ג´ינג´יביטיס היא מחלת חניכיים העלולה להתפתח לפריודונטיטיס. בתפיסה הסינית המסורתית נקשרת תופעה זו לחום ואש של הקיבה. מחקר חלוץ שבוצע על ידי בוגרות המגמה הסינית שבמכללה למנהל קובע, בניגוד לתפיסה הסינית המובילה, כי קשר זה אינו מובהק, ומעלה אפשרויות שונות ומעניינות הנוגעות לתופעה שכיחה זו.

מאת: מיטל חוצ´נר, מיכל שלזינגר וענבל שמר

Is Stomach fire according to Traditional Chinese Medicine related to Gingivitis / Periodontitis?

Gingivitis is frequent gum disease that might develop into Periodentitis. According to traditional Chinese texts it´s relates to Stomach fire syndrome. This pilot research shows no significant relationship between the two syndromes.

מבוא:
מחלות פריודונטליות (חניכיים) כולל Gingivitis & Periodontitis הינן זיהומים אשר ללא טיפול עלולים להשפיע על שן אחת או על שיניים רבות. היא מתחילה כאשר הבקטריה בפלאק (plaque) גורמת לדלקתיות בחניכיים. על פי רוב Gingivitis נגרמת כתוצאה מהיגיינה אוראלית לקויה. זוהי תופעה הפיכה באמצעות טיפול מקצועי ושמירה על היגיינה אוראלית.
Gingivitis לא מטופל עלול להחמיר ל- Periodontitis מצב בו הטוקסינים מעודדים תגובה דלקתית כרונית שבה הגוף, במנגנון אוטואימוני, הורס את הרקמות והעצם שתומכת בשיניים.
בסופו של דבר, אחיזת השיניים מתרופפת וייתכן ויהיה צורך לעקרן.
מבחינה מערבית הגורם העיקרי למחלה פריודונטלית הינו הפלאק, למרות זאת, גורמים נוספים משפיעים על בריאות החניכיים כגון: עישון, גנטיקה, הריון ובגרות מינית, מתח, שחיקת שיניים, סוכרת.
האפידמיולוגיה של מחלות פריודונטליות חשובה ביותר לארגוני רפואה ולרופאים חשוב לדעת האם שכיחות המחלות הפריודונטליות בעולם עולה או יורדת. לרוע המזל, ברור השכיחות אינו פשוט והתשובה אינה ברורה דיה. זאת מכיוון שסימנים קליניים של דלקת אינם יכולים להבחין באופן ברור בין צורות בלתי הרסניות של מחלות פריודונטליות (Gingivitis) לבין צורות הרסניות (Periodontitis)
מחקרים אפידמיולוגים מראים ש- 10%-20% מהאוכלוסייה הכללית סובלים ממחלה פריודונטלית קשה.

מבחינה סינית, במצב של Stomach Fire (סינדרום TCM) נראה את הסימפטומים הבאים- תחושת צריבה, חום וכאב באפיגסטריום, צמא ותאווה למשקאות קרים, רעב מוגבר (כמיהה לבשר), נפיחות וכאב בחניכיים, דימום חניכיים, רגורגיטציות חומציות, עצירות, נשימה מסריחה, בחילות והקאות - בדרך כלל לאחר אכילה.
זהו דפוס של חום פנימי מלא בקיבה. חום בקיבה שורף את הנוזלים לכן מתפתחים צמא, עצירות וגוף הלשון יבש. חום גורם לדם לגעוש במסלול הקיבה והתופעה תוביל לדימום חניכיים, הנפיחות והכאב בחניכיים הינם תוצאה של חום עולה במרידיאן הקיבה. חום מלא תוקע את המרידיאן ומפריע לירידת צ´י (Qi) הקיבה ולכן יש רגורגיטציה חומצית, בחילות והקאות. הנוזלים העולים הם חומציים בגלל תחושת החום שמתסיסה את מיצי הקיבה.

