זווית משעשעת על הקשר (או ליתר דיוק חוסר הקשר) בין האלוהים לאקדמיה ולתארים. דף המספר למה אלוהים לא קבל מעולם תואר אקדמי מאוניברסיטה כלשהי וכיצד העבודה היחידה שפרסם אינה עומדת ברף שחוקרי ומדעני המוסדות האקדמאית הציבו. הדף גם מקשר אל מאמר מעמיק העוסק בנוהל הגשת עבודות מחקר ועבודות גמר ברמה אקדמאית.

מאת: לא ידוע

למה אלוהים לא קיבל מעולם תואר אקדמי מאוניברסיטה כלשהי?

א – יש לו רק עבודה פרסומית אחת.
ב – העבודה נכתבה בעברית.
ג – לא מצורפת לעבודה ביבליוגרפיה.
ד – העבודה לא פורסמה בשום עיתון מדעי מקובל.
ה – יש המטילים ספק בכך שהוא כתב את העבודה בעצמו.
ו – ייתכן שהוא ברא את העולם אך מה הוא עשה מאז?
ז – הקהילה המדעית אינה יכולה לחזור על הניסוי שלו.
ח – מעולם הוא לא קבל אישור מועדת הלסינקי כדי להשתמש ביצורים חיים לנסיונותיו.
ט – כאשר מחקר אחד לא הצליח הוא נסה לחפות על הכישלון על ידי הטבעת כל הנדגמים במבול.
י – הוא כמעט שלא הופיע להרצאות ואמר לתלמידיו ´קראו את הספר´.
יא – יש האומרים שהוא שם את בנו ללמד במקומו.
יב – הוא גירש את שני התלמידים הראשונים שלו.
יג – שעות הקבלה שלו לא היו סדירות וחלקן בוצעו בפסגות הרים.
יד – למרות שהיו רק 10 דרישות, רוב תלמידיו נכשלו.

למאמר המפרט כיצד לכתוב עבודת מחקר ברמה אקדמאית יש ללחוץ כאן