המכונה "אלקציה". האלקציה עשויה להופיע בכל שלב בחיים כתוצאה מאירוע מוחי, חבלה חמורה בראש, דלקת קרום המוח, גידול בראש, דלקת אוזניים חריפה וכדומה. בנסיבות הללו הדיסלקציה הנרכשת עשויה להיות זמנית ולחלוף לאחר שהאדם נרפא מן הפגיעה, להיוותר סטטית או להחמיר. בנסיבות הללו עולה הצורך במעקב רפואי קבוע וסיוע ברכישת כלים ומיומנויות למידה לשם ההתמודדות עם הקשיים הנובעים מן האלקציה.למידע נוסף על הגישה הטיפולית בילדים עם דיסלקציה ובעיות למידה אחרות