מטרות:
על פי הרפואה הסינית המסורתית, קיים קשר בין סינדרום של אש בקיבה לבין דלקות חניכיים. בעבודה זו חקרנו את הקשר הזה, עשינו זאת באמצעות שאלונים שהופנו למתרפאים
במרפאת שיניים, הסובלים מדלקות חניכיים מאובחנות.
ניסינו לבדוק האם קיים קשר בין סימפטומים התואמים את הסינדרום של אש בקיבה לבין דלקת
חניכיים.

שיטות:
המחקר נערך בקרב 60 נבדקים בגילאי 20-62 שנה, שענו על שאלון המחקר, במילוי עצמי של הנבדקים.
קבוצת הניסוי כללה 31 נבדקים, שציינו כי הם סובלים מ- Gingivitis/Periodontitis, קבוצת הביקורת כללה 29 נבדקים. שאלון המחקר כלל 17 שאלות המפרטות מאפיינים של הסינדרום המכונה Stomach Fire ברפואה סינית.

תוצאות ומסקנות:
הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- ,Stomach Fire לא נמצא מובהק, ניכר כי ישנה מגמה שעל פיה לאנשים עם Gingivitis/Periodontitis יש יותר מאפיינים של Stomach Fire. הקשר בין שלושת המאפיינים הספציפיים (צמא למשקאות קרים, צרבות וכמות אכילת בשר) לבין Gingivitis/Periodontitis נמצא חלש יותר מאשר הקשר בין שאר המאפיינים שנבדקו לבין Gingivitis/Periodontitis.
נבדקה גם השפעת גיל ומין על הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fire:
בקרב הנבדקים הגברים, לא נמצא קשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fire. בקרב הנשים, נמצא קשר לא מובהק בין Gingivitis/Periodontitis לשלושת המאפיינים הספציפיים של Stomach Fire.
בקרב קבוצת הגיל המבוגרת יותר (29 >) הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fire , היה חזק יותר והתקרב למובהקות.

סיכום:
זהו מחקר חלוץ שחקר את הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fire, לנושא המחקר חשיבות רבה. זאת מכיוון שמחלות חניכיים הן שכיחות ביותר ובספרות ה- TCM מתייחסים אליהן כאל אחד הסימפטומים העיקריים של Stomach Fire.
על פי המחקר נמצא כי הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fireאינו מובהק, ישנה מגמה שעל פיה לאנשים עם Gingivitis/Periodontitis יש יותר מאפיינים של Stomach Fire.
הקשר בין 3 המאפיינים הספציפיים (צמא למשקאות קרים, צרבות וכמות אכילת בשר) לבין Gingivitis/Periodontitis נמצא חלש יותר מאשר הקשר בין שאר המאפיינים שנבדקו לבין Gingivitis/Periodontitis.
נבדקה גם השפעת גיל ומין על הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל- Stomach Fire ונמצא כי בקרב הנבדקים הגברים, לא נמצא קשר בין Gingivitis/Periodontitis ל-Stomach Fire . בקרב הנשים, נמצא קשר לא מובהק בין Gingivitis/Periodontitis לשלושת המאפיינים הספציפיים של Stomach Fire.
בקרב קבוצת הגיל המבוגרת יותר (29 >) הקשר בין Gingivitis/Periodontitis ל-,Stomach Fire היה חזק יותר והתקרב למובהקות, מאשר אצל הנבדקים הצעירים. בקרב קבוצת הגיל הצעירה (29 ≤) הקשר נבע מהמאפיינים שאינם כוללים את שלושת המאפיינים הספציפיים של Stomach Fire, ואילו בקבוצת הגיל המבוגרת, דווקא המאפיינים הספציפיים של Stomach Fire הדגימו קשר חזק יותר להמצאות Gingivitis/Periodontitis המתקרב למובהקות, לעומת שאר המאפיינים.
זהו מחקר ראשוני שפותח צוהר קטן למחקרי המשך שמן הראוי לבצע כדי לשפוך אור נוסף על הקשר שבין התופעות. אוכלוסיית המחקר הייתה יחסית מצומצמת וייתכן כי הרחבת אוכלוסיית המחקר הייתה משפיעה על המסקנות.
במחקר שלנו התמקדנו בחקירת הקשר שבין Gingivitis/Periodontitis לבין Stomach Fire, אך ראוי לציין כי ישנם סינדרומים נוספים בהם קיים ביטוי ל- Gingivitis/Periodontitis כמו: Stomach Yin Deficiency + Heat, Qi & Blood Deficiency, Blood Stagnation, כדאי לבדוק קשרים אלו במחקרי המשך .

