במסגרת המרפאה המשלימה בוולפסון, מטופלים ילדים מגיל הינקות ועד גיל 18. התקופה בין הילדות ובין החיים הבוגרים, המכונה גיל ההתבגרות, מאופיינת בקשר הדוק בין השינויים הגופניים המואצים והשינויים הנפשיים והחברתיים ובעלת השפעה רבה על המשך החיים הבוגרים ובעלת אפיונים ייחודיים שיש להתייחס אליהם במישור הטיפולי. זהו חלקו השני של המאמר זה המציג את גיל ההתבגרות , בעיקר לפי תפיסת הרפואה הסינית.

מאת: נילי גן-אור גרמנוב

לחלקו הראשון של המאמר יש ללחוץ כאן: גיל ההתבגרות בראייה משולבת - א

חמש הפאזות
שלב ההתבגרות מקביל לאלמנט העץ, המסמל גם אביב וצמיחה.ניתן לייחס לתקופת גיל ההתבגרות תנועת רוח- התפרצות. האנרגיה התאספה בילדות ומתפרצת בגיל ההתבגרות.
האנרגיה הרגשית של אלמנט העץ מתייחסת לכעס/ היפראקטיביות ופריצת גבולות, כמו גם תשוקה ומיניות. אלמנט העץ קשור לאיבר הכבד. צ´י הכבד יכולה להיכנס פנימה ולהיתקע,או להיות מוחצן ולהתפרץ החוצה.
גיל ההתבגרות כמו כל גיל מעבר בחיים הוא תקופה של שינויים. לעיתים קיים פחד משינוי.
הפחד קשור לאלמנט המים ולאיבר הכליות.
הפחד לתת לשינויים להופיע קשור לכליות וניתן לייצגו במעין מאבק בין איבר הכבד הרוצה לפרוץ ולשנות לכליות המסמלות את הפחד משינוי. הקשר בין הכליות לכבד בא לידי ביטוי כך שהכליות בהיותן קשורות לאלמנט המים מזינות את הכבד השיך לאלמנט העץ. ומים מזינים את העץ. כאשר קיימת בעיית כעס או פחד משינוי, ייתכן והמים לא מזינים טוב את העץ ואז יש לחזק את הכליות.
אלמנט נוסף המקושר לגיל ההתבגרות הוא אלמנט המתכת המסמל את הגבולות ומשויך לאיבר הריאות. עצב, התכנסות פנימה רצון להסגר בחדר, קשורים לאלמנט זה.
אלמנט האדמה המיוצג ע´י הטחול קשור לדימוי העצמי. מחשבות ודאגות הקשורות לדימוי הגוף מרמזים על חוסר איזון של הטחול.

סנדרומים דומיננטים
אי היציבות הרגשית והתנודות המאפיינות את גיל ההתבגרות, תנודות במצב הרוח, רצון לפרוץ גבולות ולמרוד במוסכמות מחד או מצב של דכדוך ודיכאון וחוסר בטחון מאידך, מתייחסים בנוסף להתייחסות לכליות בין היתר גם לסינדרומים הבאים:

liv qi stagnation
יש האומרים כי בתקופת ההתבגרות המינית, אש ה-Mingman, עוברת מהכליות לכבד, כדי לבסס את ההחלטיות והאסרטיביות הנדרשת כדי לבסס זהות בוגרת. כאשר אש זו נאבקת כדי למצוא את ביטוייה הנכון, יכולים להיות תקופות של גאות רגשית, ומצבי רוח בלתי צפויים, בעיקר זעם. ייתכן כי דיכוי פעיל של ביטוי רגשות אלה, בתוך המשפחה, בעיקר בזמן זה, מקבע לאורך כל החיים דפוס אפשרי של מעצורים מזיקים.
פיתוח אסרטיביות, ביחד עם יכולת להביע כעס, יעזרו בזרימת צ´י חופשית.
יש להדגיש כי לפי התפיסה הסינית, כעס מזיק לבריאות.

הכבד משפיע על תנועה פיסית וחסימת צ´י הכבד, עלולה לחסום את האנרגיה, דבר המוביל לתחושת תשישות, או, פריצה מתוך המגבלות לכוון היפראקטיביות.
בה בעת, תנועה נמרצת כמו תרגילי התעמלות, תעזור לשחרר את הצ´י העולה.

