בהתאם להצעת החוק לרישוי ברפואה סינית רופאים יעמדו בלימודים לימודים בתחומי הרפואה הסינית השונים. התכנית כוללת יסודות בפילוסופיה רפואית ופיזיולוגיה על פי הרפואה הסינית המסורתית, שיטות דיקור וצמחי מרפא וטכניקות מגע לטיפול ולאבחון. רופאים המצטרפים לתכנית הלימודים המלאה יזכו לפטור (מנוכחות ומתשלום) בפרקים החופפים את התכנים שלמדו בעבר.

מאת: תמורות

תכנים בשלב א:

פילוסופיה ופיזיולוגיה של הרפואה הסינית

חטיבת הפילוסופיה הסינית הראשונה נלמדת בחטיבת הלימודים הראשונה ומקנה הבנה במושגי יסוד מעולם הפילוסופיה והרפואה הסינית. נושאי הקורס כוללים סקירה היסטורית על התפתחות הרפואה הסינית ממקורותיה השונים ודרך הטמעתם בעולם המערבי. במסגרת חטיבה זו מחודדים ההבדלים בין התפיסה המערבית לסינית תוך הנחת תשתית להבנת עמודי התווך של הגישה הסינית: היין והיאנג. בשלב זה מועלה גם מושג הצ´י, הקשר שלו לבריאות ותחלואה והדרך להבינו הן בהיבט הפיזיולוגי – פילוסופי והן בהיבט הגופני – נפשי.
חטיבת הפיזיולוגיה הסינית נלמדת לאורך שנת הלימודים הראשונה. במסגרת חטיבה זו נסקרים היבטים קליניים של הצ´י ומקורותיו, מחלות והפרות איזון המתקשרים לסוגי הצ´י השונים, תפקודי איברים ומרידיאנים והקשרים פיזיים ונפשיים באדם הבריא והחולה. חטיבה זו מהווה בסיס לביצוע אנמנזה (תשאול) ואבחנה על פי הגישה הסינית המסורתית.

אנטומיה טופוגרפית

חטיבה מעשית המועברת לאורך שלבי הלימוד הראשונים וכוללת לימוד מקיף ומעמיק של שנים עשר המרידיאנים הקלאסיים. נלמדות נקודות אקופרסורה רבות הן בהיבט האנטומי – טופוגרפי שלהן והן בהיבט הקליני – אנרגטי. הנקודות נלמדות על פי חשיבותם ויכולת היישום הקליני במגע ובדיקור.
בהמשך נרכשים כלים אנרגטיים הנוגעים לנקודות שנלמדו עד כה ונלמדות נקודות נוספות שניתנות לשימוש ספציפי במגנטים, מוקסה ואלקטרו-תראפיה.
חלק מלימודי החטיבה כוללים לימוד השפעות נקודות הדיקור על מערכת העצבים ומערכות נוספות, חקירת המשמעות האנרגטית שלהן בתפיסות המסורתיות, לרבות אילו הנובעות מגישת חמש הפאזות. בתום חטיבה זו הסטודנט מכיר את כל הנקודות ואת דרכי היישום שלהן ומסוגל לדקור בשיטות השונות את הנקודות שנלמדו. כמו כן התלמיד רוכש כלים להבנת סיכונים והתוויות נגד בדיקור וטכניקות הדיקור השונות המקובלות בקליניקה בעולם.

צמחי מרפא

צמחי מרפא I – מבואות
חטיבה זו מועברת מרגע קבלת היסודות בפילוסופיה, פיזיולוגיה וגישות אבחון ברפואה הסינית המסורתית. פרק זה עוסק בהיכרות ראשונית עם תכונות הצמחים השונות כפי שמשתקף ברפואה הסינית והמערבית. הפרק כולל סקירה היסטורית, היבטים אנרגטיים וכימיים על פי טעמים, ריחות, צבעים, משקל סגולי, חלקי הצמח השונים, אזורי גידול, טכניקות עיבוד ומיצוי ועוד. חטיבה זו כוללת גם התייחסות להבנת השם הלטיני והסיני של הצמחים, חלוקתם בהיררכית עולם הצומח וסיווגם לפי קטגוריות אנרגטיות שונות.
במסגרת חטיבה זו נבחנים היבטים אנרגטיים של המזונות הסובבים אותנו ונקנים כלים להבנת הקשר בין תזונה לבעיות בריאותיות שונות. התפיסה הסינית גורסת שלכל אדם קיימת תזונה המתאימה לו ביותר. כך למשל, בעוד שמוצרי חלב עלולים להיות מזיקים ומעוררי ליחה באדם אחד, הרי הם מסוגלים לחזק צ´י ויין באדם אחר. במהלך החטיבה ניתנים כלים להמלצות בתחום התזונה למטופלים בריאים בלבד על פי האבחנה הסינית שנקבעה. דגש מיוחד ניתן על דרכי שילוב הטיפול עם תזונאים קליניים באותם מקרים של חולי או הפרות איזון מטבוליות.

