מאמר זה מכיל קישורים לשלושה מאמרים חשובים, המפרטים את נוהל הגשת הסמינרים בקליניקה, הנחיות לכתיבת עבודת גמר ונוהל כתיבת מאמר, כפי שמקובל בקהיליה המדעית. מוזר ככל שיהיא, מחקר מצוין עם תוצאות מרשימות שיוצג באופן חריג לא יזכה להכרה מדעית, וככל שיהיה מצער, לעתים מחקר שולי יקבל מעמד מכובד בגלל אופן הצגתו.

מאת: צוות ההדרכה של תמורות

נוהל הגשת סמינר בקליניקה המשולבת של תמורות
(קישור לקליניקה המשולבת)
במהלך חטיבת ההתנסות הקלינית, בשנה השלישית של לימודי השיאצו בתמורות, הסטודנטים נדרשים להגיש סמינרים בנושאים שונים הנלמדים במהלך ההתנסות. מאמר זה מפרט את נוהל הגשת הסמינרים הקליניים.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר במסלול התלת שנתי בשיאצו
בסיום מסלול הלימודים התלת-שנתי למטפלי שיאצו בתמורות, נדרשים הסטודנטים להגיש עבודת גמר, הכוללת חלק עיוני (רפואה מערבית ורפואה סינית) וחלק מעשי (הצגת מקרים של מטופלים). מאמר זה מפרט את ההנחיות להגשת פרויקט הגמר. [מאת מיכל לביא M.Sc ]נוהל כתיבת מאמר והצגת מחקר לבוגרי המסלול המשולב ברפואה סינית
מאמר זה מפרט את נוהל כתיבת מאמרים והצגת מחקרים על פי הגישה של הקהיליה המדעית. קהל החוקרים והמדענים בעולם מחייב גישה אחידה של כתיבת המאמר הכוללת תקציר, מבוא, שיטות המחקר, פירוט תוצאות, סיכום וביבליוגרפיה. מוזר ככל שיהא, מחקר מצוין עם תוצאות מרשימות שיוצג באופן חריג לא יזכה להכרה מדעית, וככל שיהיה מצער, לעתים מחקר שולי יקבל מעמד מכובד בגלל אופן הצגתו.

חיבור שאלונים כתובים לבוגרי המסלול המשולב לרפואה סינית
שאלונים כתובים אוספים מידע סיסטמאתי על תופעה מסוימת מאוכלוסיית בני אדם. כתיבת שאלות שהמשיבים יבינו נכונה ויענו בכנות, ואשר תשובותיהם יאפשרו עיבוד נתונים, מובילה לשאלון יעיל. מאמר זה מפרט את חמשת השלבים הנחוצים בכדי לכתוב שאלון אפקטיבי. המאמר מסביר את ההבדלים בין תשובות סגורות, פתוחות ופתוחות למחצה, מלמד כיצד לבנות סקאלות לתשובות סגורות ומונע שגיאות נפוצות בכתיבת שאלות. [מאת רותי ברגר M.Sc ]