לפי הרפואה הסינית, הגורם העקרוני לסטגנציה בכבד, הוא רגשי.
כשאין חסימה, מביעים רגשות באופן חופשי. הרגשות משתנים תדיר. שטף הרגשות חיוני לזרימה תקינה של תפקודי הכבד. כשלון ל´אוורר´ רגשות, בעיקר כעס, גורם לסטגנציה בכבד, ומכאן לדיכאון, חוסר שקט, התייפחות, וכו´.

spleen disharmony
טבעו של ה- Liv להתפשט ולהתרחב, ואיכותו האסרטיבית יכולה להפוך לאגרסיביות כאשר קיים עודף בכבד. (Liv shi) . במקביל, ה SP - יכול להיות תשוש מפעולת ההובלה וההתמרה של הצ´י, נחלש ולא יכול לעמוד בפלישה של ה- Liv.
המצב של חוסר הרמוניה Liv-SP , נגרם בעיקר בגלל התוקפנות של הכבד המדכא את הטחול, או מטחול חסר, שלא יכול לעמוד ההתפשטות נורמאלית של הכבד.

Liv fire/Ht
הזרימה החופשית של צ´י הכבד, קשורה בהרמוניה של ביטוי הרגשות.הדחקת רגש, תגרום לסטגנציה בצ´י, ולאחר זמן, תגרום לאש.
אש בלב מאופיינת בהתפרצות כעס, זעם, וביטויים של סטגנציה בצ´י.
אם האש עולה מהכבד ללב, תהיה אינסומניה וחוסר מנוחה, מלווה בחלומות, בהם הרגשות המודחקים באים לידי ביטוי באלימות.
כשהאש עולה לראש, יכולים להיות סחרחורות, טיניטוס, כאבי ראש, צוואר וכו´.

Phlegm - ליחה
באחוז קטן של מקרים ההפרעות הרגשית חורגות מעבר לגבול הנורמאלי של דיכאון, התייפחות, או התפרצויות.
במקרים אלה, קיימת הפרעה רגשית והתנהגותית חמורה יותר, עד אלימות עצמית ולאחרים, דיכאון חמור, והפרעות פסיכיאטריות.
סימפטומים אלה, משקפים סטגנציה של אש בכבד ובלב, עם חום ליחה (phlegm-heat) החוסם את הלב.
סטגנציה של אש העולה מ סטגנציה של צ´י הכבד, פוגעות בכבד ועולות ללב. ליחה נוצרת מצרוף של סטגנציה של צ´י וחום.
כדי לסלק את הליחה, יש קודם לטפל בצ´י. כאשר זרימת הצ´י מסודרת, הדבר יביא לזרימה חלקה של נוזלים בגוף.
כאשר יש אש בכבד ובלב, האש מאדה את הנוזלים ויוצרת ליחה.
בנוסף, הפרעה בטחול המלווה לעיתים קרובות סטגנצית צ´י בכבד, תורמת גם היא להיווצרות ליחה.

Damp heat
צריכת מזון עודף ושומני, מזונות המכילים סוכר, מזון משומר אלכוהול וקפאין יביאו להצטברות חום ליחה.

דגשים בטיפול במתבגר

בניית אמון
הדבר החשוב ביותר בעבודה עם מתבגרים הוא יצירת יחסי אמון בין המטפל למתבגר. בעבודה עם מתבגרים חשוב להתייחס אליהם כבוגרים עצמאים שאינם תלויים בהורים. בד בבד חשוב לעדכן את ההורים בהתקדמות הטיפול. חשוב להדגיש בפני המתבגרים שהם אחראים לעצמם. לאחר מתן הסברים בנוגע לדרך הטיפול המומלצת ושינוי הרגלים נדרשים להצלחת הטיפול ופתרון הבעיה בגללה הגיעו לטיפול, יש לעודדם להחליט בעצמם מה לעשות במסגרת האפשרויות הניתנות ע´י המטפל. בניית אמון יוצרת מרחב פתוח להבעת רגשות ושיתוף בנושאים המעיקים על המתבגר, שבד´כ אינם עולים בתשאול הראשוני.