צמחי מרפא II – צמחים לפי קטגוריות
חטיבה זו מועברת בהמשך לחטיבת הצמחים הקודמת, להשלמת הרפואה הסינית. פרק זה עוסק בהיכרות שיטתית עם קרוב ל 300 צמחי מאכל ומרפא הכלולים במטריה מדיקה הסינית. הלימוד נעשה בדרך של הבנת האינטראקציות בין הצמחים השונים ומיקומם בהיררכיה הטיפולית תוך הצגת דוגמאות רבות מתוך העולם הקליני. חלק גדול מן הצמחים נלמד על פי הקטגוריות כפי שמקובל ברפואה הסינית המסורתית. לחטיבה זו צמודים שיעורי מעבדה והיכרות עם הצמחים השונים כפי שהם מופיעים במצבם הגולמי בטבע. פרק משלים של חטיבה זו הוא השתתפות במסלול הכשרת המטפל לעבודה כ´רוקח סיני´ הכולל היכרות מעשית עם צמחים גולמיים ועם אבקות והכנת פורמולות למטופל.

צמחי מרפא III - מבוא להכרת פורמולות
חטיבה זו מועברת במקביל לחטיבת הצמחים השנייה ברפואה סינית. פרק זה עוסק בהיררכיה בין הצמחים השונים, שילובים סינרגיסטיים ואנטגוניסטיים ואמנות הרכבת הפורמולות. חטיבה זו נועדה לבסס את הידע המצטבר בלימוד צמחי המרפא הבודדים ולאפשר, עם סיומה, התחלה של התנסות קלינית בתחום. במסגרת פרק זה נלמדות ביסודיות כשלושים פורמולות צמחים שכיחות.

תכנים בשלב ב:

אבחנה מבדלת

בדיקה פיזיקאלית (לשון, בטן, דופק)
במסגרת חטיבה זו ניתנים הכלים הראשוניים לאבחנה על פי מישוש וראיה. כלים אילו יפותחו באופן מעמיק בשלבי הקליניקה השונים . אבחנת הלשון על פי הרפואה הסינית יכולה לתת תמונת מצב עדכנית בעיקר של איכות הדם ומצבי חוסר איזון אפשריים בו. אבחנת הבטן עשויה לתת כלים להערכת מצבי עודף וחסר באיברים ובמרידיאנים השונים. אבחנת גב עשויה לאושש מצבי חוסר איזון של איברים ומרידיאנים ובעיקר מתייחסת למצבים כרוניים ממושכים.

אבחנה מבדלת וסינדרומים I
חטיבה זו נלמדת במהלך שהשלב השני ללימודים ומתייחסת למגוון האפשרויות האמורות להילקח בחשבון בזמן ניתוח תשאול. דגש מושם על אופן התשאול ואיסוף הנתונים לצורך קביעת אבחנה מבדלת תוך שימוש בשבע שאלות הזהב. חטיבה זו מהווה בסיס ליסודות האבחנה ברפואה הסינית, דרכי השילוב עם ממצאי הבדיקה הפיזיקאלית ויכולת האינטגרציה בין הגישה המערבית לגישה המשלימה.
החטיבה מעניקה כלים להבנת בעיות בסיסיות כמו כאבי ראש, מתח ונדודי שינה, עצירות ושלשול, כאבי גב ובעיות נשימה שונות. בהמשך מורחבים ומועמקים נושאים אילו תוך שימוש בכלים מתוך הרפואה המערבית (תוצאות בדיקה פיזיקאלית ובדיקות מעבדה) וממצאים פיזיקאליים על פי האבחנה הסינית (אבחנת לשון, בטן, גב ובהמשך גם דופק).

אבחנה מבדלת וסינדרומים II
חטיבה זו נלמדת במסגרת השלב השני. בחטיבה נסקרות מחלות שכיחות תוך הצגת אסטרטגיות הטיפול בתחום הדיקור והצמחים. בפרק זה יסקרו מערכות כמו בעיות מפרקים, כאבי ראש, בעיות גינקולוגיות, הפרעות שינה, סוכרת, בעיות כבד וכליות, הפרעות בתפקודי עיכול (עצירות, שלשולים ומחלות ספיגה), הפרעות חרדה ודיכאון ועוד מגוון רב של בעיות. כל הפורמולות הנלמדות מבוססות על הידע שנלמד קודם. לכן חטיבה זו נחשבת לאינטגרציה בין הידע הנלמד על צמחים בודדים, פורמולות, דיקור, תזונה אבחנה מבדלת וסינדרומים. חטיבה זו מהווה את הבסיס הקליני החשוב ביותר לקראת סיום הלימודים.

