פירוט תכנית הקורס לטיפול בילדים 2019

מאת: ד"ר ניר עמיר

לפירוט אודות הקורס

table2019

הערות:
- התכנית כפופה לשינויים
- ל"מ = למידה מרחוק. למידה עצמאית במקום ובשעות הנוחות לתלמיד
- השלמות לפי הצורך - אם הוחסרו שיעורים אחרים