תשאול מורחב
תשאול המתבגר שונה מתשאול ילדים או מבוגרים. חשוב שיכלול שאלות מפורטות כדי לקבל תמונה מלאה על הרגלי החיים ,התמכרויות אם יש, הדימוי העצמי, והמצב הנפשי והחברתי של המטופל.

גבולות
נושא הגבולות- הצבת גבולות, הלימוד מהם גבולות הוא נושא חשוב בטיפול בילדים בכלל ובמתבגרים בפרט. כשעובדים עם מתבגרים חשוב להיות מודעים לגבולות מאפשרים ולא נוקשים. כאשר יש אנרגיה מתפרצת וגבול נוקשה יש חשש שהיא תתפרץ במקום אחר פחות רצוי .מצד שני, חוסר גבולות מוחלט מבחוץ מצריך הרבה אנרגיה מצד המתבגר כדי ליצור בעצמו גבולות כאלה. המתבגר והילד צריכים להיות בתוך למסגרת כלשהי כדי להיות חופשיים. על הטיפול לעזור למתבגר למצוא את המרכז של עצמו, ומשם לצאת החוצה.

אצל מתבגרים נושא הגבולות הוא נושא רגיש במיוחד. דברים יוצאים מבפנים ללא שליטה: ווסת קרי לילה. הגוף משתנה בקצב מהיר פצעונים קול וכד´. ביחסי מין יש משהו שפורץ את הגבול. אלימות בבתי ספר או אלימות עצמית כמו פירסינג או קעקוע היא גם סוג של פריצת גבול.
אחת ממטרות הטיפול היא במצב של חוסר גבולות להציב גבול ולהרגיע. במקרים אחרים
בהם האנרגיה לא מעיזה לפרוץ בגלל חשש , תפקידינו לעודד ולתמוך.

הפחתת לחץ
חלק משמירת הגבול אצל מתבגר מתבטא בדריכות של השרירים כווץ כלי הדם והשרירים מצב של מתח ולחץ תמידים .
בגלל אופיו הסוער של גיל ההתבגרות, קיימת חשיבות רבה להקניית כלים להפחתת stress.
טיפול במגע יעיל בהפחתת המתח, אולם חשוב להקנות למתבגרים כלים נוספים כמו מדיטציה ותרגול דמיון מודרך . במחקר שבדק השפעת תרגול מדיטציה בבני נוער, השתתפו 73 תלמידים בגיל ממוצע של 12.3 שנים, בג´ורג´יה, חולקו לשתי קבוצות כשהאחת השתתפה במדיטציה במשך 10 דקות פעמיים ביום, במשך 3 חודשים, והקבוצה השנייה שימשה כקבוצת ביקורת. רמות לחץ הדם וקצב הלב במנוחה ואחרי הליכה נמדדו לפני ואחרי תקופת התרגול. שינויים משמעותיים בלחץ הדם ובדופק ניכרו רק בקבוצת המדיטציה אחרי התרגול. למשל, קצב פעימות הלב ירד בממוצע ב- 5 פעימות לדקה אחרי תקופת תרגול המדיטציה .

בעיות קשב וריכוז בגיל ההתבגרות
חשוב להיות מודעים לאפיוני הפרעת הקשב וריכוז מאחר והם כוללים תופעות נלוות שניתן בטעות לשייכן לתסמיני גיל ההתבגרות, ולהפך.
בגיל ההתבגרות לרוב הלחץ ודרישות הלימודים גדלות, ובעיות קשב וריכוז שהצליחו להסוות בכיתות הנמוכות יותר, במיוחד אצל בנות הנוטות להיות שקטות וחולמניות, צצות ועולות מעל פני השטח, לעיתים מלוות בתסמינים נוספים.
בגיל ההתבגרות חלק מבני הנוער מעשנים לראשונה. בסקר של 1066 תלמידי תיכון באנגליה נמצאה קורלציה בין עישון ובין תופעות של היפראקטיביות וחוסר קשב ADHD.
בעיות הקשב והריכוז בגיל ההתבגרות יכולים להיות משניים לחרדה ודיכאון. במחקר בו נערך מעקב אחר יומנים של 155 בני נוער בקליפורניה, נמצא כי בני הנוער היותר חרדים הם גם יותר עצובים, פחות חברתיים, נוטים יותר לאכילת יתר ולעישון, יותר כועסים ויותר עייפים. פעילות חברתית הורידה את רמות החרדה.