כמו כן, כפי שציינו למחלות חניכיים קיימים מספר גורמי סיכון וביניהם: גנטיקה, הריונות, עישון וגורמי מתח. יהיה מעניין לבודד במחקרי המשך את הגורמים הללו ולבחון את השפעתם.
* למשל, לברר בשאלות האם לאדם יש גורמי מתח בחייו ואז לבדוק את המתח כמשתנה שמקשר בין התופעות.
* אפשרות אחרת היא לקחת אוכלוסיות של תאומים (כדי לבחון השפעה גנטית) ואז לבחון האם אצל תאומים שסובלים מדלקות חניכיים יש גם שכיחות גבוהה של Stomach Fire(או פתולוגיה סינית דומה אחרת).
* ציינו כי להריונות יש השפעה על Gingivitis, יהיה מעניין לבדוק בקרב אוכלוסיה של נשים בהריון האם יש גם יותר תופעות של Stomach Fire.
* במחקר שלנו לא נשאלו הנחקרים שהפסיקו לעשן, כמה שנים עישנו בעבר. זוהי שאלה שראוי לברר.
* לנסות ולבחון את הקשר שבין סכרת, Gingivitis/Periodontitis ו- Stomach Fire.
* כפי שציינו במבוא, אחוז מחלות החניכיים בקרב הסינים גבוה ביותר. למרות זאת שכיחות הסמן אינטרלוקין -1 הינה נמוכה ביותר ומופיעה, על פי מחקר מדגמי שנעשה, רק בקרב 2 אחוז האוכלוסייה. ´...לא ידוע מהו המרכיב המשמעותי ביותר בגורמי הסיכון המסביר את השכיחות הרבה ביותר של מחלות חניכיים בקרב האוכלוסייה הסינית : היגיינה אוראלית לקויה, גנטיקה או כל גורם סיכון אחר´ (11 ).

המאסטרים הסינים בעת העתיקה הם שקשרו לראשונה בין Gingivitis ל-, Stomach Fire ניתן רק לשער שבאמת אצל הסינים, לפחות בעת העתיקה היה קשר מובהק בין התופעות. מעניין היה לבצע היום מחקר רחב היקף שיבדוק האם עדיין יש קשר מובהק בין התופעות בקרב האוכלוסייה הסינית. ניתן גם לבצע מחקר כזה שמשווה בין אוכלוסיות סיניות שונות: קבוצה אחת שעדיין חיה בסין, מול קבוצה אחרת שחיה במערב.
כפי שניתן לראות, מחקר זה פתח רק צוהר קטן לתחום רחב ביותר שרצוי להמשיך ולחקור.

מציגים
מאמר זה מהווה תקציר לעבודת הגמר שהוגש על ידי בוגרי המסלול הרב שנתי לרפואה סינית. מגישי העבודה:

חוצ´נר מיטל meytal@012.net.il
שלזינגר מיכל nmschlez@012.net.il
שמר ענבל ishemer@hotmail.com

מנחים:
מנחי המחקר כוללים את ד"ר שלזינגר ניצן, רופא שיניים D.M.D, ד"ר עמיר ניר, מומחה לרפואה סינית ואת Msc ברגר רותי, אפידמיולוגיה.

לפתיחת הקובץ המלא [ 509kb ]: בדיקת הקשר בין Gingivitis/Periodontitis לבין Stomach Fire

להפניות
למידע נוסף על תוספי תזונה ניתן ללחוץ כאן: אנרגטיקה של תוספים
למאמר אודות תמורות ומייסדיה ניתן ללחוץ כאן: אודות תמורות
להסבר אודות תכניות לימודים בתמורות (רפואה סינית, שיאצו, טווינה, נטורופתיה סינית, תזונה, עיסוי רפואי) ניתן ללחוץ כאן: לימודים בתמורות

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות הקליניקה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.