אלה ההסכמים עליהם חותמים תלמידי תמורות בתחילת כל שנה.

כתב התקשרות שיאצו א כללי

כתב התקשרות שיאצו ב

כתב התקשרות שיאצו ג

כתב התקשרות רפואה סינית א

כתב התקשרות רפואה סינית ב

כתב התקשרות רפואה סינית ג

כתב התקשרות רפואה סינית קלינית