הצעת החוק לרישוי ברפואה סינית מעלה כי רופאים יצטרכו לעבור הכשרה ולעמוד בתנאים, היקף והכשרה דומה לזו של לא רופאים, למעט פטורים הנובעים מעצם הכשרתם הקודמת. לכן, תכנית הלימודים במסלול רפואה סינית לרופאים נושאת אופי אינטגרטיבי. לאורך כל המסלול נלמדים תחומים שונים בחפיפה (פיזיולוגיה וגישות אבחנה בשילוב עם צמחים, או הטיפול הפרמקולוגי הסיני באינטראקציה עם מערבי, למשל). רופאים המצטרפים לתכנית הלימודים המלאה יזכו לפטור (מנוכחות ומתשלום) בפרקים החופפים את התכנים שלמדו בעבר.

מאת: תמורות

מבנה תכנית הלימודים

הצעת החוק לרישוי ברפואה סינית מעלה כי רופאים יצטרכו לעבור הכשרה ולעמוד בתנאים, היקף והכשרה דומה לזו של לא רופאים, למעט פטורים הנובעים מעצם הכשרתם הקודמת. לכן, תכנית הלימודים במסלול רפואה סינית לרופאים נושאת אופי אינטגרטיבי. לאורך כל המסלול נלמדים תחומים שונים בחפיפה (פיזיולוגיה וגישות אבחנה בשילוב עם צמחים, או הטיפול הפרמקולוגי הסיני באינטראקציה עם מערבי, למשל). רופאים המצטרפים לתכנית הלימודים המלאה יזכו לפטור (מנוכחות ומתשלום) בפרקים החופפים את התכנים שלמדו בעבר. פירוט של תכנית הלימודים הכללית מתוארת כאן:

תנאי קבלה (למסלול השלם)

א – בוגר מסלול רפואה או רפואת שיניים המוכר ע´י משרד הבריאות הישראלי.
ב - הצהרת בריאות.
ג - ראיון אישי.

דרישות מעבר בתחום הסיני

עמידה במבחן מדי שנה.
ציון מעבר 75 בכל שנה (מבחן מעשי ועיוני).
הגשת 60 דוחות תשאול.
מילוי חובות הקליניקה.
עמידה במבחן מסכם על כל שנות הלימוד.

מדיניות מתן ציונים

ציון גמר קורס כולל שקלול של הגורמים הבאים:
נוכחות בקורס של לפחות 80% - תנאי לקבלת ציון (אך אינו מהווה חלק ממנו).
מבחן מעשי - בקורסים הכוללים עבודה מעשית.
עבודות ומטלות - הגשת דוחות טיפולים בשנה ב - מהווה עד 15 נקודות מציון הגמר.
בחנים ומבחן מסכם של כל חטיבה - תנאי לביצוע מבחן הגמר. נחשב לנקודה אחת בשקלול ציון בחינת הגמר.
בחינת גמר שנתית - בחינה במתכונת אמריקאית. ציון מעבר (עם פקטור) 75. מקסימום נקודות פקטור אפשריות - 15 נקודות.

דרכי הערכה של הלומד

* לכל תלמיד יש תיק אישי הכולל:
- ראיון קבלה
- אישורים רפואיים
- מעקב מפורט של עבודות הבית
- בחנים, מבחנים וציון הגמר של כל שנת לימודים.

* הערכה מצד מרכז הקורס על התקדמותו השוטפת של התלמיד. הערכה זו נרשמת בתיקו מדי 6 שבועות.

* צוות המורים מקיימים ישיבת סוף שנה בה נידון מצבו של כל תלמיד לגופו, התקדמותו במסלול הלימודים או שילובו במסלולים מתקדמים נוספים.