סתם לצורך השעשוע, ובלי לעקוץ איש או מוסד באופן ספציפי, חיבור קצרצר הסוקר את הבטחות בתי הספר השונים לרפואה משלימה ואלטרנטיבית, ומה קורה כשקוראים את ההצהרות הללו בסדר הפוך. ושב, בלי רמיזות לאיש, חלילה...

מאת: ניר עמיר

הצהרות של בית ספר X מהסוף להתחלהupsidedown


המכללה שלנו ממלאת את כל התחייבויותיה כלפי הסטודנט!
אם יש דבר בטוח שניתן לומר עלינו, הרי זה ש...
היושר, האמונה ברוח וההרמוניה של צ´י האדם הם אבני היסוד להשגת מטרותינו.
נוכיח שאין שטות גדולה מהאמונה ש...
למורים חסרי כישורים ותכניות לימודים מאולתרות יהיו מהלכים בבית ספרנו, כמו אצל האחרים!
שלא יישאר מקום לספק -
בריאות האדם תהיה אבן יסוד בתפיסת המכללה.
למרות זאת, עדיין ישנם פתאים המאמינים ומקווים ש...
ניתן יהיה להמשיך לפתות תלמידים לבתי ספר ברפואה אלטרנטיבית!
כשתגיע ללמוד אצלנו נעשה את הבלתי אפשרי, כדי ש...
תשיג את רמת הלימודים וההכשרה הטובה ביותר!
בשום פנים ואופן לא נרשה ש....
תלמד ברמה רדודה ומעליבה.
נשלים את משימותינו חרף העובדה ש...
סיימת לשלם את כל שכר הלימוד
נשאיר אותך מחויב לסיום הלימודים עד אשר
תבין ש...
אנחנו הטובים מכולם!

עכשיו לקרוא את הנאום מלמטה למעלה, שורה שורה...

חיבור זה נכתב בהשראת חיבור דומה המתייחס להבטחת המפלגות.

להפניות
למידע אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות
להסבר אודות תכניות לימודים בתמורות ניתן ללחוץ כאן: לימודים בתמורות
להורדת מצגת סיור מודרך בתמורות

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות הקליניקה של תמורות. © Tmurot