הקניית הרגלי חיים-פעילות גופנית ושעות שינה מספיקות.
במעקב אחר 782 בני נוער, בגילים 12-15 במהלך 4 שנים בפנסילבניה, נמצא כי הייתה ירידה ב- 26% בממוצע בפעילותם הפיסית.
באחד מהסקרים הנרחבים ביותר בעולם עולה כי רק 35% מהבנים ורק 22% מהבנות בגיל 15 משתתפים בפעילות גופנית יומית.
מבחינה מערבית פעילות גופנית מפחיתה דיכאון אצל בני נוער. במעקב במשך שנתיים אחרי 4594 תלמידים במינסוטה דורגו התלמידים על פי מידת הפעילות הגופנית שלהם וגם עברו מבחנים להערכת מידת דיכאון. ככל שהתעמלו בני הנוער יותר כן ירדה מידת דיכאונם.
מנקודת המבט של הרפואה הסינית, פעילות גופנית סדירה תסייע במניעת סטגנציה של צ´י הכבד, ותסייע בפיזור תקין של צ´י בגוף.חשוב להסביר למתבגר מדוע פעילות גופנית סדירה יכולה לשפר את הרגשתו הכללית. מתבגרים נוטים שלא לישון מספיק, ועייפות בוקר שכיחה אצל מתבגרים. בסקר של 2308 תלמידי תיכון בארה´ב השיבו רק 40% שהם ישנים מספיק ואין להם בעיה לקום ללכת לביה´ס. כשליש מן התלמידים ישנים פחות מ- 7 שעות בלילה ו- 12% ישנים פחות מ- 6 שעות.
לאחר קבלת מידע מספיק, בני הנוער נוטים לקבל על עצמם החלטות נכונות לגבי בריאותם. כדי להעלות שיתוף פעולה, כדאי להסביר למתבגר חשיבות השינה המספקת והפעילות הגופנית הן בראייה מערבית והן בראייה סינית.

הקשר המשפחתי-הדרכת הורים
השפעת ההורים על בריאות נפשית וגופנית של ילדיהם עולה במחקרים רבים, ולכן חלק בלתי נפרד מהטיפול במתבגר כולל בחינת הסביבה המשפחתית שלו, והנחיית ההורים במידת הצורך. הרגלי המשפחה מבחינת תזונה ודפוסי תקשורת משפיעים על המתבגר. מחקר הראה כי אכילת ארוחות משפחתיות קשורה עם יותר שלומות ובריאות בגיל ההתבגרות. בסקר נבחנו 4746 בני נוער בגיל ממוצע של 15 והם נשאלו לגבי אורחות החיים, הרגשתם, מנהגי האכילה יחד במשפחה, הערכה עצמית, דיכאון, מחשבות התאבדות, ניסיונות התאבדות, שימוש בסמים ועישון.
26.8% דיווחו כי אכלו עם משפחתם יותר מ-7 ארוחות בשבוע האחרון בעוד ש- 23.1% אכלו פחות מפעמיים בשבוע עם משפחתם.
תדירות האכילה עם המשפחה הייתה בקורלציה הפוכה עם השימוש באלכוהול, צריכת מריחואנה ועישון, הערכה עצמית נמוכה, סימני דיכאון והתאבדות וההטבה הייתה גדולה יותר אצל בנות.
חשוב להעלות אצל ההורים את המודעות לחשיבות טיפוח הדימוי העצמי של המתבגר ע´י מתן אחריות וחיזוקים חיוביים.

לרשימה ביבליוגרפית מפורטת יש ללחוץ כאן: רשימה ביבליוגרפית על המאמר של גיל ההתבגרות

מאמר זה נכתב על ידי נילי גן-אור גרמנוב, מטפלת בשיאצו וברפואה סינית, מטפלת בכירה במרפאה המשלימה לילדים בבי´ח וולפסון.

חומר זה מוגש כשירות ע"י צוות ההדרכה של תמורות. © Tmurot
חומר זה אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואית והוא נועד לשירות המטפלים והרופאים ולידע כללי בלבד.