עמוד זה מפרט את הסעיפים הנדרשים להסכמה טרם ההצטרפות לתהליך הטיפולי. מכתב הסכמה זה נמסר לכל מטופל (הורה) בתחילת התהליך הטיפולי וחתימה עליו מהווה אישור והסכמה לנהלים המקובלים וקיימים במרפאה.

מאת: צוות המרפאה המשלימה לילדים במרכז הרפואי וולפסון

מכתב הסכמה למצטרפים לקליניקה
שלום רב!
אנו מברכים אותך על הצטרפותך ליחידה המשלימה של מרפאות נוירולוגיה ילדים בבית החולים וולפסון, ומבקשים ממך לאשר את הסעיפים הבאים:

א - ידוע לי כי צוות מטפלי הקליניקה כולל רופאים ומרפאים ברפואה סינית מתחום השיאצו, צמחי מרפא, תזונה, ודיקור. ידוע לי כי כל הטיפולים נעשים תחת פיקוח ובקרה מקצועית.

ב - ידוע לי כי מטרתה הראשונית של היחידה המשלימה היא לטפל בסיבת פנייתי, אך במקביל קימות לקליניקה מטרות משנה כמו הכשרת מטפלים, מחקר והרחבת ידע. צוות הקליניקה יעשה כל מאמץ התואם את הכשרתו וכישוריו על מנת לשפר את מצבם הבריאותי של מטופליו.

ג - ידוע לי כי עלויות הטיפול בסך 250 ₪ למפגש אבחנה ראשון ועוד 680 ₪ לסדרה בת 8 מפגשים מיועדות לקרן המחקרים של בית החולים. המפגשים במגע הם חד שבועיים, בני חצי שעה כל אחד.

ד – ידוע לי כי מפגשי תזונה, הנחיית הורים וצמחי מרפא דינם כמפגש לכל דבר. עם זאת, לא חל חיוב על מפגשי מעקב, בתזונה או בצמחי מרפא, בחלים באותו סט טיפולים.

ה- ידוע לי כי אין למספר הטיפולים בסט קשר למשך הטיפול המומלץ המתאים לסיבת הפנייה.

ו - ידוע לי כי עלי להגיע לזמן שתואם עמי ובכל שינוי עלי לצור קשר ישיר מראש עם המטפל הישיר. כמו כן ידוע לי כי עלי להודיע על אי הגעה למפגש 48 שעות לפני קיומו, אחרת אחויב בטיפול כאילו הגעתי אליו.

ז- ידוע לי כי צוות המטפלים דן בתיק הרפואי שלי תוך חיפוש מידע במאגרים מתאימים וכי פרט לזאת חלה סודיות רפואית מלאה על בעייתי כמקובל וכנדרש על פי החוק.

ח - ידוע לי כי הקפדה על המלצות המטפלים תשפר את סיכויי הצלחת הטיפול.

ט - ידוע לי כי תורי הקליניקה נקבעים לא לפי סדר פניות הפונים וכי לקליניקה קיימת הזכות להימנע מקבלת מטופלים אשר לפי שיקול דעתה אינה יכולה להועיל להם.

י - ידוע לי כי לצוות המרפאה הזכות לסיים טיפול בהתאם לנסיבות הטיפול, התקדמות המטופל והיענותו.

יא - הריני מצהיר כי קראתי את דף ההסבר על פעילות היחידה וכי קראתי מכתב הסכמה זה. חתימתי על המכתב מהווה הסכמה לכל האמור לעיל.

תאריך:______________ שם:________________ חתימה:______________

למידע נוסף לחץ על הקישורים הבאים:
הייחודיות של המרפאה המשלימה לילדים בוולפסון
מודל העבודה במרפאה המשלימה לילדים בוולפסון
צוות מטפלי המרפאה המשלימה לילדים
דף מידע לפונה (למרפאה המשלימה לילדים)