טכניקות דיקור

מרידיאני אקסטרה
חטיבה זו מועברת במהלך השלב השני. החטיבה מאפשרת היכרות על שמונה המרידיאנים המיוחדים, שימושים קליניים שונים תוך שילוב טיפול בעזרת מגנטים. במהלך החטיבה נלמדים היבטים קלאסיים ומודרניים של הרפואה הסינית תוך דגש על שילוב הצדדים המעשיים והיעילים של הרפואה היפאנית.

מוקסה, כוסות וגוואשה
חטיבה זו מועברת במהלך שנת השלב השני. החטיבה כוללת היכרות עם השימושים הקליניים של טכניקות אילו, התוויות נגד ושימושים קליניים. במהלך החטיבה מתרגלים מספר פעמים כל טכניקה ומשלבים את החומר הנלמד עם הגישה האסטרטגית הטיפולית שנרכשה עד כה. חזרות בתחום זה מבוצעות בעיקר במהלך היישום הקליני.
החטיבה כוללת היכרות עם השימושים הקליניים של מוקסה בגרגר, מוקסה ממוקדת או כלקט על פני משטח גדול. בשלב זה מכירים התלמידים שיטת האבחנה על פי אקבנה המאפשרת איתור מצבי חוסר ועודף בצדדים השונים של הגוף. שלב זה מאפשר אימוץ אסטרטגיה של חיזוק דם, יין ונוזלים ולא רק של צ´י ויאנג.

צמחי מרפא

צמחי מרפא IV - צמחים לפי סינדרומים
חטיבה זו מועברת לאורך שנות הלימוד ברפואה הסינית. בחטיבה זו חוזרים על הצמחים הנלמדים והפעם לפי האיברים והמרידיאנים המוכרים לרפואה הסינית המסורתית. חטיבה זו מאפשרת יצירת חתכי רוחב משתנים המסווגים את הצמחים לא רק לפי קטגוריות ואיברים אלא גם לפי אזורי מטרה, תפקידים משותפים והתוויות מערביות שונות.

צמחי מרפא V – פורמולות קלאסיות
חטיבה זו מועברת במהלך השלב השני ללימודי רפואה סינית. פרק זה סוקר ביסודיות יותר ממאה פורמולות שכיחות. חטיבת לימוד זו מפתחת את יכולות האבחנה והטיפול המבוססות על האבחנה הסינית המסורתית ומפתחת כישורים קליניים להתאמת הפורמולה ועיצובה על פי דפוסים קליניים ונפשיים של המטופל. בנוסף לפורמולות הנלמדות מתקיימת התייחסות נרחבת לפורמולות אסוציאציה ומודיפיקציות שונות. לימודי הפורמולות כוללים חזרה על הצמחים הסינים הבודדים כפי שנלמדו בחטיבות הקודמות.

קליניקה

קליניקה I – צמחים ודיקור
קליניקה המועברת לאחר השלמת שני השלבים ללימודים. במסגרת קליניקה זו מטפלים התלמידים באופן מונחה בכלים של דיקור וצמחי מרפא.
במסגרת הקליניקה הלימודית דנים התלמידים בכלל מטופלי הקליניקה. הדיון מבוסס על דוחות מפורטים שנכתבים על כל מטופל ונשלחים דרך דואר אלקטרוני או פקס אל מנחה הקליניקה. לאחר תיקון הדוח וקבלת משוב מופצים כל הדוחות שנשלחו דרך דוא´ל לכלל משתתפי הקליניקה. פעם בשבוע מתקיימים דיונים מעמיקים על אותם דוחות לרבות אבחנה מבדלת סינית לכל מקרה. התלמידים מגיעים מוכנים לאחר קריאת המקרה ומתדיינים עליו תוך תכנון אסטרטגית טיפול. במסגרת חטיבה זו מועברים סמינריונים רלבנטיים לבעיות המטופלים כגון הפרעות קשב, חרדות ודיכאונות, אירוע מוחי, יתר לחץ דם ועוד.

קליניקה IV – קליניקת המשך והתמחות
במסגרת קליניקה זו מטפלים התלמידים באופן מונחה בכלים של דיקור וצמחי מרפא. בשלב זה כל מתמחה מקבל חופש פעולה מסוים ויכולת תמרון עצמאית לרבות אחריות על מספר רב יותר של מטופלים.

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.