מכתב סיכום רפואי מאפשר העברת מידע בין מטפל אחד לאחר, מאפשר העברת מידע למטופל על מנת שיוכל לעקוב אחר הוראות או לעבור למטפל אחר ומהווה אסמכתא למטרות מדיקו-לגאליות. מאמר זה מפנה אותנו לדוגמאות מפורטות של מכתבים רפואיים ומאפשר למידה וכתיבה בסדנון אקדמי / רפואי דומה.

מאת: צוות הקליניקה של תמורות

מכתב סיכום רפואי הוא נכתב בפורמט קבוע ומסודר למטרות הבאות:
- העברת מידע בין מטפל אחד לאחר
- סיכום טיפול לצורך אחסון בתיק רפואי שבארכיון
- אסמכתא למטרות מדיקו-לגאליות
- מידע הנמסר למטופל עם סיום הטיפול כדי שיוכל להמשיכו בבוא העת.

להלן דוגמאות למכתבי סיכום רפואיים המפורטים בראיה משולבת: